เนื้อเพลง Bomb Diggy คำอ่านไทย Another Level

Ooh, yeah
( อู้ , เย่)
Woah, yeah, ye-ye-ye-ye-yeah
(ว้าว , เย่ , ยี ยี ยี ยี เย่)
Girl you gotta know what ya doin’ to me
(เกิล ยู กอททะ โน ว็อท ยา โดย ทู มี)
When you’re giving me ya sexy thing
(ฮเว็น ยัวร์ กีฝวิง มี ยา เซคซิ ธิง)
Don’t ever change what ya do with your body
(ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ ว็อท ยา ดู วิฑ ยุร บอดอิ)
It feels so beautiful, it feels so right
(อิท ฟีล โซ บยูทิฟุล , อิท ฟีล โซ ไรท)
Explosions goin’ on with us every night
(เอ็คซพโลฉัน โกอิน ออน วิฑ อัซ เอฝริ ไนท)
I can’t hold back the soul with one in the hole
(ไอ แค็นท โฮลด แบ็ค เดอะ โซล วิฑ วัน อิน เดอะ โฮล)
You can just call me Kid Dynamite
(ยู แค็น จัซท คอล มี คิด ไดนะไมท)
Cos your love’s
(คอซ ยุร ลัฝ)

Bridge :
(บริจ :)
[Sweeter than honey] girl it ain’t funny
([ สวีตเดอ แฑ็น ฮันอิ ] เกิล อิท เอน ฟันนิ)
Got me open wide, word to my dollar bill
(ก็อท มี โอเพ็น ไวด , เวิด ทู มาย ดอลเลอะ บิล)
That’s where I’m putting my money girl, you know
(แด๊ท ฮแว แอม พูทดิง มาย มันอิ เกิล , ยู โน)

Chorus :
(โครัซ :)
You know it’s the bomb diggy, diggy when we get jiggy
(ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ ฮเว็น วี เก็ท เจคกี้)
Let me piggy back ride on it all night long [all night]
(เล็ท มี พีกกิ แบ็ค ไรด ออน หนิด ออล ไนท ล็อง [ ออล ไนท ])
While I’m singing my song, all through the hoody hoody
(ฮไวล แอม ซิงกิง มาย ซ็อง , ออล ธรู เดอะ hoody hoody)
Wanna get that goody goody [goody, goody, goody]
(วอนนา เก็ท แดท กูดอิ กูดอิ [ กูดอิ , กูดอิ , กูดอิ ])
You know it’s the bomb diggy, diggy, bomb, bomb, diggy
(ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , บ็อม , บ็อม , ดิ๊กกี้)
Can I get some of your bomb diggy
(แค็น นาย เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร บ็อม ดิ๊กกี้)
Jello, jello, goody chocolate puddy, wanna get
(เจลโล่ , เจลโล่ , กูดอิ ชอคโอะลิท puddy , วอนนา เก็ท)
A little bit of your goody goody [oh] goody goody
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร กูดอิ กูดอิ [ โอ ] กูดอิ กูดอิ)

Your love’s so supernatural [supernatural]
(ยุร ลัฝ โซ ซยูเออะแนชเออะแร [ ซยูเออะแนชเออะแร ])
You got me chasing after ya
(ยู ก็อท มี เชซิง อาฟเทอะ ยา)
I’ll go wherever you are, just tell me and
(แอล โก ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ , จัซท เท็ล มี แอ็นด)
I’ll be packing up [uh huh]
(แอล บี แพคคิง อัพ [ อา ฮู ])
I’ll be your journeyman for love
(แอล บี ยุร เจอนิแมน ฟอ ลัฝ)
Travellin’ from hood to hood [ghetto to ghetto]
(ทาเวลลิน ฟร็อม ฮุด ทู ฮุด [ เกทโท ทู เกทโท ])
Any place, any time ‘cos your love makes me feel so good, baby
(เอนอิ พเลซ , เอนอิ ไทม คอซ ยุร ลัฝ เมค มี ฟีล โซ เกิด , เบบิ)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[So good] Ooh it feels so good when your love comes down on me
([ โซ เกิด ] อู้ อิท ฟีล โซ เกิด ฮเว็น ยุร ลัฝ คัม เดาน ออน มี)
[So good] You’re blowin’ my mind, got me going crazy
([ โซ เกิด ] ยัวร์ โบลวิน มาย ไมนด , ก็อท มี โกอิ้ง คเรสิ)
[So good] Ooh it’s so good to me
([ โซ เกิด ] อู้ อิทซ โซ เกิด ทู มี)
[So good] Woah-woah, oh baby, baby, yeah
([ โซ เกิด ] ว้าว ว้าว , โอ เบบิ , เบบิ , เย่)

