เนื้อเพลง Falling For The First Time คำอ่านไทย Barenaked Ladies

I’m so cool, too bad I’m a loser
( แอม โซ คูล , ทู แบ็ด แอม มา ลูสเออะ)
I’m so smart, too bad I can’t get anything figured out
(แอม โซ ซมาท , ทู แบ็ด ดาย แค็นท เก็ท เอนอิธิง ฟีกยุร เอ้า)
I’m so brave, too bad I’m a baby
(แอม โซ บเรฝ , ทู แบ็ด แอม มา เบบิ)
I’m so fly, that’s probably why it
(แอม โซ ฟไล , แด๊ท พรอบอับลิ ฮไว อิท)
Feels just like I’m falling for the first time
(ฟีล จัซท ไลค แอม ฟ๊อลิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

I’m so green, it’s really amazing
(แอม โซ กรีน , อิทซ ริแอ็ลลิ อะเมสอิง)
I’m so clean, too bad I can’t get all the dirt off of me.
(แอม โซ คลีน , ทู แบ็ด ดาย แค็นท เก็ท ดอร์ เดอะ เดิท ออฟฟ อ็อฝ มี)
I’m so sane, it’s driving me crazy
(แอม โซ เซน , อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
It’s so strange, I can’t believe it
(อิทซ โซ ซทเรนจ , ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
Feels just like I’m falling for the first time
(ฟีล จัซท ไลค แอม ฟ๊อลิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

Anyone perfect must be lying, anything easy has its cost
(เอนอิวัน เพ๊อร์เฟ็คท มัซท บี ลายยิง , เอนอิธิง อีสอิ แฮ็ส อิทซ ค็อซท)
Anyone plain can be lovely, anyone loved can be lost
(เอนอิวัน พเลน แค็น บี ลัฝลิ , เอนอิวัน ลัฝ แค็น บี ล็อซท)
What if I lost my direction? What if I lost sense of time?
(ว็อท อิฟ ฟาย ล็อซท มาย ดิเรคฌัน ว็อท อิฟ ฟาย ล็อซท เซ็นซ อ็อฝ ไทม)
What if I nursed this infection? Maybe the worst is behind
(ว็อท อิฟ ฟาย เนิซ ดีซ อินเฟคฌัน เมบี เดอะ เวิซท อีส บิไฮนด)
It feels just like I’m falling for the first time
(อิท ฟีล จัซท ไลค แอม ฟ๊อลิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
It feels just like I’m falling for the first time
(อิท ฟีล จัซท ไลค แอม ฟ๊อลิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

I’m so chill, no wonder it’s freezing
(แอม โซ ชิล , โน วันเดอะ อิทซ ฟรีสอิง)
I’m so still, I just can’t keep my fingers out of anything
(แอม โซ ซทิล , ไอ จัซท แค็นท คีพ มาย ฟีงเกอะ เอ้า อ็อฝ เอนอิธิง)
I’m so thrilled to finally be failing
(แอม โซ ธริล ทู ไฟแน็ลลิ บี เฟลอิง)
I’m so done, turn me over cause it
(แอม โซ ดัน , เทิน มี โอเฝอะ คอส อิท)
Feels just like I’m falling for the first time
(ฟีล จัซท ไลค แอม ฟ๊อลิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

Anything plain can be lovely, anything loved can be lost
(เอนอิธิง พเลน แค็น บี ลัฝลิ , เอนอิธิง ลัฝ แค็น บี ล็อซท)
Maybe I lost my direction, what if our love is the cost?
(เมบี ไอ ล็อซท มาย ดิเรคฌัน , ว็อท อิฟ เอ๊า ลัฝ อีส เดอะ ค็อซท)
Anyone perfect must be lying, anything easy has its cost
(เอนอิวัน เพ๊อร์เฟ็คท มัซท บี ลายยิง , เอนอิธิง อีสอิ แฮ็ส อิทซ ค็อซท)
Anyone plain can be lovely, anyone loved can be lost
(เอนอิวัน พเลน แค็น บี ลัฝลิ , เอนอิวัน ลัฝ แค็น บี ล็อซท)
What if I lost my direction? What if I lost sense of time?
(ว็อท อิฟ ฟาย ล็อซท มาย ดิเรคฌัน ว็อท อิฟ ฟาย ล็อซท เซ็นซ อ็อฝ ไทม)
What if I nursed this infection? Maybe the worst is behind
(ว็อท อิฟ ฟาย เนิซ ดีซ อินเฟคฌัน เมบี เดอะ เวิซท อีส บิไฮนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling For The First Time คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น