เนื้อเพลง U Make Me Believe คำอ่านไทย David Fonseca

I write down all my secrets
( ไอ ไรท เดาน ออล มาย ซีคเร็ท)
But i don’t feel self-assured
(บัท ไอ ด้อนท์ ฟีล เซ็ลฟ แอะฌูร)
I swallow them has soon as someone
(ไอ ซวอลโล เฑ็ม แฮ็ส ซูน แอ็ส ซัมวัน)
Enters my bedroom door
(เอนเทอะ มาย เบดรูม โด)

There’s something I need to say
(แดร์ ซัมติง ไอ นีด ทู เซ)
But I’ll wait for you
(บัท แอล เวท ฟอ ยู)

I’ll get rid of the evidence
(แอล เก็ท ริด อ็อฝ ดิ เอฝอิเด็นซ)
Of all the blood stains in my clothes
(อ็อฝ ออล เดอะ บลัด ซเทน ซิน มาย คโลฑ)
All of my self-injuries
(ออล อ็อฝ มาย เซ็ลฟ injuries)
I will let none of them show
(ไอ วิล เล็ท นัน อ็อฝ เฑ็ม โฌ)

There’s so many things I need to say
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง ซาย นีด ทู เซ)
And no one to say them but you
(แอ็นด โน วัน ทู เซ เฑ็ม บัท ยู)

Because you
(บิคอส ยู)
Take me
(เทค มี)
Make me
(เมค มี)
Believe
(บิลีฝ)

Ther’s a crowd of vultures
(เตอร์ ซา คเราด อ็อฝ ฝัลเชอะ)
That are tightening up the siege
(แดท อาร์ ทายนิง อัพ เดอะ ซิจ)
They feed on the random lovers
(เด ฟี ออน เดอะ แรนดัม ลัฝเออะ)
That fall short on their believes
(แดท ฟอล ฌอท ออน แด บิลีฝ)

I wont fall short on my ways
(ไอ ว็อนท ฟอล ฌอท ออน มาย เว)
I will cross all these storms through
(ไอ วิล คร็อซ ซอร์ ฑิส ซทอม ธรู)
For you
(ฟอ ยู)

Because you
(บิคอส ยู)
Take me
(เทค มี)
Make me
(เมค มี)
Believe
(บิลีฝ)

There’s so many things i need to say
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง ซาย นีด ทู เซ)
And i?ll keep them until i get them through
(แอ็นด ดาย ll คีพ เฑ็ม อันทีล ไอ เก็ท เฑ็ม ธรู)
To you
(ทู ยู)

Because you
(บิคอส ยู)
Take me
(เทค มี)
Make me
(เมค มี)

Believe…
(บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Make Me Believe คำอ่านไทย David Fonseca

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น