You know it’s the bomb diggy, diggy when we get jiggy
(ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ ฮเว็น วี เก็ท เจคกี้)
Let me piggyback ride on [all night long] it all night long
(เล็ท มี พีกกิแบ็ค ไรด ออน [ ออล ไนท ล็อง ] อิท ดอร์ ไนท ล็อง)
While I’m singing my song [ooh work it with me]
(ฮไวล แอม ซิงกิง มาย ซ็อง [ อู้ เวิค อิท วิฑ มี ])
All through the hoody hoody [all through the hoody hoody, yeah]
(ออล ธรู เดอะ hoody hoody [ ออล ธรู เดอะ hoody hoody , เย่ ])
Wanna get that goody goody
(วอนนา เก็ท แดท กูดอิ กูดอิ)
You know it’s the bomb diggy, diggy [c’mon]
(ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ [ ซีมอน ])
Bomb, bomb diggy can I get some [let me feel it] of your bomb diggy
(บ็อม , บ็อม ดิ๊กกี้ แค็น นาย เก็ท ซัม [ เล็ท มี ฟีล อิท ] อ็อฝ ยุร บ็อม ดิ๊กกี้)
Jello, jello, goody chocolate puddy
(เจลโล่ , เจลโล่ , กูดอิ ชอคโอะลิท puddy)
Wanna get a little bit of your goody [hey] goody
(วอนนา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร กูดอิ [ เฮ ] กูดอิ)

[So good] You know it’s the bomb diggy, diggy
([ โซ เกิด ] ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้)
[So good] When we get jiggy
([ โซ เกิด ] ฮเว็น วี เก็ท เจคกี้)
Let me piggyback ride on [so good] it all night long
(เล็ท มี พีกกิแบ็ค ไรด ออน [ โซ เกิด ] อิท ดอร์ ไนท ล็อง)
While I’m singing my song, all through the hoody hoody
(ฮไวล แอม ซิงกิง มาย ซ็อง , ออล ธรู เดอะ hoody hoody)
[Oh yeah] Wanna get that goody goody
([ โอ เย่ ] วอนนา เก็ท แดท กูดอิ กูดอิ)
You know it’s the bomb [goody oh yeah] diggy
(ยู โน อิทซ เดอะ บ็อม [ กูดอิ โอ เย่ ] ดิ๊กกี้)
Diggy, bomb, bomb diggy can I get some
(ดิ๊กกี้ , บ็อม , บ็อม ดิ๊กกี้ แค็น นาย เก็ท ซัม)
[You want me to] of your bomb diggy
([ ยู ว็อนท มี ทู ] อ็อฝ ยุร บ็อม ดิ๊กกี้)
Jello jello [baby, what ya gonna do when I get it]
(เจลโล่ เจลโล่ [ เบบิ , ว็อท ยา กอนนะ ดู ฮเว็น นาย เก็ท ดิธ ])
Goody chocolate puddy, wanna get a little bit
(กูดอิ ชอคโอะลิท puddy , วอนนา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Of your goody goody [when I get your goody goody]
(อ็อฝ ยุร กูดอิ กูดอิ [ ฮเว็น นาย เก็ท ยุร กูดอิ กูดอิ ])
Goody, goody [yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
(กูดอิ , กูดอิ [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bomb Diggy คำอ่านไทย Another Level

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น