เนื้อเพลง Loverboy คำอ่านไทย Mariah Carey

[Ah] My girl
( [ อา ] มาย เกิล)
Got a new boyfriend
(ก็อท ดา นยู บอยเฟรน)
Yeah
(เย่)
Yeah [Oh]
(เย่ [ โอ ])
K-I-S-S-I-N-G
(เค ไอ เอส เอส ซาย เอ็น จี)

[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบบิ)
[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบบิ)
[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบบิ)
[Whooooooooooooooo]
([ Whooooooooooooooo ])
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I need a
(ไอ นีด อะ)
I need a
(ไอ นีด อะ)
I need a
(ไอ นีด อะ)
I need a
(ไอ นีด อะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A loverboy for me
(อะ เลิฟเวอร์บอย ฟอ มี)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
I got myself a lover
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ ลัฝเออะ)
Who loves what I like
(ฮู ลัฝ ว็อท ไอ ไลค)
When he invites me over
(ฮเว็น ฮี อินไฝท มี โอเฝอะ)
I come every time
(ไอ คัม เอฝริ ไทม)
Oh my sugar daddy
(โอ มาย ฌูกเออะ แดดดิ)
Takes me for a ride
(เทค มี ฟอ รา ไรด)
Whatever way we’re going
(ฮว็อทเอฝเออะ เว เวีย โกอิ้ง)
I expect to leave on time
(ไอ เอ็คซเพคท ทู ลีฝ ออน ไทม)

He’s all mine
(อีส ซอร์ ไมน)
And his loving makes me high
(แอ็นด ฮิส ลัฝอิง เมค มี ไฮ)
Like a taste of ecstasy
(ไลค เก เทซท อ็อฝ เอคซทะซิ)
All I need is him to be my loverboy
(ออล ไอ นีด อีส ฮิม ทู บี มาย เลิฟเวอร์บอย)

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอ็นด ลัฝ มี)
Give me more
(กิฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอ็นด ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ออล ไนท ล็อง)
[Baby all night long]
([ เบบิ ออล ไนท ล็อง ])
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอ็นด เทค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โน เฮา ทู เมค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิฑ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
[All night long]
([ ออล ไนท ล็อง ])

I got myself a lover
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ ลัฝเออะ)
And he’s so sublime
(แอ็นด อีส โซ ซับไลม)
It’s quite a bit of heaven
(อิทซ คไวท อะ บิท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
To feel in him inside
(ทู ฟีล อิน ฮิม อีนไซด)
So come on sugar daddy
(โซ คัมมอน ฌูกเออะ แดดดิ)
Take me for a ride
(เทค มี ฟอ รา ไรด)
Whatever way we’re going next
(ฮว็อทเอฝเออะ เว เวีย โกอิ้ง เน็คซท)
I expect to leave on time
(ไอ เอ็คซเพคท ทู ลีฝ ออน ไทม)

I get weak
(ไอ เก็ท วีค)
And his candy’s just so sweet
(แอ็นด ฮิส แคนดิ จัซท โซ สวี้ท)
When he caressed my whole body
(ฮเว็น ฮี คะเรซ มาย โฮล บอดอิ)
All I need is him to be my loverboy
(ออล ไอ นีด อีส ฮิม ทู บี มาย เลิฟเวอร์บอย)

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอ็นด ลัฝ มี)
Give me more
(กิฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอ็นด ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ออล ไนท ล็อง)
[I enjoy the way you rock me]
([ ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ])
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอ็นด เทค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โน เฮา ทู เมค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิฑ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

[Cameo:]
([ แคมอิโอ : ])
This stuff is starting now
(ดีซ ซทัฟ อีส ซทาททิง เนา)
This stuff is starting now
(ดีซ ซทัฟ อีส ซทาททิง เนา)
It’s the same feeling
(อิทซ เดอะ เซม ฟีลอิง)
I always seem to get around you [Yes I do]
(ไอ ออลเว ซีม ทู เก็ท อะเรานด ยู [ เย็ซ ซาย ดู ])
Cause you affect me
(คอส ยู แอ็ฟเฟคท มี)
Fascinate me
(แฟซซิเนท มี)
I thank heaven for the things that you do
(ไอ แธ็งค เฮฝเอ็น ฟอ เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
This stuff is starting now
(ดีซ ซทัฟ อีส ซทาททิง เนา)
This stuff is starting now
(ดีซ ซทัฟ อีส ซทาททิง เนา)
This stuff is starting now [Whoo]
(ดีซ ซทัฟ อีส ซทาททิง เนา [ ฮู ])

My thoughts flow in my head
(มาย ธอท ฟโล อิน มาย เฮ็ด)
I toss and turn in my bed
(ไอ ท็อซ แซน เทิน อิน มาย เบ็ด)
In the morning when I think about you [Candy]
(อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู [ แคนดิ ])
Simply put, you’re the reason why
(ซีมพลิ พัท , ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
Even though I’m real shy
(อีเฝ็น โธ แอม ริแอ็ล ไฌ)
It’s like candy
(อิทซ ไลค แคนดิ)
I attempt to look my best for you [Indeed I do]
(ไอ แอ็ทเทมท ทู ลุค มาย เบ็ซท ฟอ ยู [ อินดีด ดาย ดู ])

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอ็นด ลัฝ มี)
Give me more
(กิฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอ็นด ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ออล ไนท ล็อง)
[I enjoy the way you rock me]
([ ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ])
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอ็นด เทค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โน เฮา ทู เมค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิฑ แอนทิซิเพฌัน)
All night long [Strawberry]
(ออล ไนท ล็อง [ ซทรอเบริ ])
Loverboy come on and take me [Raspberry]
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอ็นด เทค มี [ แรสเบริ ])
Only you know how to make me [All those good things]
(โอ๊นลี่ ยู โน เฮา ทู เมค มี [ ออล โฑส เกิด ธิง ])
Shudder with anticipation [Diamonds and gumdrops]
(ฌัดเดอะ วิฑ แอนทิซิเพฌัน [ ไดมันด แซน gumdrops ])
All night long [That’s what you seem to me]
(ออล ไนท ล็อง [ แด๊ท ว็อท ยู ซีม ทู มี ])
Oh loverboy
(โอ เลิฟเวอร์บอย)
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอ็นด ลัฝ มี)
Give me more
(กิฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอ็นด ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เว ยู ร็อค มี ออล ไนท ล็อง)
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอ็นด เทค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โน เฮา ทู เมค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิฑ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loverboy คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น