เนื้อเพลง Head Gone / Wine up Uh Self คำอ่านไทย Elephant Man

[Chorus]
( [ โครัซ ])
Man dem down a TG doh got no head [head fly way]
(แม็น เดม เดาน อะ TG โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด ฟไล เว ])
Man dem down a Jungle doh got no head [me head hurt me]
(แม็น เดม เดาน อะ จั๊งเกิ้ล โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ มี เฮ็ด เฮิท มี ])
Man dem down a Down Kirk doh got no head [head mad]
(แม็น เดม เดาน อะ เดาน เคิก โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด แม็ด ])
Man dem from Panish down doh got no head
(แม็น เดม ฟร็อม Panish เดาน โด่ว ก็อท โน เฮ็ด)

Bruk yuh tank kill yuh fish yuh poodle dog dead
(บรัค ยู้ แท็งค คิล ยู้ ฟิฌ ยู้ poodle ด็อก เด็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
All when you a sleep me and me fren light yuh bed
(ออล ฮเว็น ยู อะ ซลีพ มี แอ็นด มี เฟรน ไลท ยู้ เบ็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Bush mouth man ready fi run di place red
(บุฌ เมาธ แม็น เรดอิ ฟาย รัน ได พเลซ เร็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Neck drop off suh me stitch it wid needle and thread
(เน็ค ดร็อพ ออฟฟ ซู มี ซทิช อิท หวีด นี๊ดเดิ้ล แอ็นด ธเร็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)

[Verse one]
([ เฝิซ วัน ])
Head drop off and a roll
(เฮ็ด ดร็อพ ออฟฟ แอ็นด อะ โรล)
Walter boy a kick me head up inna Arnet goal
(วอลเตอร์ บอย อะ คิด มี เฮ็ด อัพ อินนา Arnet โกล)
Sabina Park watch as mi head a goal
(Sabina พาค ว็อช แอ็ส มี เฮ็ด อะ โกล)
We nuh tek check from rat foot nah patrol
(วี นาห์ เทค เช็ค ฟร็อม แร็ท ฟุท นาห์ พัลโรล)
Dem man yah nah no head so dem nuh worry bout cold
(เดม แม็น ยา นาห์ โน เฮ็ด โซ เดม นาห์ เวอริ เบาท โคลด)
Mek me tell yuh di half that have never been told
(เม็ก มี เท็ล ยู้ ได ฮาล์ฟ แดท แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน โทลด)
Panish town man cold like di north pole
(Panish ทาวน์ แม็น โคลด ไลค ได นอธ โพล)
Nah big up no shotta wey a grab no bill fold
(นาห์ บิก อัพ โน shotta เวย์ อะ กแร็บ โน บิล โฟลด)
Pan di ground we head a roll
(แพน ได กเรานด วี เฮ็ด อะ โรล)
Me lef me head pan di Jachaw
(มี lef มี เฮ็ด แพน ได Jachaw)
Last time me fly it lef Atlanta Georgia
(ลาซท ไทม มี ฟไล อิท lef แอทแรนทา จอร์จา)
Delly and mega lef dem head pan di corner
(Delly แอ็นด เมกอะ lef เดม เฮ็ด แพน ได คอเนอะ)
Dem find round head mek me gi unu di sawga
(เดม ไฟนด เรานด เฮ็ด เม็ก มี จีไอ unu ได sawga)
Wid a portion a weed but me anuh informa
(หวีด อะ โพฌัน อะ วี บัท มี anuh informa)
Toddler head gone him leff it a Missisauga
(Toddler เฮ็ด กอน ฮิม เลิฟ อิท ดา Missisauga)
Kid kurup trim leff him head up a di barber
(คิด kurup ทริม เลิฟ ฮิม เฮ็ด อัพ อะ ได บาเบอะ)
Nuh mek di alliance ride out di catarna
(นาห์ เม็ก ได แอ็ลไลแอ็นซ ไรด เอ้า ได catarna)
Or else you is a goner…..YEP
(ออ เอ็ลซ ยู อีส ซา กอนเนอร์ เย็พ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Man dem down a TG doh got no head [head fly way]
(แม็น เดม เดาน อะ TG โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด ฟไล เว ])
Man dem down a Jungle doh got no head [me head hurt me]
(แม็น เดม เดาน อะ จั๊งเกิ้ล โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ มี เฮ็ด เฮิท มี ])
Man dem down a Down Kirk doh got no head [head mad]
(แม็น เดม เดาน อะ เดาน เคิก โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด แม็ด ])
Man dem from Panish down doh got no head
(แม็น เดม ฟร็อม Panish เดาน โด่ว ก็อท โน เฮ็ด)

