เนื้อเพลง Affirmative Action คำอ่านไทย Nas feat AZ, Cormega, Foxy Brown

[Intro – AZ]:
( [ อินโทร AZ ] :)
This is what…this what they want huh?
(ดีซ ซิส ว็อท ดีซ ว็อท เด ว็อนท ฮู)
This is what it’s all about…
(ดีซ ซิส ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
What? Time to take affirmative action son
(ว็อท ไทม ทู เทค แอ็ฟเฟอมะทิฝ แอคฌัน ซัน)
They just don’t understand, you know what I mean?
(เด จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด , ยู โน ว็อท ไอ มีน)
N*ggas comin’ sideways thinkin’ stuff is sweet man
(เอ็น *ggas คัมอิน ไซดเวส ติ้งกิน ซทัฟ อีส สวี้ท แม็น)
You know what I mean?
(ยู โน ว็อท ไอ มีน)
N*ggas don’t understand the four devils:
(เอ็น *ggas ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ โฟ เด๊ฝิ้ล :)
Lust…Envy…Hate…Jealousy
(ลัซท เอนฝิ เฮท เจลอะซิ)
Wicked n*ggas man
(วิค เอ็น *ggas แม็น)

[AZ]:
([ AZ ] :)
Yo, sit back relax catchin’ contacts, sip your cog-nac
(โย , ซิท แบ็ค ริแลคซ แคซชิน คอนแท็คท , ซิพ ยุร ค็อก nac)
And let’s all wash this money through this laundry mat
(แอ็นด เล็ท ซอร์ ว็อฌ ดีซ มันอิ ธรู ดีซ ลอนดริ แม็ท)
Sneak attack, a new cat sit back, worth top dollar
(ซนีค แอ็ทแทค , อะ นยู แค็ท ซิท แบ็ค , เวิธ ท็อพ ดอลเลอะ)
In fact, touch mines, and I’ll react like a Rottweiler
(อิน แฟ็คท , ทั๊ช ไมน , แอ็นด แอล ริแอคท ไลค เก รอตวายเลอร์)
Who pull the late, we play for high stakes at gunpoint
(ฮู พุล เดอะ เลท , วี พเล ฟอ ไฮ ซเทค แอ็ท gunpoint)
Catch em and break, undress em tie em with tape, no escape
(แค็ช เอ็ม แอ็นด บเรค , อันดเรซ เอ็ม ไท เอ็ม วิฑ เทพ , โน เอ็ซเคพ)
The Corleone, fettucini Capone
(เดอะ Corleone , fettucini Capone)
Roam in your own zone or get kidnapped and clapped in your dome
(โรม อิน ยุร โอน โสน ออ เก็ท คิดนาบทฺ แอ็นด แครบชฺ อิน ยุร โดม)
We got it sewn, The Firm art of war is unknown
(วี ก็อท ดิธ โซน , เดอะ เฟิม อาท อ็อฝ วอ อีส อันโนน)
Lower you tone, face it, homicide cases get blown
(โลเออะ ยู โทน , เฟซ อิท , ฮอมอิไซด เคซ เก็ท บโลน)
Aristocrats, politican daily with diplomats
(แอะรีซโทะคแร็ท , politican เดลิ วิฑ ดีพโละแม็ท)
See me I’m an official mack, Lex Coupe triple black
(ซี มี แอม แอน อ๊อฟิซเชี่ยล แมกคฺ , Lex คูเพ ทริ๊พเพิ่ล บแล็ค)

[Cormega]:
([ Cormega ] :)
Criminal thoughts in the blue Porshe, my destiny’s to be the new boss
(ครีมอิแน็ล ธอท ซิน เดอะ บลู Porshe , มาย เดซทินิ ทู บี เดอะ นยู บอส)
That n*gga Paulie gotta die – he too soft
(แดท เอ็น *gga พาวลี่ กอททะ ได ฮี ทู ซ็อฟท)
That n*gga’s dead on, a key of her-on, they found his head on
(แดท เอ็น *ggas เด็ด ออน , อะ คี อ็อฝ เฮอ ออน , เด เฟานด ฮิส เฮ็ด ออน)
The couch with his d*ck in his mouth, I put the hit out
(เดอะ เคาช วิฑ ฮิส d*ck อิน ฮิส เมาธ , ไอ พัท เดอะ ฮิท เอ้า)
Yo, the smoothest killer since Bugsy, b*tches love me
(โย , เดอะ สมูธเดด คีลเลอะ ซินซ บัคซี , บี *tches ลัฝ มี)
And Queens where my drugs be, I wear Guess jeans and rugbies
(แอ็นด ควีน ฮแว มาย ดรัก บี , ไอ แว เก็ซ จีน แซน rugbies)
Yo my people from Medina they will see you
(โย มาย พี๊เพิ่ล ฟร็อม Medina เด วิล ซี ยู)
When you re-up on your heater all your cream go between us
(ฮเว็น ยู รี อัพ ออน ยุร ฮีทเออะ ออล ยุร ครีม โก บีทวิน อัซ)
Real sh*t, my Desert Eagle got a ill grip
(ริแอ็ล ฌะ *ที , มาย เดสเอิท อี๊เกิ้ล ก็อท ดา แอล กริพ)
I chill with, n*ggas that hit Dominican spots and steal bricks
(ไอ ชิล วิฑ , เอ็น *ggas แดท ฮิท โดมินนีแคน สพอท แซน ซทีล บริค)
My red beam, made a dread scream, and sprayed a Fed team
(มาย เร็ด บีม , เมด อะ ดเร็ด ซครีม , แอ็นด ซพเร อะ เฟ็ด ทีม)
Corleone be turnin’ n*ggas to fiends
(Corleone บี เทินนิน เอ็น *ggas ทู ฟีนด)
U-Conn’s and ninja black Lexus, ‘Mega the pretty boy
(ยู Conns แซน ninja บแล็ค เล็กเซด , เมกอะ เดอะ พรีททิ บอย)
With mafia connections it’s The Firm n*gga set it
(วิฑ แมฟเฟียะ ค็อนเนคฌัน อิทซ เดอะ เฟิม เอ็น *gga เซ็ท ดิธ)

