เนื้อเพลง Heart Attack คำอ่านไทย Darren Hayes

I’ve cracked
( แอฝ คแร็ค)
My temper’s spat
(มาย เทมเพอะ ซแพ็ท)
Hot coal, fire and acid jack
(ฮ็อท โคล , ไฟร แอ็นด แอซอิด แจ็ค)
I’ve been used
(แอฝ บีน ยูซ)
I’ve been abused
(แอฝ บีน อับยูซ)
Something you’ve done has lit my fuse
(ซัมติง ยู๊ฟ ดัน แฮ็ส ลิท มาย ฟยูส)
And I take my theories back
(แอ็นด ดาย เทค มาย theories แบ็ค)
Maybe karma ain’t all that
(เมบี คามะ เอน ดอร์ แดท)
Cos you do what you please
(คอซ ยู ดู ว็อท ยู พลีส)
Everybody else is left to bleed
(เอวี่บอดี้ เอ็ลซ อีส เล็ฟท ทู บลีด)

You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
Your heart is black
(ยุร ฮาท อีส บแล็ค)
It’s whack
(อิทซ ฮแว็ค)
Your mind is jacked
(ยุร ไมนด อีส แจ็ค)
How did anybody ever get like that?
(เฮา ดิด เอนอิบอดิ เอฝเออะ เก็ท ไลค แดท)
You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
You stabbed me in the back
(ยู ซแต็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)
If you pull your punches jack
(อิฟ ยู พุล ยุร พันเซด แจ็ค)
I’m taking everything back
(แอม เทคอิง เอ๊วี่ติง แบ็ค)
You hit me harder than a heart attack
(ยู ฮิท มี อาณ์เดอ แฑ็น อะ ฮาท แอ็ทแทค)

We used to stick together
(วี ยูซ ทู ซทิค ทุเกฑเออะ)
You and me stay that way forever
(ยู แอ็นด มี ซเท แดท เว เฟาะเรฝเออะ)
But now to my suprise
(บัท เนา ทู มาย suprise)
You’ve become what we despised
(ยู๊ฟ บิคัม ว็อท วี ดิซไพส)
What’s that they’re telling me?
(ว็อท แดท เดรว เทลลิง มี)
Sleeping with the enemy!
(ซลีพพิง วิฑ ดิ เอนอิมิ !)
Going down on dirty sheets
(โกอิ้ง เดาน ออน เดอทิ ฌีท)
Didn’t nobody tell you how to be discreet?
(ดิ๊นอิน โนบอดี้ เท็ล ยู เฮา ทู บี ดีซครีท)

You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
Your heart is black
(ยุร ฮาท อีส บแล็ค)
It’s whack
(อิทซ ฮแว็ค)
Your mind is jacked
(ยุร ไมนด อีส แจ็ค)
How did anybody ever get like that?
(เฮา ดิด เอนอิบอดิ เอฝเออะ เก็ท ไลค แดท)
You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
You stabbed me in the back
(ยู ซแต็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)
If you pull your punches jack
(อิฟ ยู พุล ยุร พันเซด แจ็ค)
I’m taking everything back
(แอม เทคอิง เอ๊วี่ติง แบ็ค)
You hit me harder than a heart attack
(ยู ฮิท มี อาณ์เดอ แฑ็น อะ ฮาท แอ็ทแทค)

You’re dancing while I’m dying
(ยัวร์ แด็นซิง ฮไวล แอม ไดอิง)
Laughing while I’m crying
(ลาฟอิง ฮไวล แอม คไรอิง)
Denying the mess you made
(ดีนายลิงเดอะ เมซ ยู เมด)
Your true colours are clashing
(ยุร ทรู คัลเออะ แซร์ clashings)
The airplane is crashing
(ดิ แอพเลน อีส แคร๊ชชิง)
It’s smashing
(อิทซ ซแมฌอิง)
Were you even there?
(เวอ ยู อีเฝ็น แดร์)
Cos I don’t think you care
(คอซ ซาย ด้อนท์ ธิงค ยู แค)
About anyone but yourself now
(อะเบาท เอนอิวัน บัท ยุรเซลฟ เนา)

Go run but you can’t hide
(โก รัน บัท ยู แค็นท ไฮด)
Actions they can’t be denied
(แอคฌัน เด แค็นท บี ดิไน)
One thing keeps buggin’ me
(วัน ธิง คีพ บักกิน มี)
Tell me how you sleep at night
(เท็ล มี เฮา ยู ซลีพ แอ็ท ไนท)
I need to set things right
(ไอ นีด ทู เซ็ท ธิง ไรท)
Shake things up
(เฌค ธิง อัพ)
Modify
(มอดอิไฟ)
Change plans and break the rules
(เชนจ แพล็น แซน บเรค เดอะ รูล)
Play the game like you do too
(พเล เดอะ เกม ไลค ยู ดู ทู)

You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
Your heart is black
(ยุร ฮาท อีส บแล็ค)
It’s whack
(อิทซ ฮแว็ค)
Your mind is jacked
(ยุร ไมนด อีส แจ็ค)
How did anybody ever get like that?
(เฮา ดิด เอนอิบอดิ เอฝเออะ เก็ท ไลค แดท)
You’re a heart attack
(ยัวร์ อะ ฮาท แอ็ทแทค)
You stabbed me in the back
(ยู ซแต็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)
If you pull your punches jack
(อิฟ ยู พุล ยุร พันเซด แจ็ค)
I’m tking everything back
(แอม tkings เอ๊วี่ติง แบ็ค)
You hit me harder than a heart attack
(ยู ฮิท มี อาณ์เดอ แฑ็น อะ ฮาท แอ็ทแทค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart Attack คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น