เนื้อเพลง I’m Loving Every Moment With You คำอ่านไทย Celine Dion

Do you realize how long it’s been
( ดู ยู รีแอะไลส เฮา ล็อง อิทซ บีน)
Where does all my time with you go?
(ฮแว โด ซอร์ มาย ไทม วิฑ ยู โก)
And all the memories
(แอ็นด ออล เดอะ เมรโมรี)
We shared as friends
(วี เชย์ แอ็ส ฟเร็นด)
Reflected-in my heart
(ริฟเลคท อิน มาย ฮาท)
Is where they show
(อีส ฮแว เด โฌ)

I’m loving every moment with you
(แอม ลัฝอิง เอฝริ โมเม็นท วิฑ ยู)
I’m living in a dream that’s comin’ true
(แอม ลีฝอิง อิน อะ ดรีม แด๊ท คัมอิน ทรู)
I’m lost in everything you do
(แอม ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง ยู ดู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I’m saving every moment for you
(แอม เซฝอิง เอฝริ โมเม็นท ฟอ ยู)
You’re hidden in a place that’s safe and true
(ยัวร์ ฮีดดน อิน อะ พเลซ แด๊ท เซฟ แอ็นด ทรู)
Lovin’ everything we do
(ลัฝวิน เอ๊วี่ติง วี ดู)

With every second
(วิฑ เอฝริ เซคอันด)
You hold me near
(ยู โฮลด มี เนีย)
I’m closer to a place I want to be
(แอม โคลเซอร์ ทู อะ พเลซ ไอ ว็อนท ทู บี)
To hear you whisper
(ทู เฮีย ยู ฮวีซเพอะ)
But no one else can hear
(บัท โน วัน เอ็ลซ แค็น เฮีย)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
To stay forever-inside of me
(ทู ซเท เฟาะเรฝเออะ อีนไซด อ็อฝ มี)

I’m loving every moment with you
(แอม ลัฝอิง เอฝริ โมเม็นท วิฑ ยู)
I’m living in a dream that’s comin’ true
(แอม ลีฝอิง อิน อะ ดรีม แด๊ท คัมอิน ทรู)
I’m lost in everything you do
(แอม ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง ยู ดู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I’m saving every moment for you
(แอม เซฝอิง เอฝริ โมเม็นท ฟอ ยู)
You’re hidden in a place that’s safe and true
(ยัวร์ ฮีดดน อิน อะ พเลซ แด๊ท เซฟ แอ็นด ทรู)
Lovin’ everything we do
(ลัฝวิน เอ๊วี่ติง วี ดู)

In our silence
(อิน เอ๊า ไซเล็นซ)
Looking in your eyes
(ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
I hear words you don’t need to say
(ไอ เฮีย เวิด ยู ด้อนท์ นีด ทู เซ)
Just hold on baby
(จัซท โฮลด ออน เบบิ)
Cause it’s reason-I’m prayin’
(คอส อิทซ รี๊ซั่น แอม เพลย์อิน)
You feel what I feel
(ยู ฟีล ว็อท ไอ ฟีล)
In every way
(อิน เอฝริ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Loving Every Moment With You คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น