[Nas]:
([ นาส ] :)
Yo, my mind is seein’ through your design like blind fury
(โย , มาย ไมนด อีส ซีอินธรู ยุร ดิไสน ไลค บไลนด ฟยูริ)
I shine jewelry sippin’ on crushed grapes, we lust papes
(ไอ ไฌน จูเอ็ลริ ซิบปิ่น ออน ครัฌ กเรพ , วี ลัซท papes)
And push cakes inside the casket at just wake
(แอ็นด พุฌ เคค อีนไซด เดอะ แคซเค็ท แอ็ท จัซท เวค)
It’s sickenin’, he just finished biddin’ upstate
(อิทซ ซิกนิน , ฮี จัซท ฟีนอิฌ biddin upstate)
And now the projects, is talkin’ that somebody gotta die sh*t
(แอ็นด เนา เดอะ พรอจเอ็คท , อีส ทอคกิ่น แดท ซัมบอดี้ กอททะ ได ฌะ *ที)
It’s logic, as long it’s nobody that’s in my clique
(อิทซ ลอจอิค , แอ็ส ล็อง อิทซ โนบอดี้ แด๊ท ซิน มาย คลีค)
My man Smoke, know how to expand coke, and Mr. Coffee
(มาย แม็น ซโมค , โน เฮา ทู เอ็คซแพนด โคค , แอ็นด มีซเทอะ คอฟฟิ)
Feds cost me two mill’ to get the system off me
(เฟ็ด ค็อซท มี ทู มิล ทู เก็ท เดอะ ซีซเท็ม ออฟฟ มี)
Life’s a b*tch, but God forbid the b*tch divorce me
(ไลฟ ซา บี *tch , บัท ก็อด ฟอบีด เดอะ บี *tch ดิโฝซ มี)
I’ll be flooded with ice so hellfire can’t scorch me
(แอล บี ฟลัด วิฑ ไอซ โซ hellfire แค็นท ซคอช มี)
Cuban cigars meetin’ Foxy at Demars
(คยูแบ็น ซิกา meetin ฟอคซิ แอ็ท Demars)
Movin’ cars, your toy Papi Senor Esobar
(มูฝวิน คา , ยุร ทอย เพพี เซนยอ Esobar)

