เนื้อเพลง If You Could See Me Now คำอ่านไทย Celine Dion

Here they come
( เฮียร เด คัม)
Every night the same
(เอฝริ ไนท เดอะ เซม)
Silent stars
(ไซเล็นท ซทา)
Light from a distant flame
(ไลท ฟร็อม มา ดีซแท็นท ฟเลม)
Just like the memories of you
(จัซท ไลค เดอะ เมรโมรี อ็อฝ ยู)
That I hold inside
(แดท ไอ โฮลด อีนไซด)
I see you touch
(ไอ ซี ยู ทั๊ช)
But all the warmth has died
(บัท ดอร์ เดอะ วอมธ แฮ็ส ได)

Empty rooms
(เอมทิ รุม)
Crowded by the past
(คเราด ไบ เดอะ พาซท)
Time is my enemy
(ไทม อีส มาย เอนอิมิ)
Days keep moving faster
(เด คีพ มูฝอิง ฟาสเทอะ)
But the nights alone can be
(บัท เดอะ ไนท อะโลน แค็น บี)
An eternity
(แอน อิเทอนิทิ)
That never heals the scars
(แดท เนฝเวอะ ฮีล เดอะ ซคา)
Of foolish pride
(อ็อฝ ฟูลอิฌ พไรด)

If only you could see me now
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี มี เนา)
Goodbye is not so easy now
(กู๊ดบาย อีส น็อท โซ อีสอิ เนา)
The freedom that I walked away to gain
(เดอะ ฟรีดัม แดท ไอ วอค อะเว ทู เกน)
Is nothing but these chains
(อีส นัธอิง บัท ฑิส เชน)
That you alone can break
(แดท ยู อะโลน แค็น บเรค)
And you would free me now
(แอ็นด ยู เวิด ฟรี มี เนา)
Your heart would come undone
(ยุร ฮาท เวิด คัม อันดัน)
Just looking at me once
(จัซท ลุคอิง แอ็ท มี วันซ)
And my love would bring you back
(แอ็นด มาย ลัฝ เวิด บริง ยู แบ็ค)
If only you could see me now
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี มี เนา)

Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Stranger to a smile
(ซทเรนเจอะ ทู อะ ซไมล)
Trying to fight the tears
(ทไรอิง ทู ไฟท เดอะ เทีย)
Missing by a mile
(มีซซิง ไบ อะ ไมล)
I’m not the one who laughed at you
(แอม น็อท ดิ วัน ฮู ลาฟ แอ็ท ยู)
On that yesterday
(ออน แดท เยซเทอะดิ)
When you warned me not to throw your love away
(ฮเว็น ยู วอน มี น็อท ทู ธโร ยุร ลัฝ อะเว)

If you could only see me now
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ซี มี เนา)
Goodbye is not so easy now
(กู๊ดบาย อีส น็อท โซ อีสอิ เนา)
The freedom that I walked away to gain
(เดอะ ฟรีดัม แดท ไอ วอค อะเว ทู เกน)
Is nothing but these chains
(อีส นัธอิง บัท ฑิส เชน)
I know your heart would break
(ไอ โน ยุร ฮาท เวิด บเรค)
If you could hear me now
(อิฟ ยู เคิด เฮีย มี เนา)
Your heart would come undone
(ยุร ฮาท เวิด คัม อันดัน)
If you could hear me once
(อิฟ ยู เคิด เฮีย มี วันซ)
Hoping love will bring you back
(โฮพปิง ลัฝ วิล บริง ยู แบ็ค)
If only you could see me now
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี มี เนา)

[Bridge]
([ บริจ ])

Like the lonely moon
(ไลค เดอะ โลนลิ มูน)
You see above
(ยู ซี อะบัฝ)
That sails the dark alone
(แดท เซล เดอะ ดาค อะโลน)
Forever
(เฟาะเรฝเออะ)
I have no light of my own
(ไอ แฮ็ฝ โน ไลท อ็อฝ มาย โอน)
Other the love we’ve known
(อัฑเออะ เดอะ ลัฝ หวีบ โนน)
So long ago
(โซ ล็อง อะโก)
Together
(ทุเกฑเออะ)

If you could feel me now
(อิฟ ยู เคิด ฟีล มี เนา)
Your heart would come undone
(ยุร ฮาท เวิด คัม อันดัน)
If you could touch me once
(อิฟ ยู เคิด ทั๊ช มี วันซ)
I know love will bring you back
(ไอ โน ลัฝ วิล บริง ยู แบ็ค)
If only you could see me now
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี มี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Could See Me Now คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น