เนื้อเพลง Botton Feeders คำอ่านไทย Smut Peddlers

[Cage]
( [ เคจ ])
*Let my orange d*ck spit*
(*เล็ท มาย ออเร็นจ d*ck ซพิท *)
I got a dog named Kubrick
(ไอ ก็อท ดา ด็อก เนม คิวบริก)
It’s obvious I like his flicks
(อิทซ ออบเฝียซ ซาย ไลค ฮิส ฟลิค)
Filming ’em with human chicks. If that’s a sin
(Filmings เอ็ม วิฑ ฮยูแม็น ชิค อิฟ แด๊ท ซา ซิน)
Let him poke this white b*tch Kim for coke
(เล็ท ฮิม โพค ดีซ ฮไวท บี *tch คิม ฟอ โคค)
Outside of a bar until I switched in
(เอาทไซด อ็อฝ อะ บา อันทีล ไอ ซวิช อิน)
Breaking her in like new Tims in a robbery
(บเรคคิง เฮอ อิน ไลค นยู ทิม ซิน อะ รอบเบอะริ)
Take a culture of my spit’s culture and spawn a colony
(เทค เก คัลเชอะ อ็อฝ มาย ซพิท คัลเชอะ แอ็นด ซพอน อะ คอลโอะนิ)
Smell like teen spirit? Grab a shotgun and feed us
(ซเม็ล ไลค ทีน ซพีริท กแร็บ อะ ชอทกัน แอ็นด ฟี อัซ)
My L.P. street they shaking up Columbine High cheerleaders
(มาย แอล พี ซทรีท เด เชคกิ้ง อัพ คอลอัมไบน ไฮ เชียร์หลีดเดอร์)
Dipping in two seaters, that ain’t mine
(Dippings อิน ทู ซีทเออะ , แดท เอน ไมน)
So many sick ass letter combinations I ?peg rhymes?
(โซ เมนอิ ซิค อาซ เลทเทอะ คอมบิเนฌัน ซาย เพ็ก ไรม)
Blew my E.C. advance on a P.C. and grams
(บลู มาย อี ซี แอ็ดฝานซ ออน อะ พี ซี แอ็นด กแร็ม)
D.C. and P.S.2 games, grow lights and plants
(ดี ซี แอ็นด พี เอส ทู เกม , กโร ไลท แซน พลานท)
Crops done by the time the cops come
(คร็อพ ดัน ไบ เดอะ ไทม เดอะ ค็อพ คัม)
Car jacked this pregnant Indian for a Datsun
(คา แจ็ค ดีซ พเรกแน็นท อีนเดียน ฟอ รา Datsun)
Blaze a building, to catch a rap magazine
(บเลส อะ บีลดิง , ทู แค็ช อะ แร็พ แมกอะสีน)
You wanna talk sh*t and not get f*cked up?
(ยู วอนนา ทอค ฌะ *ที แอ็นด น็อท เก็ท เอฟ *cked อัพ)
That’s a faggots dream!
(แด๊ท ซา แฟกกัท ดรีม !)

Hook: X2
(ฮุค : X2)
Scratched in ” Yeah, you know how we comin ”
(ซคแร็ช อิน ” เย่ , ยู โน เฮา วี คัมอิน “)
With the looters, solicitors, unwanted visitors.
(วิฑ เดอะ ลูเดออสฺ , โซะลีซอิเทอะ , อันวอนทิด ฝิสอิเทอะ)
Nickel bag misdemeanors, bottom feeders.
(นีคเค็ล แบ็ก มิซดิมีนเออะ , บอตตัม ฟีดเออะ)
Moochers, bleeders, breeders and sleepers.
(Moochers , บลีดเดอะ , บรีดเออะ แซน ซลีพเออะ)

