เนื้อเพลง Thinking Out Loud คำอ่านไทย Ed Sheeran

When your looks don’t work like they used to before
(เว็น ยัวร์ ลุ๊ค ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ไล๊ค เดย์ ยูส ทู บีฟอร์)
And I can’t sweep you off of your feet
(แอนด์ ไอ แค้น สวี้พ ยู ออฟฟ ออฟ ยัวร์ ฟีด)
Will your mouth still remember the taste of my love
(วิล ยัวร์ เม๊าธ สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เท๊ซท ออฟ มาย เลิฟ)
Will your eyes still smile from your cheeks
(วิล ยัวร์ อาย สทิลล สไมล์ ฟรอม ยัวร์ ชีก)

And darling I will be loving you ’til we’re 70
(แอนด์ ดาร์ลิ๊ง ไอ วิล บี เลิฟวิ่ง ยู ทิล เวีย เซเว่นที)
And baby my heart could still fall as hard at 23
(แอนด์ เบ๊บี้ มาย ฮาร์ท คูด สทิลล ฟอลล์ แอส ฮาร์ด แอ็ท ทเว้นตี้ทรี)
And I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
(แอนด์ แอม ติ๊งกิ่ง เบ้าท์ ฮาว พี๊เพิ่ล ฟอลล์ อิน เลิฟ อิน มิ๊สเทอรี่ เวย์)
Maybe just the touch of a hand
(เมบี จั๊สท เดอะทั๊ช ออฟ อะแฮนด์)
Oh me I fall in love with you every single day
(โอ้ มี ไอ ฟอลล์ อิน เลิฟ วิธ ยู เอ๊เวอรี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)
And I just wanna tell you I am
(แอนด์ ไอ จั๊สท วอนนา เทลล ยู ไอ แอม)

So honey now
(โซ ฮั๊นนี่ นาว)
Take me into your loving arms
(เท้ค มี อิ๊นโท ยัวร์ เลิฟวิ่ง อาร์ม)
Kiss me under the light of a thousand stars
(คิสส มี อั๊นเด้อร เดอะไล๊ท ออฟ อะเธ๊าซั่นด สทาร์)
Place your head on my beating heart
(เพลส ยัวร์ เฮด ออน มาย บีสดิ่ง ฮาร์ท)
I’m thinking out loud
(แอม ติ๊งกิ่ง เอ๊าท เลาด)
Maybe we found love right where we are
(เมบี วี เฟานด เลิฟ ไร๊ท แวร์ วี อาร์)

When my hair’s all but gone and my memory fades
(เว็น มาย แฮร์ ออล บั๊ท กอน แอนด์ มาย เม๊มโมรี่ เฟด)
And the crowds don’t remember my name
(แอนด์ เดอะคราวดํ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
When my hands don’t play the strings the same way, mm
(เว็น มาย แฮนด์ ด้อนท์ เพลย์ เดอะสตริง เดอะเซม เวย์)
I know you will still love me the same
(ไอ โนว์ ยู วิล สทิลล เลิฟ มี เดอะเซม)

‘Cause honey your soul can never grow old, it’s evergreen
(ค๊อส ฮั๊นนี่ ยัวร์ โซล แคน เน๊เว่อร์ โกรว์ โอลด์ อิท เอเว่อร์กรีน)
Baby your smile’s forever in my mind and memory
(เบ๊บี้ ยัวร์ สไมล์ ฟอเอฟเวอร์ อิน มาย ไมนด์ แอนด์ เม๊มโมรี่)
[adsense]
I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
(แอม ติ๊งกิ่ง เบ้าท์ ฮาว พี๊เพิ่ล ฟอลล์ อิน เลิฟ อิน มิ๊สเทอรี่ เวย์)
Maybe it’s all part of a plan
(เมบี อิท ออล พาร์ท ออฟ อะแพลน)
I’ll just keep on making the same mistakes
(อิลล จั๊สท คี๊พ ออน เดอะเมคกิ๊ง เซม มิสเท้ค)
Hoping that you’ll understand
(โฮบปิ๊ง แดท ยูโอ อั๊นเด้อรสแทนด)

But baby now
(บัท เบบี๊ นาว)
Take me into your loving arms
(เท้ค มี อิ๊นโท ยัวร์ เลิฟวิ่ง อาร์ม)
Kiss me under the light of a thousand stars
(คิสส มี อั๊นเด้อร เดอะไล๊ท ออฟ อะเธ๊าซั่นด สทาร์)
Place your head on my beating heart
(เพลส ยัวร์ เฮด ออน มาย บีสดิ่ง ฮาร์ท)
I’m thinking out loud
(แอม ติ๊งกิ่ง เอ๊าท เลาด)
Maybe we found love right where we are, oh
(เมบี วี เฟานด เลิฟ ไร๊ท แวร์ วี อาร์ โอ)

[Ah la la, la la la, la la la, la la la la]
(อา ลา ลา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลาลา)

So baby now
(โซ เบเบี้ นาว)
Take me into your loving arms
(เท้ค มี อิ๊นโท ยัวร์ เลิฟวิ่ง อาร์ม)
Kiss me under the light of a thousand stars
(คิสส มี อั๊นเด้อร เดอะไล๊ท ออฟ อะเธ๊าซั่นด สทาร์)
Place your head on my beating heart
(เพลส ยัวร์ เฮด ออน มาย บีสดิ่ง ฮาร์ท)
I’m thinking out loud
(แอม ติ๊งกิ่ง เอ๊าท เลาด)
Maybe we found love right where we are
(เมบี วี เฟานด เลิฟ ไร๊ท แวร์ วี อาร์)

Oh maybe we found love right where we are
(โอ้ เมบี วี เฟานด เลิฟ ไร๊ท แวร์ วี อาร์)
And we found love right where we are
(แอนด์ วี เฟานด เลิฟ ไร๊ท แวร์ วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thinking Out Loud คำอ่านไทย Ed Sheeran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น