เนื้อเพลง Blackjack Davey คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( ไบ บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Black Jack Davey come a-riden’ on back,
(วัน บแล็ค แจ็ค เดฝวี คัม อะ riden ออน แบ็ค ,)
A-whistlin’ loud and merry.
(อะ whistlin เลาด แอ็นด เมริ)
Made the woods around him ring,
(เมด เดอะ วู๊ด อะเรานด ฮิม ริง ,)
And he charmed the heart of a lady,
(แอ็นด ฮี ชาม เดอะ ฮาท อ็อฝ อะ เลดิ ,)
Charmed the heart of a lady.
(ชาม เดอะ ฮาท อ็อฝ อะ เลดิ)

2. ” How old are you, my pretty little miss,
(ทู ” เฮา โอลด อาร์ ยู , มาย พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล มิซ ,)
How old are you, my honey ”
(เฮา โอลด อาร์ ยู , มาย ฮันอิ “)
She answered to him with a lovin’ smile
(ชี อานเซอะ ทู ฮิม วิฑ อะ ลัฝวิน ซไมล)
” I’ll be sixteen come Sunday,
(” แอล บี ซิคซทีน คัม ซันดิ ,)
Be sixteen come Sunday. ”
(บี ซิคซทีน คัม ซันดิ “)

3. ” Come and go with me, my pretty little miss,
(ที ” คัม แอ็นด โก วิฑ มี , มาย พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล มิซ ,)
Come and go with me, my honey,
(คัม แอ็นด โก วิฑ มี , มาย ฮันอิ ,)
Take you where the grass grows green,
(เทค ยู ฮแว เดอะ กราซ กโร กรีน ,)
You never will want for money
(ยู เนฝเวอะ วิล ว็อนท ฟอ มันอิ)
You never will want for money
(ยู เนฝเวอะ วิล ว็อนท ฟอ มันอิ)

4. ” Pull off, pull off them high-heeled shoes
(โฟว ” พุล ออฟฟ , พุล ออฟฟ เฑ็ม ไฮ ฮีล ฌู)
All made of Spanish leather.
(ออล เมด อ็อฝ ซแพนอิฌ เลฑเออะ)
Get behind me on my horse
(เก็ท บิไฮนด มี ออน มาย ฮอซ)
And we’ll ride off together,
(แอ็นด เว็ล ไรด ออฟฟ ทุเกฑเออะ ,)
We’ll both go off together. ”
(เว็ล โบธ โก ออฟฟ ทุเกฑเออะ “)

5. Well, she pulled off them high-heeled shoes
(ไฟท์ เว็ล , ชี พุล ออฟฟ เฑ็ม ไฮ ฮีล ฌู)
Made of Spanish leather.
(เมด อ็อฝ ซแพนอิฌ เลฑเออะ)
Got behind him on his horse
(ก็อท บิไฮนด ฮิม ออน ฮิส ฮอซ)
And they rode off together.
(แอ็นด เด โรด ออฟฟ ทุเกฑเออะ)
They rode off together.
(เด โรด ออฟฟ ทุเกฑเออะ)

6. At night the boss came home
(ซิก แอ็ท ไนท เดอะ บอส เคม โฮม)
Inquiring about this lady.
(อินคไวริง อะเบาท ดีซ เลดิ)
The servant spoke before she thought,
(เดอะ เซอแฝ็นท ซโพค บิโฟ ชี ธอท ,)
” She’s been with Black Jack Dave,
(” ชี บีน วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝ ,)
Rode off with Black Jack Davey. ”
(โรด ออฟฟ วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝวี “)

7. ” Well, saddle for me my coal black stud,
(เซฝเว่น ” เว็ล , แซดดล ฟอ มี มาย โคล บแล็ค ซทัด ,)
He’s speedier than the gray.
(อีส speedier แฑ็น เดอะ กเร)
I rode all day and I’ll ride all night,
(ไอ โรด ออล เด แอ็นด แอล ไรด ออล ไนท ,)
And I’ll overtake my lady.
(แอ็นด แอล โอเฝอะเทค มาย เลดิ)
I’ll bring back my lady. ”
(แอล บริง แบ็ค มาย เลดิ “)

