เนื้อเพลง U Betta Recognize (Pump Pump Intro) คำอ่านไทย Snoop Dogg

[feat. Sam Sneed]
( [ ฟีท แซม Sneed ])

Oh sh*t is, is that Snoop over there? Oh sh*t
(โอ ฌะ *ที อีส , อีส แดท ซนูพ โอเฝอะ แดร์ โอ ฌะ *ที)
F*ck that n*gga b*tch. My name is Sam Sneed you betta recognize
(เอฟ *ck แดท เอ็น *gga บี *tch มาย เนม อีส แซม Sneed ยู แบทดา เรคอ็อกไนส)
Aiyyo, aiy, I’m sorry, I just love that n*gga he is so fine
(เออายเอว , aiy , แอม ซอริ , ไอ จัซท ลัฝ แดท เอ็น *gga ฮี อีส โซ ไฟน)
Man f*ck that n*gga
(แม็น เอฟ *ck แดท เอ็น *gga)
His music is so f*ckin dope
(ฮิส มยูสิค อีส โซ เอฟ *ckin โดพ)
Hey look Sam man, I gotta go pee I’ll be right back aight
(เฮ ลุค แซม แม็น , ไอ กอททะ โก พี แอล บี ไรท แบ็ค ไอชฺ)
Yeah aight
(เย่ ไอชฺ)
Yeah yeah I’m just slidin you know
(เย่ เย่ แอม จัซท slidin ยู โน)
Get this Henny tap in my vein
(เก็ท ดีซ เฮนนี่ แท็พ อิน มาย เฝน)
Yo Snoop whassup Snoop?
(โย ซนูพ ฮวัดสับ ซนูพ)
Ay, hold up, yo
(ไอ , โฮลด อัพ , โย)
Hey, how you doin?
(เฮ , เฮา ยู โดย)
Whas happenin?
(Whas แฮพปีนิน)
Yo Snoop you know I just love your sh*t you are just so fine to me
(โย ซนูพ ยู โน ไอ จัซท ลัฝ ยุร ฌะ *ที ยู อาร์ จัซท โซ ไฟน ทู มี)
Aiyyo b*tch, bring your black ass back over
(เออายเอว บี *tch , บริง ยุร บแล็ค อาซ แบ็ค โอเฝอะ)
What the f*ck’s wrong with you?
(ว็อท เดอะ เอฟ *cks ร็อง วิฑ ยู)
Yo whas happenin is that your n*gga or somethin?
(โย whas แฮพปีนิน อีส แดท ยุร เอ็น *gga ออ ซัมติน)
Look check this sh*t out that n*gga he don’t run me OK?
(ลุค เช็ค ดีซ ฌะ *ที เอ้า แดท เอ็น *gga ฮี ด้อนท์ รัน มี โอเค)
I’m talkin to you that’s all
(แอม ทอคกิ่น ทู ยู แด๊ท ซอร์)
Yeah whassup n*gga? What the f*ck’s wrong with you?
(เย่ ฮวัดสับ เอ็น *gga ว็อท เดอะ เอฟ *cks ร็อง วิฑ ยู)
Yo n*gga whas happenin fool?
(โย เอ็น *gga whas แฮพปีนิน ฟูล)
You know the name of the game, your b*tch chose me
(ยู โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม , ยุร บี *tch โชส มี)
N*gga we can handle this like some gentlemen
(เอ็น *gga วี แค็น แฮ๊นเดิ้ล ดีซ ไลค ซัม เจนเทิลเมน)
or we can get into some gangsta sh*t
(ออ วี แค็น เก็ท อีนทุ ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
So whassup n*gga?
(โซ ฮวัดสับ เอ็น *gga)
Have it your motherf*ckin way
(แฮ็ฝ อิท ยุร motherf*ckin เว)
Well whassup?
(เว็ล ฮวัดสับ)
That’s whassup n*gga
(แด๊ท ฮวัดสับ เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Betta Recognize (Pump Pump Intro) คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น