เนื้อเพลง Can’t Get You Off My Mind คำอ่านไทย Mary J. Blige

uh, Darkchild, wha’
( อา , ดาคแชล , wha)
ohh, Mary J. Blige
(โอ้ , แมริ เจ บีจช)

Whoa, whoa, whoa, [whoa, whoa, whoa]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , [ โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
Whoa, whoa, whoa, [whoa, whoa]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , [ โว้ว , โว้ว ])
[Said I couldn’t do it again, but I did]
([ เซ็ด ดาย คูดซึ่น ดู อิท อะเกน , บัท ไอ ดิด ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Can’t get you off my mind
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Thinkin’ about you all the time
(ติ้งกิน อะเบาท ยู ออล เดอะ ไทม)
Can’t get you off my mind
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
Thinkin’ about you all the time
(ติ้งกิน อะเบาท ยู ออล เดอะ ไทม)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
The day we met was the last day
(เดอะ เด วี เม็ท วอส เดอะ ลาซท เด)
That I said I would look anyone else’s way
(แดท ไอ เซ็ด ดาย เวิด ลุค เอนอิวัน เอ็ลซ เว)
Now you know that I’m with you
(เนา ยู โน แดท แอม วิฑ ยู)
And I’ll always be true
(แอ็นด แอล ออลเว บี ทรู)
There’s nothing in this world
(แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด)
That I won’t do for you
(แดท ไอ ว็อนท ดู ฟอ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
The day you left, it was so sad
(เดอะ เด ยู เล็ฟท , อิท วอส โซ แซ็ด)
Now I’m standin’ here holdin’ on to the past
(เนา แอม แสตนดิน เฮียร โฮดดิน ออน ทู เดอะ พาซท)
keep going on – gotta live your life
(คีพ โกอิ้ง ออน กอททะ ไลฝ ยุร ไลฟ)
If we grow up in time
(อิฟ วี กโร อัพ อิน ไทม)
Maybe real love we will find
(เมบี ริแอ็ล ลัฝ วี วิล ไฟนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Whoa, whoa, whoa [whoa, whoa, whoa, whoa, whoa]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว [ โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
Whoa, whoa, whoa [whoa…yeah]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว [ โว้ว เย่ ])
Whoa, whoa, whoa [whoa, ooh oh ooh oh ooh oh]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว [ โว้ว , อู้ โอ อู้ โอ อู้ โอ ])
Whoa, whoa, whoa [whoa]
(โว้ว , โว้ว , โว้ว [ โว้ว ])

[Rap: The LOX]
([ แร็พ : เดอะ ลอค ])
Styles:
(ซไทล :)
You need rocks on the 4th finger
(ยู นีด ร็อค ออน เดอะ 4th ฟีงเกอะ)
Of your left hand
(อ็อฝ ยุร เล็ฟท แฮ็นด)
Tell your bride’s maid to hit off my best man
(เท็ล ยุร บไรด เมด ทู ฮิท ออฟฟ มาย เบ็ซท แม็น)
Always on my mind like money
(ออลเว ออน มาย ไมนด ไลค มันอิ)
You my honey, there when I’m laced, there when I’m bummy
(ยู มาย ฮันอิ , แดร์ ฮเว็น แอม แล็ค , แดร์ ฮเว็น แอม บัมมี่)

Sheek:
(Sheek :)
Say word, it’s type hard for me to get you off my mind
(เซ เวิด , อิทซ ไทพ ฮาด ฟอ มี ทู เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
But I still get dough of course
(บัท ไอ ซทิล เก็ท โด อ็อฝ โคซ)
True love, between a thug and a dove
(ทรู ลัฝ , บีทวิน อะ ธัก แอ็นด อะ ดัฝ)
Poppin’ champagne in the tub, wha!
(พอพปิน แฌ็มเพน อิน เดอะ ทับ , wha !)

Jadakiss:
(Jadakiss :)
Ay yo, everything revolves around trust
(ไอ โย , เอ๊วี่ติง ริฝอลฝ อะเรานด ทรัซท)
Cause if it wasn’t for you, then they wouldn’t be no us
(คอส อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ ยู , เด็น เด วูดดึ่น บี โน อัซ)
No jealousy, envy, and no lust
(โน เจลอะซิ , เอนฝิ , แอ็นด โน ลัซท)
3-2-8 off the lot when I bust
(ที ทู เอ๊ก ออฟฟ เดอะ ล็อท ฮเว็น นาย บัซท)
Sittin’ in the house countin’ Lincolns and I’m still thinking
(ซิทดิน อิน เดอะ เฮาซ เค๊าดิน ลินเคิน แซน แอม ซทิล ติ้งกิง)
Can’t get you off so I’m blinkin’
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ โซ แอม blinkin)
Sinkin’, down in the silk couch, milked out
(ซิงคิน , เดาน อิน เดอะ ซิลค เคาช , มิลค เอ้า)
Your hole in my heart got my love all spilled out
(ยุร โฮล อิน มาย ฮาท ก็อท มาย ลัฝ ออล ซพิล เอ้า)

Ooh, I can’t get you…
(อู้ , ไอ แค็นท เก็ท ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Whoa, whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว)
Whoa, whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว)
Whoa, whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว)
Whoa, whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว)

[Chorus until fade]
([ โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Get You Off My Mind คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น