เนื้อเพลง Pompeii คำอ่านไทย Bastille

I was left to my own devices
(เอฮ แด๊ท เท๊อริเบิ้ล ไอ วอส เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ)
Many days fell away with nothing to show
(เมนอิ เด เฟ็ล อะเว วิฑ นัธอิง ทู โฌ)

And the walls kept tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล เค็พท ทัมบริง เดาน)
In the city that we love
(อิน เดอะ ซีทอิ แดท วี ลัฝ)
Great clouds roll over the hills
(กเรท คเลาด โรล โอเฝอะ เดอะ ฮิล)
Bringing darkness from above
(บริงกิง ดาคเน็ซ ฟร็อม อะบัฝ)

But if you close your eyes,
(บัท อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
Nothing changed at all?
(นัธอิง เชนจ แอ็ท ดอร์)
And if you close your eyes,
(แอ็นด อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
You’ve been here before?
(ยู๊ฟ บีน เฮียร บิโฟ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)

We were caught up and lost in all of our vices
(วี เวอ คอท อัพ แอ็นด ล็อซท อิน ออล อ็อฝ เอ๊า ไฝซ)
In your pose as the dust settles around us
(อิน ยุร โพส แอ็ส เดอะ ดัซท เซ็ทเทิ่ล อะเรานด อัซ)

And the walls kept tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล เค็พท ทัมบริง เดาน)
In the city that we love
(อิน เดอะ ซีทอิ แดท วี ลัฝ)
Great clouds roll over the hills
(กเรท คเลาด โรล โอเฝอะ เดอะ ฮิล)
Bringing darkness from above
(บริงกิง ดาคเน็ซ ฟร็อม อะบัฝ)

But if you close your eyes,
(บัท อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
Nothing changed at all?
(นัธอิง เชนจ แอ็ท ดอร์)
And if you close your eyes,
(แอ็นด อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
You’ve been here before?
(ยู๊ฟ บีน เฮียร บิโฟ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)

Oh where do we begin?
(โอ ฮแว ดู วี บีกีน)
The rubble or our sins?
(เดอะ เหริบเบิล ออ เอ๊า ซิน)
Oh where do we begin?
(โอ ฮแว ดู วี บีกีน)
The rubble or our sins?
(เดอะ เหริบเบิล ออ เอ๊า ซิน)

And the walls kept tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล เค็พท ทัมบริง เดาน)
In the city that we love
(อิน เดอะ ซีทอิ แดท วี ลัฝ)
Great clouds roll over the hills
(กเรท คเลาด โรล โอเฝอะ เดอะ ฮิล)
Bringing darkness from above
(บริงกิง ดาคเน็ซ ฟร็อม อะบัฝ)

But if you close your eyes,
(บัท อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
Nothing changed at all?
(นัธอิง เชนจ แอ็ท ดอร์)
And if you close your eyes,
(แอ็นด อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ ,)
Does it almost feel like
(โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค)
You’ve been here before?
(ยู๊ฟ บีน เฮียร บิโฟ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)
How am I gonna be an optimist about this?
(เฮา แอ็ม ไอ กอนนะ บี แอน ออพทิมิซท อะเบาท ดีซ)

If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
(อิฟ ยู คโลส ยุร ไอ , โด ซิท ออลโมซท ฟีล ไลค นัธอิง เชนจ แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pompeii คำอ่านไทย Bastille

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น