เนื้อเพลง Something That I Already Know คำอ่านไทย Backstreet Boys

[AJ:]
( [ AJ : ])
Here we are, seven days
(เฮียร วี อาร์ , เซฝเอ็น เด)
And seven nights of empty tries
(แอ็นด เซฝเอ็น ไนท อ็อฝ เอมทิ ทรายส์)
It’s ritual, habitual
(อิทซ รีชอวล , ฮะบีชอวล)
But it’s never gonna work this time
(บัท อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ เวิค ดีซ ไทม)

[Brian:]
([ ไบรเอน : ])
We’re to the point of no return
(เวีย ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ โน ริเทิน)
And along the way the only thing we’ve learned
(แอ็นด อะลอง เดอะ เว ดิ โอ๊นลี่ ธิง หวีบ เลิน)
Is how to hurt each other
(อีส เฮา ทู เฮิท อีช อัฑเออะ)

[AJ:]
([ AJ : ])
I’m looking back and wondering why
(แอม ลุคอิง แบ็ค แอ็นด วันเดอะริง ฮไว)
It took so long to realize
(อิท ทุค โซ ล็อง ทู รีแอะไลส)
That nothing’s changed, it never will
(แดท นัธอิง เชนจ , อิท เนฝเวอะ วิล)
All these years of standing still
(ออล ฑิส เยีย อ็อฝ ซแทนดิง ซทิล)
And still we stay in all this pain
(แอ็นด ซทิล วี ซเท อิน ออล ดีซ เพน)
And nothing’s gonna make it go away
(แอ็นด นัธอิง กอนนะ เมค อิท โก อะเว)

[Chorus [emphasis on Nick]:]
([ โครัซ [ เอมฟะซิซ ออน นิค ] : ])
I don’t wanna wait another minute
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
Put me out of my misery
(พัท มี เอ้า อ็อฝ มาย มีสริ)
I can read your mind baby you’re not in it
(ไอ แค็น เร็ด ยุร ไมนด เบบิ ยัวร์ น็อท อิน หนิด)
And we’re not what we used to be
(แอ็นด เวีย น็อท ว็อท วี ยูซ ทู บี)
No you wouldn’t have to lie to me
(โน ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ไล ทู มี)
If you would only let me go
(อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ เล็ท มี โก)
And I don’t wanna wait another minute to hear
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา เวท แอะนัธเออะ มินยูท ทู เฮีย)
Something that I already know
(ซัมติง แดท ไอ ออลเรดอิ โน)
I know, I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน)
Something that I already know
(ซัมติง แดท ไอ ออลเรดอิ โน)
I know, I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน)

[AJ:]
([ AJ : ])
So save your voice
(โซ เซฝ ยุร ฝอยซ)
Don’t waste your breath
(ด้อนท์ เวซท ยุร บเร็ธ)
Can’t you see we’re at the end
(แค็นท ยู ซี เวีย แอ็ท ดิ เอ็นด)
And this goodbye is permanent
(แอ็นด ดีซ กู๊ดบาย อีส เพอมะเน็นท)
So wish me well and try to forget
(โซ วิฌ มี เว็ล แอ็นด ทไร ทู เฟาะเกท)

[Nick:]
([ นิค : ])
And all the fights
(แอ็นด ออล เดอะ ไฟท)
And all the ways
(แอ็นด ออล เดอะ เว)
We almost made it
(วี ออลโมซท เมด อิท)
But we never did
(บัท วี เนฝเวอะ ดิด)
And it’s finally come to this
(แอ็นด อิทซ ไฟแน็ลลิ คัม ทู ดีซ)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[AJ/All:]
([ AJ/ออล : ])
We can not hide what we’ve become
(วี แค็น น็อท ไฮด ว็อท หวีบ บิคัม)
So sick and tired of being numb
(โซ ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ บีอิง นัม)
It’s done, it’s done
(อิทซ ดัน , อิทซ ดัน)
It’s done
(อิทซ ดัน)

[Chorus II:]
([ โครัซ ทรู : ])
I don’t wanna wait another minute
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
Put me out of my misery
(พัท มี เอ้า อ็อฝ มาย มีสริ)
I can read your mind baby you’re not in it
(ไอ แค็น เร็ด ยุร ไมนด เบบิ ยัวร์ น็อท อิน หนิด)
And we’re not what we used to be
(แอ็นด เวีย น็อท ว็อท วี ยูซ ทู บี)
No, you wouldn’t have to lie to me
(โน , ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ไล ทู มี)
If you would only let me go
(อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ เล็ท มี โก)
And I don’t wanna wait another minute to hear
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา เวท แอะนัธเออะ มินยูท ทู เฮีย)
Something that I already know
(ซัมติง แดท ไอ ออลเรดอิ โน)
I know, I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน)
Something that I already know
(ซัมติง แดท ไอ ออลเรดอิ โน)
I know, I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน)
Something that I already know
(ซัมติง แดท ไอ ออลเรดอิ โน)
I know, I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน)
I know, ’cause I know
(ไอ โน , คอส ไอ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something That I Already Know คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น