เนื้อเพลง Like Me Real Hard คำอ่านไทย Mario

We’ve had such a great time
( หวีบ แฮ็ด ซัช อะ กเรท ไทม)
in these past two months
(อิน ฑิส พาซท ทู มันธ)
never laughed so much in my life
(เนฝเวอะ ลาฟ โซ มัช อิน มาย ไลฟ)
Its been all bout us
(อิทซ บีน ออล เบาท อัซ)
since the time we had that intimate talk
(ซินซ เดอะ ไทม วี แฮ็ด แดท อีนทิมิท ทอค)

Suddenly, you’re acting all strange plus
(ซั๊ดเด้นลี่ , ยัวร์ แอคทิง ออล ซทเรนจ พลัซ)
your conversation just stopped and changed
(ยุร คอนเฝอะเซฌัน จัซท สต๊อปพฺ แอ็นด เชนจ)
is it because you’re afraid
(อีส ซิท บิคอส ยัวร์ อัฟเรด)
of what your feelin for me
(อ็อฝ ว็อท ยุร ฟีลิน ฟอ มี)
is the beginnin’ of a new heartbreak?
(อีส เดอะ beginnin อ็อฝ อะ นยู ฮาร์ทเบรก)
Hear me wen i say…
(เฮีย มี wen นาย เซ)

You ain’t gotta give me your love
(ยู เอน กอททะ กิฝ มี ยุร ลัฝ)
You ain’t gotta say I no-one
(ยู เอน กอททะ เซ ไอ โน วัน)
You ain’t gotta say where you be
(ยู เอน กอททะ เซ ฮแว ยู บี)
Cos you aint obligated to me
(คอซ ยู เอน obligated ทู มี)
Im not sayin that you should just
(แอม น็อท เซย์อิน แดท ยู เชิด จัซท)
Rush and give me your heart
(รัฌ แอ็นด กิฝ มี ยุร ฮาท)
Im just askin that you
(แอม จัซท แอสกิน แดท ยู)
Like me real hard
(ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)
Just like me real hard
(จัซท ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)

You know, just like I know
(ยู โน , จัซท ไลค ไก โน)
That we’ve been broken by love a
(แดท หวีบ บีน บโรเค็น ไบ ลัฝ อะ)
And we both need time to heal
(แอ็นด วี โบธ นีด ไทม ทู ฮีล)
Thats why, in this short amount of time
(แด๊ท ฮไว , อิน ดีซ ฌอท อะเมานท อ็อฝ ไทม)
We’ve grown so close,
(หวีบ กโรน โซ คโลส ,)
Cos you relate to everything i feel
(คอซ ยู ริเลท ทู เอ๊วี่ติง ไอ ฟีล)
So lets not complicate things by
(โซ เล็ท น็อท คอมพลิเคท ธิง ไบ)
Placing titles on you and I
(เพลซิง ไท๊เทิ่ล ออน ยู แอ็นด ดาย)
But what we can do
(บัท ว็อท วี แค็น ดู)
Before makin the next move
(บิโฟ เมกิน เดอะ เน็คซท มูฝ)
We gotta find a perfect reason why
(วี กอททะ ไฟนด อะ เพ๊อร์เฟ็คท รี๊ซั่น ฮไว)
So believe me wen I say…..
(โซ บิลีฝ มี wen นาย เซ)

You ain’t gotta give me your love
(ยู เอน กอททะ กิฝ มี ยุร ลัฝ)
You ain’t gotta say Im no-one
(ยู เอน กอททะ เซ แอม โน วัน)
You ain’t gotta say where you be
(ยู เอน กอททะ เซ ฮแว ยู บี)
Cos you aint obligated to me
(คอซ ยู เอน obligated ทู มี)
Im not sayin that you should just
(แอม น็อท เซย์อิน แดท ยู เชิด จัซท)
Rush and give me your heart
(รัฌ แอ็นด กิฝ มี ยุร ฮาท)
Im just askin that you
(แอม จัซท แอสกิน แดท ยู)
Like me real hard
(ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)
Just like me real hard
(จัซท ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)

You ain’t ready to fall in love
(ยู เอน เรดอิ ทู ฟอล อิน ลัฝ)
And I ain’t ready to care so much
(แอ็นด ดาย เอน เรดอิ ทู แค โซ มัช)
We ain’t ready for commitment right now
(วี เอน เรดอิ ฟอ ค็อมมีทเม็นท ไรท เนา)
But together we can work something out
(บัท ทุเกฑเออะ วี แค็น เวิค ซัมติง เอ้า)
And we’ll know,
(แอ็นด เว็ล โน ,)
When the time is right,
(ฮเว็น เดอะ ไทม อีส ไรท ,)
Becasuse we’ll feel it in our hearts,
(Becasuse เว็ล ฟีล อิท อิน เอ๊า ฮาท ,)
It’ll be written in the stars,
(อิว บี วึ้น อิน เดอะ ซทา ,)
But for now,
(บัท ฟอ เนา ,)
Just like me real hard
(จัซท ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)

You ain’t gotta give me your love
(ยู เอน กอททะ กิฝ มี ยุร ลัฝ)
You ain’t gotta say Im no-one
(ยู เอน กอททะ เซ แอม โน วัน)
You ain’t gotta say where you be
(ยู เอน กอททะ เซ ฮแว ยู บี)
Cos you aint obligated to me
(คอซ ยู เอน obligated ทู มี)
Im not sayin that you should just
(แอม น็อท เซย์อิน แดท ยู เชิด จัซท)
Rush and give me your heart
(รัฌ แอ็นด กิฝ มี ยุร ฮาท)
Im just askin that you
(แอม จัซท แอสกิน แดท ยู)
Like me real hard
(ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)
Just like me real hard
(จัซท ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)

You ain’t gotta give me your love
(ยู เอน กอททะ กิฝ มี ยุร ลัฝ)
You ain’t gotta say Im no-one
(ยู เอน กอททะ เซ แอม โน วัน)
You ain’t gotta say where you be
(ยู เอน กอททะ เซ ฮแว ยู บี)
Cos you aint obligated to me
(คอซ ยู เอน obligated ทู มี)
Im not sayin that you should just
(แอม น็อท เซย์อิน แดท ยู เชิด จัซท)
Rush and give me your heart
(รัฌ แอ็นด กิฝ มี ยุร ฮาท)
Im just askin that you
(แอม จัซท แอสกิน แดท ยู)
Like me real hard
(ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)
Just like me real hard
(จัซท ไลค มี ริแอ็ล ฮาด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like Me Real Hard คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น