เนื้อเพลง Uncle Albert/admiral Halsey คำอ่านไทย Paul McCartney

We’re So Sorry Uncle Albert
( เวีย โซ ซอริ อั๊งเคิ่ล แอลเบิท)
We’re So Sorry If We Caused You Any Pain
(เวีย โซ ซอริ อิฟ วี แคสซฺ ยู เอนอิ เพน)
We’re So Sorry Uncle Albert
(เวีย โซ ซอริ อั๊งเคิ่ล แอลเบิท)
But There’s No One Left At Home
(บัท แดร์ โน วัน เล็ฟท แอ็ท โฮม)
And I Believe I’m Gonna Rain
(แอ็นด ดาย บิลีฝ แอม กอนนะ เรน)

We’re So Sorry But We Haven’t Heard A Thing All Day
(เวีย โซ ซอริ บัท วี แฮฟเวน เฮิด อะ ธิง ออล เด)
We’re So Sorry Uncle Albert
(เวีย โซ ซอริ อั๊งเคิ่ล แอลเบิท)
But If Anything Should Happen We’ll Be Sure To Give A Ring
(บัท อิฟ เอนอิธิง เชิด แฮพเพ็น เว็ล บี ฌุร ทู กิฝ อะ ริง)

We’re So Sorry Uncle Albert
(เวีย โซ ซอริ อั๊งเคิ่ล แอลเบิท)
But We Haven’t Done A Bloody Thing All Day
(บัท วี แฮฟเวน ดัน อะ บลัดอิ ธิง ออล เด)
We’re So Sorry Uncle Albert
(เวีย โซ ซอริ อั๊งเคิ่ล แอลเบิท)
But The Kettle’s On The Boil And We’re So Easily Called Away
(บัท เดอะ เคดเดว ออน เดอะ บอยล แอ็นด เวีย โซ อีสอิลิ คอล อะเว)

Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)
Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)
Admiral Halsey Notified Me
(แอดมิแร็ล Halsey โนทิไฟ มี)
He Had To Have A Berth Or He Couldn’t Get To Sea
(ฮี แฮ็ด ทู แฮ็ฝ อะ เบิธ ออ ฮี คูดซึ่น เก็ท ทู ซี)
I Had Another Look And I Had A Cup Of Tea And B*tter Pie
(ไอ แฮ็ด แอะนัธเออะ ลุค แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ คัพ อ็อฝ ที แอ็นด บี *tter ไพ)

[The B*tter Wouldn’t Melt So I Put It In The Pie]
([ เดอะ บี *tter วูดดึ่น เม็ลท โซ ไอ พัท ดิธ อิน เดอะ ไพ ])
Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)
Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)
Live A Little Be A Gypsy, Get Around[Get Around]
(ไลฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บี อะ จีพซิ , เก็ท อะเรานด [ เก็ท อะเรานด ])
Get Your Feet Up Off The Ground
(เก็ท ยุร ฟีท อัพ ออฟฟ เดอะ กเรานด)
Live A Little, Get Around
(ไลฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล , เก็ท อะเรานด)
Live A Little Be A Gypsy, Get Around[Get Around]
(ไลฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บี อะ จีพซิ , เก็ท อะเรานด [ เก็ท อะเรานด ])
Get Your Feet Up Off The Ground
(เก็ท ยุร ฟีท อัพ ออฟฟ เดอะ กเรานด)
Live A Little, Get Around
(ไลฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล , เก็ท อะเรานด)

Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)
Hand Across The Water [Water]
(แฮ็นด อัครอซ เดอะ วอเทอะ [ วอเทอะ ])
Heads Across The Sky
(เฮ็ด อัครอซ เดอะ ซไค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uncle Albert/admiral Halsey คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น