เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Taylor Swift

Midnight, you come and pick me up
(มิดไนท์ ยู คัม แอนด์ พิค มี อั๊พ)
No headlights
(โน เฮดไลท์)
Long drive, could end in burning flames or paradise
(ลอง ไดร๊ฝ คูด เอ็นด อิน เบรินนิ่ง เฟลม ออ พาราได๊ซ)
Fade into view, it’s been a while since I have even heard from you
(เฟด อิ๊นโท ฝิว อิท บีน อะ ไวล์ ซิ๊นซ ไอ แฮวฟ อี๊เฝ่น เฮริ์ท ฟรอม ยู)
I should just tell you to leave cause I
(ไอ ชูด จั๊สท เทลล ยู ทูลี๊ฝ ค๊อส ไอ)
Know exactly where it leads but I
(โนว์ เอ็กแซครี่ แวร์ อิท ลี๊ด บั๊ท ไอ)
Watch us go round and round each time
(ว๊อทช อัช โก ราวด์ แอนด์ ราวด์ อีช ไทม์)

You got that James Dean day dream look in your eye
(ยู กอท แด้ท แจม ดีน เดย์ ดรีม ลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอนด์ ไอ กอท แด้ท เร้ด ลิพ คลาสสิค ติง แดท ยู ไล๊ค)
And when we go crashing down, we come back every time.
(แอนด์ เว็น วี โก แคชชิ่ง ดาวน์ วี คัม แบ็ค เอ๊เวอรี่ ไทม์)
Cause we never go out of style
(ค๊อส วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)
We never go out of style
(วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)

You got that long hair, slicked back, white t-shirt.
(ยู กอท แด้ท ลอง แฮร์ ซีเลค แบ็ค ไว๊ท ทีเชิ๊ร์ท)
And I got that good girl faith and a tight little skirt,
(แอนด์ ไอ กอท แด้ท กู๊ด เกิร์ล เฟท แอนด์ อะไท๊ท ลิ๊ทเทิ่ล สเคิ๊ร์ท)
And when we go crashing down, we come back every time.
(แอนด์ เว็น วี โก แคชชิ่ง ดาวน์ วี คัม แบ็ค เอ๊เวอรี่ ไทม์)
Cause we never go out of style
(ค๊อส วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)
We never go out of style.
(วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)

So it goes
(โซ อิท โก)
He can’t keep his wild eyes on the road
(ฮี แค้น คี๊พ ฮีส ไวลด์ อาย ออน เดอะโร้ด)
Takes me home
(เท้ค มี โฮม)
Lights are off, he’s taking off his coat
(ไล๊ท อาร์ออฟฟ ฮี เทคกิ้งออฟฟ ฮีส โค๊ท)
I say I heard that you been out and about with some other girl
(ไอ เซย์ ไอ เฮริ์ท แด้ท ยู บีน เอ๊าท แอนด์ อะเบ๊าท วิธ ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล)
Some other girl
(ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล)
He says, what you’ve heard it’s true but I
(ฮี เซย์ วอท ยู เฮริ์ท อิท ทรู บั๊ท ไอ)
Can’t stop thinking about you and I
(แค้น สท๊อพ ติ๊งกิ่ง อะเบ๊าท ยู แอนด์ ไอ)
I said I’ve been there too a few times
(ไอ เซด แอบ บีน แดร์ ทู อะฟิว ไทม์)
[adsense]
Cause You got that James Dean day dream look in your eye
(ค๊อส ยู กอท แด้ท แจม ดีน เดย์ ดรีม ลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอนด์ ไอ กอท แด้ท เร้ด ลิพ คลาสสิค ติง แดท ยู ไล๊ค)
And when we go crashing down, we come back every time.
(แอนด์ เว็น วี โก แคชชิ่งดาวน์ วี คัม แบ็ค เอ๊เวอรี่ ไทม์)
Cause we never go out of style
(ค๊อส วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)
We never go out of style
(วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)

You got that long hair, slicked back, white t-shirt.
(ยู กอท แด้ท ลอง แฮร์ ซีเลค แบ็ค ไว๊ท ทีเชิ๊ร์ท)
And I got that good girl faith and a tight little skirt,
(แอนด์ ไอ กอท แด้ท กู๊ด เกิร์ล เฟท แอนด์ อะไท๊ท ลิ๊ทเทิ่ล สเคิ๊ร์ท)
And when we go crashing down, we come back every time.
(แอนด์ เว็น วี โก แคชชิ่ง ดาวน์ วี คัม แบ็ค เอ๊เวอรี่ ไทม์)
Cause we never go out of style
(ค๊อส วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)
We never go out of style.
(วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)

Take me home
(เท้ค มี โฮม)
Just take me home
(จั๊สท เท้ค มี โฮม)
Just take me home
(จั๊สท เท้ค มี โฮม)

You got that James Dean day dream look in your eye
(ยู กอท แด้ท แจม ดีน เดย์ ดรีม ลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย)
And I got that red lip classic thing that you like
(แอนด์ ไอ กอท แด้ท เร้ด ลิพ คลาสสิค ติง แดท ยู ไล๊ค)
And when we go crashing down, we come back every time.
(แอนด์ เว็น วี โก แคชชิ่ง ดาวน์ วี คัม แบ็ค เอ๊เวอรี่ ไทม์)
Cause we never go out of style
(ค๊อส วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)
We never go out of style
(วี เน๊เว่อร์ โก เอ๊าท ออฟ สไทล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น