เนื้อเพลง Dumpweed คำอ่านไทย Blink 182

It’s understood, I said it many ways
( อิทซ อันเดิซทูด , ไอ เซ็ด ดิท เมนอิ เว)
Too scared to run, I’m too scared to stay
(ทู ซคา ทู รัน , แอม ทู ซคา ทู ซเท)
I said I’d leave, I could never leave her
(ไอ เซ็ด อาย ลีฝ , ไอ เคิด เนฝเวอะ ลีฝ เฮอ)
And if I did, you know I’d never cheat her
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิด , ยู โน อาย เนฝเวอะ ชีท เฮอ)

But this I ask, it’s what I want to know
(บัท ดีซ ซาย อาซค , อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท ทู โน)
How would you feel, if I should choose to go
(เฮา เวิด ยู ฟีล , อิฟ ฟาย เชิด ชูส ทู โก)
Another guy, you think it’d be unlikely
(แอะนัธเออะ ไก , ยู ธิงค อิทด บี อันไลคลิ)
Another guy, you think he’d wanna fight me
(แอะนัธเออะ ไก , ยู ธิงค ฮีด วอนนา ไฟท มี)

She’s a dove, she’s a f*cking nightmare
(ชี ซา ดัฝ , ชี ซา เอฟ *คิง ไนท์แมร์)
Unpredictable, it was my mistake to stay here
(อันเพรนดิคเทเบิล , อิท วอส มาย มิซเทค ทู ซเท เฮียร)
On the go, it’s way too late to play
(ออน เดอะ โก , อิทซ เว ทู เลท ทู พเล)
I need a girl that I can train
(ไอ นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)

I heard it once, I’m sure I heard it twice
(ไอ เฮิด ดิท วันซ , แอม ฌุร ไอ เฮิด ดิท ทไวซ)
My dad used to give me all of his advice
(มาย แด็ด ยูซ ทู กิฝ มี ออล อ็อฝ ฮิส แอ็ดไฝซ)
He would say ” you gotta turn your back and run now
(ฮี เวิด เซ ” ยู กอททะ เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด รัน เนา)
Come on, son, you haven’t got a chance now ”
(คัมมอน , ซัน , ยู แฮฟเวน ก็อท ดา ชานซ เนา “)
She’s a dove, she’s a f*cking nightmare
(ชี ซา ดัฝ , ชี ซา เอฟ *คิง ไนท์แมร์)
Unpredictable, it was my mistake to stay here
(อันเพรนดิคเทเบิล , อิท วอส มาย มิซเทค ทู ซเท เฮียร)
On the go and it’s way too late to play
(ออน เดอะ โก แอ็นด อิทซ เว ทู เลท ทู พเล)
I need a girl that I can train
(ไอ นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)

She’s a dove, she’s a f*cking nightmare
(ชี ซา ดัฝ , ชี ซา เอฟ *คิง ไนท์แมร์)
Unpredictable, it was my mistake to stay here
(อันเพรนดิคเทเบิล , อิท วอส มาย มิซเทค ทู ซเท เฮียร)
On the go and it’s way too late to play
(ออน เดอะ โก แอ็นด อิทซ เว ทู เลท ทู พเล)
I need a girl that I can train
(ไอ นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)

Need a girl that I can train
(นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)
Need a girl that I can train
(นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)
Turn your back and run now
(เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด รัน เนา)
You haven’t got a chance now
(ยู แฮฟเวน ก็อท ดา ชานซ เนา)

Need a girl that I can train
(นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)
Need a girl that I can train
(นีด อะ เกิล แดท ไอ แค็น ทเรน)
Turn your back and run now
(เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด รัน เนา)
You haven’t got a chance now
(ยู แฮฟเวน ก็อท ดา ชานซ เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dumpweed คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น