8. Well, he rode all night till the broad daylight,
(เอ๊ก เว็ล , ฮี โรด ออล ไนท ทิล เดอะ บรอด เดย์ไลท์ ,)
Till he came to a river ragin’,
(ทิล ฮี เคม ทู อะ รีฝเออะ ragin ,)
And there he spied his darlin’ bride
(แอ็นด แดร์ ฮี ซไพ ฮิส ดาร์ลิน บไรด)
In the arms of Black Jack Davey.
(อิน ดิ อาม อ็อฝ บแล็ค แจ็ค เดฝวี)
Wrapped up with Black Jack Davey.
(แร็พท อัพ วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝวี)

9. ” Pull off, pull off them long blue gloves
(นาย ” พุล ออฟฟ , พุล ออฟฟ เฑ็ม ล็อง บลู กลัฝ)
All made of the finest leather.
(ออล เมด อ็อฝ เดอะ ไฟเนทส์ เลฑเออะ)
Give to me your lily-white hand
(กิฝ ทู มี ยุร ลีลอิ ฮไวท แฮ็นด)
And we’ll both go home together.
(แอ็นด เว็ล โบธ โก โฮม ทุเกฑเออะ)
We’ll both go home together. ”
(เว็ล โบธ โก โฮม ทุเกฑเออะ “)

10. Well, she pulled off them long blue gloves
(เทน เว็ล , ชี พุล ออฟฟ เฑ็ม ล็อง บลู กลัฝ)
All made of the finest leather.
(ออล เมด อ็อฝ เดอะ ไฟเนทส์ เลฑเออะ)
Gave to him her lily-white hand
(เกฝ ทู ฮิม เฮอ ลีลอิ ฮไวท แฮ็นด)
And said good-bye forever.
(แอ็นด เซ็ด เกิด ไบ เฟาะเรฝเออะ)
Bid farewell forever.
(บิด แฟเวล เฟาะเรฝเออะ)

11. ” Would you forsake your house and home,
(11 ” เวิด ยู เฟาะเซค ยุร เฮาซ แอ็นด โฮม ,)
Would you forsake your baby?
(เวิด ยู เฟาะเซค ยุร เบบิ)
Would you forsake your husband, too,
(เวิด ยู เฟาะเซค ยุร ฮัสแบ็นด , ทู ,)
To go with Black Jack Davey.
(ทู โก วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝวี)
Rode off with Black Jack Davey? ”
(โรด ออฟฟ วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝวี “)

12. ” Well, I’ll forsake my house and home,
(12 ” เว็ล , แอล เฟาะเซค มาย เฮาซ แอ็นด โฮม ,)
And I’ll forsake my baby.
(แอ็นด แอล เฟาะเซค มาย เบบิ)
I’ll forsake my husband, too,
(แอล เฟาะเซค มาย ฮัสแบ็นด , ทู ,)
For the love of Black Jack Davey.
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ บแล็ค แจ็ค เดฝวี)
Ride off with Black Jack Davey. ”
(ไรด ออฟฟ วิฑ บแล็ค แจ็ค เดฝวี “)

13. ” Last night I slept in a feather bed
(13 ” ลาซท ไนท ไอ ซเล็พท อิน อะ เฟฑเออะ เบ็ด)
Between my husband and baby.
(บีทวิน มาย ฮัสแบ็นด แอ็นด เบบิ)
Tonight I lay on the river banks
(ทุไนท ไอ เล ออน เดอะ รีฝเออะ แบ็งค)
In the arms of Black Jack Davey,
(อิน ดิ อาม อ็อฝ บแล็ค แจ็ค เดฝวี ,)
Love my Black Jack Davey. ”
(ลัฝ มาย บแล็ค แจ็ค เดฝวี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackjack Davey คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น