เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Christina Milian

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Once upon a time I walked an easy road
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ วอค แอน อีสอิ โรด)
Didn’t think I needed anyone.
(ดิ๊นอิน ธิงค ไอ นีด เอนอิวัน)
I could make it on my own
(ไอ เคิด เมค อิท ออน มาย โอน)
Never thought about tomorrow, just livin’ day to day
(เนฝเวอะ ธอท อะเบาท ทุมอโร , จัซท ลีฝอิน เด ทู เด)
Never thought these clouds would come along
(เนฝเวอะ ธอท ฑิส คเลาด เวิด คัม อะลอง)
And bring me so much pain
(แอ็นด บริง มี โซ มัช เพน)
When my world was upside down
(ฮเว็น มาย เวิลด วอส อัพไซต์ เดาน)
I didn’t think that I could make it,
(ไอ ดิ๊นอิน ธิงค แดท ไอ เคิด เมค อิท ,)
Reached out my hand for you
(รีช เอ้า มาย แฮ็นด ฟอ ยู)
And you were there to take it
(แอ็นด ยู เวอ แดร์ ทู เทค อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wanna thank you
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู)
For being my strength when I thought I couldn’t go on
(ฟอ บีอิง มาย ซทเร็งธ ฮเว็น นาย ธอท ไอ คูดซึ่น โก ออน)
And I wanna thank you
(แอ็นด ดาย วอนนา แธ็งค ยู)
For showing me right when my heart was leading me wrong
(ฟอ โชว์วิง มี ไรท ฮเว็น มาย ฮาท วอส ลีดอิง มี ร็อง)
For all the times I was lost and my soul was blind
(ฟอ ออล เดอะ ไทม ซาย วอส ล็อซท แอ็นด มาย โซล วอส บไลนด)
And I didn’t know what to do
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
Somehow you pulled me through – and I wanna thank you
(ซัมฮาว ยู พุล มี ธรู – แอ็นด ดาย วอนนา แธ็งค ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
When I was down and on my knees,
(ฮเว็น นาย วอส เดาน แอ็นด ออน มาย นี ,)
Looked up and you were there –
(ลุค อัพ แอ็นด ยู เวอ แดร์ –)
Somehow you knew and found me
(ซัมฮาว ยู นยู แอ็นด เฟานด มี)
You were the answer to my prayers
(ยู เวอ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
You shined a light when it was dark,
(ยู ฌิน อะ ไลท ฮเว็น หนิด วอส ดาค ,)
And opened up my eyes
(แอ็นด โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
You led the way when I was lost
(ยู เล็ด เดอะ เว ฮเว็น นาย วอส ล็อซท)
And you helped me realize
(แอ็นด ยู เฮ็ลพ มี รีแอะไลส)
That I will never walk alone, cause you’ll be by my side
(แดท ไอ วิล เนฝเวอะ วอค อะโลน , คอส โยว บี ไบ มาย ไซด)
I don’t know what I’d ever do without you in my life
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท อาย เอฝเออะ ดู วิเฑาท ยู อิน มาย ไลฟ)

[Bridge]
([ บริจ ])
With every step I take
(วิฑ เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค)
You show me there’s a way
(ยู โฌ มี แดร์ ซา เว)
And in your hands, my heart will never go astray
(แอ็นด อิน ยุร แฮ็นด , มาย ฮาท วิล เนฝเวอะ โก อัซทเร)
So each and every day….I wanna….
(โซ อีช แอ็นด เอฝริ เด ไอ วอนนา)

I wanna thank you
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู)
Thank you for the love you gave me
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ลัฝ ยู เกฝ มี)
And every time you were there to save me
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู เวอ แดร์ ทู เซฝ มี)
Thank you for being right by my side
(แธ็งค ยู ฟอ บีอิง ไรท ไบ มาย ไซด)
When I thought that I couldn’t make it
(ฮเว็น นาย ธอท แดท ไอ คูดซึ่น เมค อิท)
Reached out my hand
(รีช เอ้า มาย แฮ็นด)
You were there to take it
(ยู เวอ แดร์ ทู เทค อิท)
Thank you for being here in my life
(แธ็งค ยู ฟอ บีอิง เฮียร อิน มาย ไลฟ)
For all of the joy
(ฟอ ออล อ็อฝ เดอะ จอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Christina Milian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น