[R.A. The Rugged Man]
([ อาร์ รา เดอะ รักกิด แม็น ])
Hey yo, I’m just as broke as when I had no deal
(เฮ โย , แอม จัซท แอ็ส บโรค แอ็ส ฮเว็น นาย แฮ็ด โน ดีล)
I’m not too bright. My brain is like oatmeal
(แอม น็อท ทู ไบร๊ท มาย บเรน อีส ไลค oatmeal)
I used to be label mates with Shaquille O’Neal
(ไอ ยูซ ทู บี เลเบ็ล เมท วิฑ Shaquille ONeal)
Now I get my d*ck s*cked in the Batmobile
(เนา ไอ เก็ท มาย d*ck เอส *cked อิน เดอะ Batmobile)
I live in Long Island, with a house of retards
(ไอ ไลฝ อิน ล็อง ไอแล็นด , วิฑ อะ เฮาซ อ็อฝ ริทาด)
And illegal aliens that need green cards
(แอ็นด อิลีแก็ล เอลเย็น แดท นีด กรีน คาด)
I’m a rap legend to little weird white kids
(แอม มา แร็พ เลจเอ็นด ทู ลิ๊ทเทิ่ล เวียด ฮไวท คิด)
That carve sh*t in their arms
(แดท คาฝ ฌะ *ที อิน แด อาม)
Like ” I don’t wanna live ”
(ไลค ” ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ “)
I’m the original, dirty, white gangster
(แอม ดิ ออริจินัล , เดอทิ , ฮไวท แกะซเทอะ)
Ryhmer. Perverted rhyme writer
(Ryhmer เพอเฝิท ไรม ไรทเออะ)
We dirty old men you can’t trust us
(วี เดอทิ โอลด เม็น ยู แค็นท ทรัซท อัซ)
See us finger popping your daughters in the back of school buses
(ซี อัซ ฟีงเกอะ พ๊อพปิง ยุร ดอเทอะ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ซคูล บัซซิส)
Rugged Man. Hairy baboon
(รักกิด แม็น แฮริ แบะบูน)
Catch me at the MTV awards jerkin off in the bathroom
(แค็ช มี แอ็ท เดอะ เอ็มทีวี อะวอด เจอคิน ออฟฟ อิน เดอะ บาทรูม)
Cage, Eon, Mighty Mi. Why try?
(เคจ , อีอ็อน , ไมทอิ มี ฮไว ทไร)
Remix this sh*t. Put it back out when I die
(รีมิก ดีซ ฌะ *ที พัท ดิธ แบ็ค เอ้า ฮเว็น นาย ได)

Repeat hook
(ริพีท ฮุค)

[Mr. Eon]
([ มีซเทอะ อีอ็อน ])
I’m so depressed, I’m doing whippits for hours. Cuz I realize
(แอม โซ ดิพเรซ , แอม ดูอิง whippits ฟอ เอาร คัซ ไอ รีแอะไลส)
I’m less popular than what’s happening now was
(แอม เลซ พอพอิวเลอะ แฑ็น ว็อท แฮพเพะนิง เนา วอส)
There are women in pits in my basement
(แดร์ อาร์ วีมเอิน อิน พิท ซิน มาย เบซเม็นท)
My trophy. Morgana’s tits in a glass encased man
(มาย ทโรฟิ Morganas ทิท ซิน อะ กลัซ เอ็นเคซ แม็น)
Like my sidekick Gary Highnick
(ไลค มาย sidekick เกลลี่ Highnick)
I’m still banging the Thai chicks plus I’m high b*tch
(แอม ซทิล แบงกิง เดอะ ไท ชิค พลัซ แอม ไฮ บี *tch)
Eon rains…f*ck it! E hurricanes
(อีอ็อน เรน เอฟ *ck อิท ! อี เฮอริเคน)
You a cold front that’s seen on every weather vane
(ยู อะ โคลด ฟรันท แด๊ท ซีน ออน เอฝริ เวฑเออะ เฝน)
I got a storm more perfect than George Clooney
(ไอ ก็อท ดา ซทอม โม เพ๊อร์เฟ็คท แฑ็น จอจ Clooney)
Thinking y’all scary. Y’all ain’t even goonies!
(ติ้งกิง ยอล สเกลี่ ยอล เอน อีเฝ็น goonies !)
E eases through the scene that’s serene
(อี อีส ธรู เดอะ ซีน แด๊ท ซิรีน)
And drops the illest sh*t any latrine has ever seen
(แอ็นด ดร็อพ ดิ ไอเลสชฺ ฌะ *ที เอนอิ ลัทรีน แฮ็ส เอฝเออะ ซีน)
I have no left or right ventricles
(ไอ แฮ็ฝ โน เล็ฟท ออ ไรท ventricles)
That’s why I laugh when cops pull out with both tenticles
(แด๊ท ฮไว ไอ ลาฟ ฮเว็น ค็อพ พุล เอ้า วิฑ โบธ tenticles)
The beast lives among us
(เดอะ บีซท ไลฝ อะมัง อัซ)
And I cause a reaction similar to what seeing your mother hung does
(แอ็นด ดาย คอส อะ ริแอคฌัน ซีมอิเลอะ ทู ว็อท ซีอิง ยุร ม๊าเธ่อร์ ฮัง โด)

Repeat hook
(ริพีท ฮุค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Botton Feeders คำอ่านไทย Smut Peddlers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น