เนื้อเพลง Lost Stars คำอ่านไทย Adam Levine

Please don’t see
(พลีซ ด้อนท์ ซี)
Just a boy caught up in dreams and fantasies
(จั๊สท ดา บอย คลอด ดั๊พ ปิน ดรีม แซนด์ แฟนทาซีสฺ)
Please see me
(พลีซ ซี มี)
Reaching out for someone I can’t see
(รีชชิ่ง เอ๊าท ฟอร์ ซัมวัน ไอ แค้น ซี)

Take my hand, let’s see where we wake up tomorrow
(เท้ค มาย แฮนด์ เล็ทสฺ ซี แวร์ วี เว้ค กั๊ฟ ทูม๊อโร่ว)
Best laid plans sometimes are just a one night stand
(เบ๊สท์ เลด แพลน ซัมไทม์ แซร์ จั๊สท อะ วัน ไน๊ท สแทนด์)
I’ll be damned, Cupid’s demanding back his arrow
(แอล บี แดมนํ คิวปิด ดีแมนนิ่ง แบ็ค ฮีส แอ๊โร่)
So let’s get drunk on our tears
(โซ เล็ท เก็ท ดรั๊งค ออน เอ๊า เทียร์)

And God, tell us the reason youth is wasted on the young
(แอนด์ ก๊อด เทลล อัช เดอะ รี๊ซั่น ยู๊ธ อีส เวซท ดอน เดอะ ยัง)
It’s hunting season and the lambs are on the run
(อิทซ ฮันดิง ซี๊ซั่น แอนด์ เดอะ แล๊มสฺ แซร์ ออน เดอะ รัน)
Searching for meaning
(เสิร์ชชิ่ง ฟอร์ มีนนิ่ง)
But are we all lost stars trying to light up the dark?
(บั๊ท อาร์ วี ออล โลด สทาร์ ทายอิ้ง ทู ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค ?)

Who are we?
(ฮู อาร์ วี ?)
Just a speck of dust within the galaxy?
(จั๊สท อะ สเปก กอฟ ดัสท วิธติน เดอะ แก๊แล่กซี่ ?)
Woe is me
(โว อีส มี)
If we’re not careful turns into reality
(อิ๊ฟ เวีย นอท แค๊ร์ฟูล เทิร์น อิ๊นทู เรียลิดี)
[adsense]
But don’t you dare let our best memories bring you sorrow
(บั๊ท ด้อนท์ ยู แดร์ เล็ท เอ๊า เบ๊สท์ เมมโมรีสฺ บริง ยู ซ๊อโร่ว)
Yesterday I saw a lion kiss a deer
(เยสเทอเดย์ ไอ ซอว์ อะ ไล๊อ้อน คิสส ซา เดียร์)
Turn the page, maybe we’ll find a brand new ending
(เทิร์น เดอะ เพจ เมบี เวลล ไฟนด์ อะ แบรนดฺ นิว เอนดิ้ง)
Where we’re dancing in our tears
(แวร์ เวีย แดนซิ่ง อิน เอ๊า เทียร์)

And God, tell us the reason youth is wasted on the young
(แอนด์ ก๊อด เทลล อัช เดอะ รี๊ซั่น ยู๊ธ อีส เวซท ดอน เดอะ ยัง)
It’s hunting season and the lambs are on the run
(อิทซ ฮันดิง ซี๊ซั่น แอนด์ เดอะ แล๊มสฺ แซร์ ออน เดอะ รัน)
We’re searching for meaning
(เวีย เสิร์ชชิ่ง ฟอร์ มีนนิ่ง)
But are we all lost stars trying to light up the dark?
(บั๊ท อาร์ วี ออล โลด สทาร์ ทายอิ้ง ทู ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค ?)

and I thought I saw you out there crying
(แอนด์ ได ตรอด ได ซอว์ ยู เอ๊าท แดร์ คายอิ้ง)
and I thought I heard you call my name
(แอนด์ ได ตรอด ได เฮริ์ท ยู คอลลํ มาย เนม)
and I thought I heard you out there crying
(แอนด์ ได ตรอด ได เฮริ์ท ยู เอ๊าท แดร์ คายอิ้ง)
But just the same
(บั๊ท จั๊สท เดอะ เซม)

And God, give us the reason youth is wasted on the young
(แอนด์ ก๊อด กี๊ฝ อัช เดอะ รี๊ซั่น ยู๊ธ อีส เวซท ดอน เดอะ ยัง)
It’s hunting season and this lamb is on the run
(อิทซ ฮันดิง ซี๊ซั่น แอนด์ ดิส แล๊ม อีส ซอน เดอะ รัน)
searching for meaning
(เสิร์ชชิ่ง ฟอร์ มีนนิ่ง)
But are we all lost stars trying to light up the dark?
(บั๊ท อาร์ วี ออล โลด สทาร์ ทายอิ้ง ทู ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค ?)

And I thought I saw you out there crying
(แอนด์ ได ตรอด ได ซอว์ ยู เอ๊าท แดร์ คายอิ้ง)
And I thought I heard you call my name
(แอนด์ ได ตรอด ได เฮริ์ท ยู คอลลํ มาย เนม)
And I thought I heard you out there crying
(แอนด์ ได ตรอด ได เฮริ์ท ยู เอ๊าท แดร์ คายอิ้ง)
But are we all lost stars trying to light up the dark?
(บั๊ท อาร์ วี ออล โลด สทาร์ ทายอิ้ง ทู ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค ?)
Are we all lost stars trying to light up the dark?
(อาร์ วี ออล โลด สทาร์ ทายอิ้ง ทู ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค ?)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost Stars คำอ่านไทย Adam Levine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น