เนื้อเพลง Tempted to Touch คำอ่านไทย Rupee

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
To all the ladies in the dance
(ทู ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ ดานซ)
I lose all control when I see you
(ไอ ลูส ออล ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ซี ยู)
Standing there in front of me
(ซแทนดิง แดร์ อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
Your style, your clothes, your hair
(ยุร ซไทล , ยุร คโลฑ , ยุร แฮ)
You fair woman, you look so sexy
(ยู แฟ วูมเอิน , ยู ลุค โซ เซคซิ)
De way you wine and, de way you dance
(ดี เว ยู ไวน แอ็นด , ดี เว ยู ดานซ)
And de way that you twist and turn your waist
(แอ็นด ดี เว แดท ยู ทวิซท แอ็นด เทิน ยุร เวซท)
Leaves me wanting, leaves me yearning
(ลีฝ มี วอนทิง , ลีฝ มี เยอนิง)
Leaves me feelin for a taste
(ลีฝ มี ฟีลิน ฟอ รา เทซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Before the end of the night
(บิโฟ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท)
I wanna hold you so tight
(ไอ วอนนา โฮลด ยู โซ ไทท)
You know I want you so much
(ยู โน ไอ ว็อนท ยู โซ มัช)
And I’m so tempted to touch
(แอ็นด แอม โซ เท็ม ทู ทั๊ช)
Tempted to touch, tempted to touch
(เท็ม ทู ทั๊ช , เท็ม ทู ทั๊ช)
Little woman, man I need you so much
(ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน , แม็น นาย นีด ยู โซ มัช)
Tempted to touch, tempted to touch
(เท็ม ทู ทั๊ช , เท็ม ทู ทั๊ช)
Little woman, man I’m inside your clutch
(ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน , แม็น แอม อีนไซด ยุร คลัช)
Tempted to touch, tempted to touch
(เท็ม ทู ทั๊ช , เท็ม ทู ทั๊ช)
Little woman, man I need you so much
(ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน , แม็น นาย นีด ยู โซ มัช)
Tempted to touch, tempted to touch
(เท็ม ทู ทั๊ช , เท็ม ทู ทั๊ช)
Little woman, man I’m inside your clutch
(ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน , แม็น แอม อีนไซด ยุร คลัช)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
To all the ladies in the dance
(ทู ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ ดานซ)
I don’t even know your name
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยุร เนม)
Little woman I don’t even know your age
(ลิ๊ทเทิ่ล วูมเอิน นาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยุร เอจ)
But there’s something about you girl
(บัท แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู เกิล)
When I see you wining in front the stage
(ฮเว็น นาย ซี ยู วายนิง อิน ฟรันท เดอะ ซเทจ)
Please forgive me, please excuse me
(พลีส เฟาะกีฝ มี , พลีส เอ็คซคยูซ มี)
But there’s nothing else that a man can do
(บัท แดร์ นัธอิง เอ็ลซ แดท ดา แม็น แค็น ดู)
I cannot pass or think a woman
(ไอ แคนน็อท เพซ ออ ธิงค กา วูมเอิน)
I just need to be next to you
(ไอ จัซท นีด ทู บี เน็คซท ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
I wanna feel you, I wanna squeeze you
(ไอ วอนนา ฟีล ยู , ไอ วอนนา ซควีส ยู)
I wanna hug and kiss and caress you
(ไอ วอนนา ฮัก แอ็นด คิซ แซน คะเรซ ยู)
I wanna love you, I wanna touch you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , ไอ วอนนา ทั๊ช ยู)
I’ll place no one else above you
(แอล พเลซ โน วัน เอ็ลซ อะบัฝ ยู)
I wanna feel you, I wanna squeeze you
(ไอ วอนนา ฟีล ยู , ไอ วอนนา ซควีส ยู)
I wanna touch and kiss and caress you
(ไอ วอนนา ทั๊ช แอ็นด คิซ แซน คะเรซ ยู)
I wanna love you, I wanna hug you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , ไอ วอนนา ฮัก ยู)
You know woman I wanna wings of a dove you
(ยู โน วูมเอิน นาย วอนนา วิง อ็อฝ อะ ดัฝ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3] [same as verse 1]
([ เฝิซ ที ] [ เซม แอ็ส เฝิซ วัน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tempted to Touch คำอ่านไทย Rupee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น