เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Michael Buble

Never know how much I love you, never know how much I care
( เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู , เนฝเวอะ โน เฮา มัช ไอ แค)
When you put your arms around me, I get a fever that’s so hard to bear
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี , ไอ เก็ท ดา ฟีเฝอะ แด๊ท โซ ฮาด ทู แบ)
You give me fever – when you kiss me, fever when you hold me tight
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี , ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever – in the the morning, fever all through the night.
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง , ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)
Sun lights up the daytime, moon lights up the night
(ซัน ไลท อัพ เดอะ เดย์ไทม์ , มูน ไลท อัพ เดอะ ไนท)
I light up when you call my name, and you know I’m gonna treat you right
(ไอ ไลท อัพ ฮเว็น ยู คอล มาย เนม , แอ็นด ยู โน แอม กอนนะ ทรีท ยู ไรท)
You give me fever – when you kiss me, fever when you hold me tight
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ มี , ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
Fever – in the the morning, fever all through the night.
(ฟีเฝอะ อิน เดอะ มอนิง , ฟีเฝอะ ออล ธรู เดอะ ไนท)

Everybody’s got the fever, that is something you all know
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ , แดท อีส ซัมติง ยู ออล โน)
Fever isn’t such a new thing, fever started long ago.
(ฟีเฝอะ อีสซึ่น ซัช อะ นยู ธิง , ฟีเฝอะ ซทาท ล็อง อะโก)
Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same
(โรมีโอลัฝ จูรีเอด , จูรีเอด ชี เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her, he said ” Julie baby you’re my flame ”
(ฮเว็น ฮี พัท ฮิส อาม อะเรานด เฮอ , ฮี เซ็ด ” จูรี เบบิ ยัวร์ มาย ฟเลม “)
Thou givest fever, when we kisseth, fever with thy flaming youth
(เฑา givest ฟีเฝอะ , ฮเว็น วี kisseth , ฟีเฝอะ วิฑ ไฑ ฟเลมอิง ยูธ)
Fever – I’m afire, fever yea I burn forsooth.
(ฟีเฝอะ แอม อะไฟร , ฟีเฝอะ เย ไอ เบิน เฟาะซูธ)
Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair
(แคพทิน ซมิธ แอ็นด Pocahontas แฮ็ด อะ เฝริ แม็ด แอ็ฟแฟ)
When her Daddy tried to kill him, she said ” Daddy-O don’t you dare ”
(ฮเว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิล ฮิม , ชี เซ็ด ” แดดดิ โอ ด้อนท์ ยู แด “)
Give me fever – with his kisses, fever when he holds me tight
(กิฝ มี ฟีเฝอะ วิฑ ฮิส คีสเซซ , ฟีเฝอะ ฮเว็น ฮี โฮลด มี ไทท)
Fever – I’m his Missus, Oh daddy won’t you treat him right.
(ฟีเฝอะ แอม ฮิส มีซซัซ , โอ แดดดิ ว็อนท ยู ทรีท ฮิม ไรท)

Now you’ve listened to my story, here’s the point I have made:
(เนา ยู๊ฟ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ซโทริ , เฮียร เดอะ พอยนท ไอ แฮ็ฝ เมด :)
Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or Centigrade
(ชิค เวอ บอน ทู กิฝ ยู ฟีเฝอะ , บี อิท ฟาเรนไฮ ออ เซนทิกเรด)
They give you fever – when you kiss them, fever if you live and learn
(เด กิฝ ยู ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู คิซ เฑ็ม , ฟีเฝอะ อิฟ ยู ไลฝ แอ็นด เลิน)
Fever – till you sizzle, what a lovely way to burn.
(ฟีเฝอะ ทิล ยู ซิซเซล , ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)
What a lovely way to burn.
(ว็อท ดา ลัฝลิ เว ทู เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น