Bruk yuh tank kill yuh fish yuh poodle dog dead
(บรัค ยู้ แท็งค คิล ยู้ ฟิฌ ยู้ poodle ด็อก เด็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
All when you a sleep me and me fren light yuh bed
(ออล ฮเว็น ยู อะ ซลีพ มี แอ็นด มี เฟรน ไลท ยู้ เบ็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Bush mouth man ready fi run di place red
(บุฌ เมาธ แม็น เรดอิ ฟาย รัน ได พเลซ เร็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Neck drop off suh me stich it wid needle and thread
(เน็ค ดร็อพ ออฟฟ ซู มี stich อิท หวีด นี๊ดเดิ้ล แอ็นด ธเร็ด)
Nuh f*ck wid we!
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี !)

Things a get colder no me nah no neck, me nah no head, me nah no shoulder
(ธิง ซา เก็ท โคลเดอ โน มี นาห์ โน เน็ค , มี นาห์ โน เฮ็ด , มี นาห์ โน โฌลเดอะ)
From di day we bawn we a real high roller
(ฟร็อม ได เด วี bawn วี อะ ริแอ็ล ไฮ โรลเลอะ)
Mad sick.head gaanmemba me tole yah
(แม็ด ซิค เฮ็ด gaanmemba มี tole ยา)
Watch di headless baby a shub inna di stroller
(ว็อช ได headless เบบิ อะ shub อินนา ได stroller)
When me a go school me bring me head inna a folder
(ฮเว็น มี อะ โก ซคูล มี บริง มี เฮ็ด อินนา อะ โฟลเดอะ)
Me nah be no bats man, me wi be di bowler
(มี นาห์ บี โน แบ็ท แม็น , มี wi บี ได โบลเออะ)
Cyaaa me wha bowl out Suzie and Nicholer
(Cyaaa มี wha โบล เอ้า ซูซี แอ็นด Nicholer)
Memba me tole yahYEP
(Memba มี tole yahYEP)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Man dem down a TG doh got no head [head fly way]
(แม็น เดม เดาน อะ TG โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด ฟไล เว ])
Man dem down a Jungle doh got no head [me head hurt me]
(แม็น เดม เดาน อะ จั๊งเกิ้ล โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ มี เฮ็ด เฮิท มี ])
Man dem down a Down Kirk doh got no head [head mad]
(แม็น เดม เดาน อะ เดาน เคิก โด่ว ก็อท โน เฮ็ด [ เฮ็ด แม็ด ])
Man dem from Panish down doh got no head
(แม็น เดม ฟร็อม Panish เดาน โด่ว ก็อท โน เฮ็ด)

Bruk yuh tank kill yuh fish yuh poodle dog dead
(บรัค ยู้ แท็งค คิล ยู้ ฟิฌ ยู้ poodle ด็อก เด็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
All when you a sleep me and me fren light yuh bed
(ออล ฮเว็น ยู อะ ซลีพ มี แอ็นด มี เฟรน ไลท ยู้ เบ็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Bush mouth man ready fi run di place red
(บุฌ เมาธ แม็น เรดอิ ฟาย รัน ได พเลซ เร็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)
Neck drop off suh me stich it wid needle and thread
(เน็ค ดร็อพ ออฟฟ ซู มี stich อิท หวีด นี๊ดเดิ้ล แอ็นด ธเร็ด)
Nuh f*ck wid we! Twin tower drop inna we head
(นาห์ เอฟ *ck หวีด วี ! ทวิน เท๊าเว่อร์ ดร็อพ อินนา วี เฮ็ด)

[Repeat Verse one]
([ ริพีท เฝิซ วัน ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Head Gone / Wine up Uh Self คำอ่านไทย Elephant Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น