เนื้อเพลง Hollow Life คำอ่านไทย Korn

Feeding the fall
( ฟรีดดิง เดอะ ฟอล)
I can’t help but desire of falling down this time
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ดิไสร อ็อฝ ฟ๊อลิง เดาน ดีซ ไทม)
Deep in this hole am I making
(ดีพ อิน ดีซ โฮล แอ็ม ไอ เมคอิง)
I can’t escape
(ไอ แค็นท เอ็ซเคพ)
Falling all this time
(ฟ๊อลิง ออล ดีซ ไทม)

We come to this place
(วี คัม ทู ดีซ พเลซ)
Falling through time
(ฟ๊อลิง ธรู ไทม)
Living a hollow life
(ลีฝอิง อะ ฮอลโล ไลฟ)
Always we’re taking
(ออลเว เวีย เทคอิง)
Waiting for signs
(เวททิง ฟอ ไซน)
Hollow life
(ฮอลโล ไลฟ)

Fearing to fall
(เฟียริง ทู ฟอล)
And still the ground below me calls
(แอ็นด ซทิล เดอะ กเรานด บิโล มี คอล)
Falling down this time
(ฟ๊อลิง เดาน ดีซ ไทม)
Ripping apart all these things I have tried to stop
(รีพพิง อะพาท ดอร์ ฑิส ธิง ซาย แฮ็ฝ ทไร ทู ซท็อพ)
Falling down this time
(ฟ๊อลิง เดาน ดีซ ไทม)

We come to this place
(วี คัม ทู ดีซ พเลซ)
Falling through time
(ฟ๊อลิง ธรู ไทม)
Living a hollow life
(ลีฝอิง อะ ฮอลโล ไลฟ)
Always we’re taking
(ออลเว เวีย เทคอิง)
Waiting for signs
(เวททิง ฟอ ไซน)
Hollow life
(ฮอลโล ไลฟ)

Is there ever any wonder
(อีส แดร์ เอฝเออะ เอนอิ วันเดอะ)
Why we look to the sky
(ฮไว วี ลุค ทู เดอะ ซไค)
Search space
(เซิช ซเพซ)
Asking why?
(อาคกิ้ง ฮไว)
All alone
(ออล อะโลน)
where is God?
(ฮแว อีส ก็อด)
Looking down
(ลุคอิง เดาน)
We don’t know
(วี ด้อนท์ โน)

We fall in space
(วี ฟอล อิน ซเพซ)
We can’t look down
(วี แค็นท ลุค เดาน)
Death may come
(เด็ธ เม คัม)
Peace I have found
(พีซ ไอ แฮ็ฝ เฟานด)
What to say
(ว็อท ทู เซ)
Am I alive?
(แอ็ม ไอ อะไลฝ)
Am I asleep
(แอ็ม ไอ อัซลีพ)
Or have I died?
(ออ แฮ็ฝ ไอ ได)

[Haunting me]
([ ฮันติง มี ])

We fall in space
(วี ฟอล อิน ซเพซ)
We can’t look down
(วี แค็นท ลุค เดาน)
Death may come
(เด็ธ เม คัม)
Peace I have found
(พีซ ไอ แฮ็ฝ เฟานด)

[Something takes a part of me]
([ ซัมติง เทค ซา พาท อ็อฝ มี ])

What to say
(ว็อท ทู เซ)
Am I alive?
(แอ็ม ไอ อะไลฝ)
Am I asleep
(แอ็ม ไอ อัซลีพ)
We fall down
(วี ฟอล เดาน)

We come to this place
(วี คัม ทู ดีซ พเลซ)
Falling through time
(ฟ๊อลิง ธรู ไทม)
Living a hollow life
(ลีฝอิง อะ ฮอลโล ไลฟ)
Always we’re taking
(ออลเว เวีย เทคอิง)
Waiting for signs
(เวททิง ฟอ ไซน)
Hollow life
(ฮอลโล ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hollow Life คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น