[Foxy Brown]:
([ ฟอคซิ บเราน ] :)
In the black Camaro
(อิน เดอะ บแล็ค Camaro)
Firm deep all my n*ggas hail the blackest sparrow
(เฟิม ดีพ ออล มาย เอ็น *ggas เฮล เดอะ แบกเคด ซแพโร)
Wallabee’s be the apparel
(Wallabees บี ดิ แอ็พแพเร็ล)
Through the darkest tunnel, I got visions of multimillions
(ธรู เดอะ ดาร์คเนท ทันเน็ล , ไอ ก็อท ฝีฉอัน อ็อฝ multimillions)
In the biggest bundle, in the Lex pushed by my n*gga Jungle
(อิน เดอะ บิ๊กเกส บั๊นเดิ้ล , อิน เดอะ Lex พุฌ ไบ มาย เอ็น *gga จั๊งเกิ้ล)
He money bags, got Moet, Sean Don
(ฮี มันอิ แบ็ก , ก็อท โมสทฺ , ซีน ด็อน)
Bundle of sixty-two, they ain’t got a clue what we about to do
(บั๊นเดิ้ล อ็อฝ ซิคซทิ ทู , เด เอน ก็อท ดา คลู ว็อท วี อะเบาท ทู ดู)
My whole team we sh*ttin’ like Czar
(มาย โฮล ทีม วี ฌะ *ttin ไลค สา)
Sosa, Foxy Brown, Cormega, and Escobar
(Sosa , ฟอคซิ บเราน , Cormega , แอ็นด Escobar)
I keep a fat marquis piece, laced in all the illest snake skin
(ไอ คีพ อะ แฟ็ท มาควิซ พีซ , แล็ค อิน ออล ดิ ไอเลสชฺ ซเนค ซคิน)
Armani sweaters Caroline Hebrera
(อาร์มานนี ซเวทเออะ คาร์โรไลน์Hebrera)
Be The Firm baby, from BK to the ‘Bridge
(บี เดอะ เฟิม เบบิ , ฟร็อม BK ทู เดอะ บริจ)
My n*gga Wiz, operation Firm Biz, so what the deal is
(มาย เอ็น *gga วินซฺ , ออเพอะเรฌัน เฟิม บิซ , โซ ว็อท เดอะ ดีล อีส)
I keep a phat jew-el, sippin’ Crist-ies
(ไอ คีพ อะ แฟททฺ จู เอล , ซิบปิ่น คริดสฺ ies)
Sittin’ on top of fifty grand in the Nautica van, uh
(ซิทดิน ออน ท็อพ อ็อฝ ฟีฟทิ แกรนด์ อิน เดอะ Nautica แฝ็น , อา)
We stay incogni’ like all them thug n*ggas in Marcy
(วี ซเท incogni ไลค ออล เฑ็ม ธัก เอ็น *ggas ซิน มาร์ซี)
The Gods, they praise Allah with visions of Gandhi
(เดอะ ก็อด , เด พเรส แอลละ วิฑ ฝีฉอัน อ็อฝ Gandhi)
Bet it on, my whole crew is Don Juan
(เบ็ท ดิธ ออน , มาย โฮล ครู อีส ด็อน วอน)
On Cayman Island with a case of Cristal and Papa Chula spoke
(ออน Cayman ไอแล็นด วิฑ อะ เคซ อ็อฝ คิดเตว แอ็นด พะพา ชิวล่า ซโพค)
N*gga with them Cubans that snort coke
(เอ็น *gga วิฑ เฑ็ม คยูแบ็น แดท ซนอท โคค)
Raw through, an ounce mixed with leak that’s pure though
(รอ ธรู , แอน อันซ มิคซ วิฑ ลีค แด๊ท พยูร โธ)
Flippin’ the bigger picture, the bigger n*gga with the cheddar
(ฟริพพิน เดอะ บี๊กเกอร์ พีคเชอะ , เดอะ บี๊กเกอร์ เอ็น *gga วิฑ เดอะ เชเดอร์)
Was mad dripper, he had a f*ckin’ villa in Manilla
(วอส แม็ด dripper , ฮี แฮ็ด อะ เอฟ *ckin ฝีลละ อิน Manilla)
We got to flee to Panama, but wait it’s half and half
(วี ก็อท ทู ฟลี ทู Panama , บัท เวท อิทซ ฮาล์ฟ แอ็นด ฮาล์ฟ)
Keys is one and two-fifth, so how we flip
(คี ซิส วัน แอ็นด ทู ฟิฟธ , โซ เฮา วี ฟลิพ)
Thirty-two grams raw, chop it in half, get sixteen, double it times three
(เธอทิ ทู กแร็ม รอ , ช็อพ อิท อิน ฮาล์ฟ , เก็ท ซิคซทีน , ดั๊บเบิ้ล อิท ไทม ธรี)
We got forty-eight, which mean a whole lot of cream
(วี ก็อท ฟอทิ เอท , ฮวิช มีน อะ โฮล ล็อท อ็อฝ ครีม)
Divide the profit by four, subtract it by eight
(ดิไฝด เดอะ พรอฟอิท ไบ โฟ , ซับทแรคท ดิธ ไบ เอท)
We back to sixteen, now add the other two that ‘Mega bringin’ through
(วี แบ็ค ทู ซิคซทีน , เนา แอ็ด ดิ อัฑเออะ ทู แดท เมกอะ บริงอิน ธรู)
So let’s see, if we flip this other key
(โซ เล็ท ซี , อิฟ วี ฟลิพ ดีซ อัฑเออะ คี)
Then that’s more for me, mad coke and mad leak
(เด็น แด๊ท โม ฟอ มี , แม็ด โคค แอ็นด แม็ด ลีค)
Plus five hundred, cut in half is two-fifty
(พลัซ ไฟฝ ฮันดเร็ด , คัท อิน ฮาล์ฟ อีส ทู ฟีฟทิ)
Now triple that times three, we got three quarters of another key
(เนา ทริ๊พเพิ่ล แดท ไทม ธรี , วี ก็อท ธรี ควอเทอะ อ็อฝ แอะนัธเออะ คี)
The Firm baby, volume one uh…
(เดอะ เฟิม เบบิ , ฝอลยุม วัน อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Affirmative Action คำอ่านไทย Nas feat AZ, Cormega, Foxy Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น