เนื้อเพลง I Want Your Love คำอ่านไทย Atomic Kitten

I want your love
( ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

Move it right up to me, llike you know you should
(มูฝ อิท ไรท อัพ ทู มี , llike ยู โน ยู เชิด)
And make me know you’re doin’, all of the right things
(แอ็นด เมค มี โน ยัวร์ โดย , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)
Cos making lots of money, and living in a dream
(คอซ เมคอิง ล็อท อ็อฝ มันอิ , แอ็นด ลีฝอิง อิน อะ ดรีม)
Is when you know you’re doin’, all of the right things
(อีส ฮเว็น ยู โน ยัวร์ โดย , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)

* Push it, ah [all of the right things]
(* พุฌ อิท , อา [ ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง ])
Don’t push it [all of the right things]
(ด้อนท์ พุฌ อิท [ ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง ])
Push it, ah [all of the right things]
(พุฌ อิท , อา [ ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง ])
Don’t push it [right things]
(ด้อนท์ พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])
Push it [right things]
(พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])
Don’t push it [right things]
(ด้อนท์ พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])

** ‘Cos, baby, woah, I want your love
(** คอซ , เบบิ , ว้าว , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I want your lovin’, baby
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝวิน , เบบิ)
Baby, woah, I want your love
(เบบิ , ว้าว , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

Bet you think you’re funny, just hanging with my friends
(เบ็ท ยู ธิงค ยัวร์ ฟันนิ , จัซท แฮงอิง วิฑ มาย ฟเร็นด)
They make you think you’re saying, all of the right things
(เด เมค ยู ธิงค ยัวร์ เซอิง , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)
When you gonna wake up, and when you gonna see
(ฮเว็น ยู กอนนะ เวค อัพ , แอ็นด ฮเว็น ยู กอนนะ ซี)
That they’re just glad you give me, all of the right things
(แดท เดรว จัซท กแล็ด ยู กิฝ มี , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

Push it, don’t push it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ พุฌ อิท)
Push it, don’t push it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ พุฌ อิท)
Push it, don’t push it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ พุฌ อิท)
Push it, don’t putsh it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ putsh อิท)
Push it, don’t push it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ พุฌ อิท)
Push it, what just don’t
(พุฌ อิท , ว็อท จัซท ด้อนท์)
Push it, don’t push it
(พุฌ อิท , ด้อนท์ พุฌ อิท)

You said you’re gonna call me, and I wait by the phone
(ยู เซ็ด ยัวร์ กอนนะ คอล มี , แอ็นด ดาย เวท ไบ เดอะ โฟน)
I need to hear you sayin’, all of the right things
(ไอ นีด ทู เฮีย ยู เซย์อิน , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)
Cos, boy, I got your number, I’m trying to play it cool
(คอซ , บอย , ไอ ก็อท ยุร นัมเบอะ , แอม ทไรอิง ทู พเล อิท คูล)
But you’d be better doing, all of the right things
(บัท ยูต บี เบทเทอะ ดูอิง , ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง)

Push it [all of the right things]
(พุฌ อิท [ ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง ])
Push it [all of the right things]
(พุฌ อิท [ ออล อ็อฝ เดอะ ไรท ธิง ])
Push it [right things]
(พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])
Push it [right things]
(พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])
Push it [right things]
(พุฌ อิท [ ไรท ธิง ])
Woah
(ว้าว)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

Woah
(ว้าว)
Cos, baby, I want your love
(คอซ , เบบิ , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I want your love, I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Baby, woah, I want your love
(เบบิ , ว้าว , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Woah
(ว้าว)
Cos, baby, woah, I want your love
(คอซ , เบบิ , ว้าว , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I want your love, I want your lovin’ baby
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝวิน เบบิ)
Baby, woah, I want your love
(เบบิ , ว้าว , ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Baby baby, baby, baby
(เบบิ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Push it
(พุฌ อิท)
Push it
(พุฌ อิท)
Push it
(พุฌ อิท)
Push it
(พุฌ อิท)
Boom
(บูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want Your Love คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น