เนื้อเพลง D-X-L (Hard White) คำอ่านไทย DMX

[feat. The Lox/Drag-On]
( [ ฟีท เดอะ ลอค /ดแร็ก ออน ])

[Styles P]
([ ซไทล พี ])
Holiday Styles
(ฮอลอิเด ซไทล)
B*tch, I get you shot in the head or shot in the neck
(บี *tch , ไอ เก็ท ยู ฌ็อท อิน เดอะ เฮ็ด ออ ฌ็อท อิน เดอะ เน็ค)
if I ain’t gettin proper respect
(อิฟ ฟาย เอน เกดดิน พรอพเออะ ริซเพคท)
I don’t care if you rap, I still spit in your grill
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ ยู แร็พ , ไอ ซทิล ซพิท อิน ยุร กริลล์)
I don’t give a f*ck, never have, never will
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , เนฝเวอะ แฮ็ฝ , เนฝเวอะ วิล)
If it ain’t on your hip, then you’re lookin to die
(อิฟ อิท เอน ออน ยุร ฮิพ , เด็น ยัวร์ ลุคกิน ทู ได)
I ain’t tryin to be the n*gga that’s gonna look at the sky
(ไอ เอน ทายอิน ทู บี เดอะ เอ็น *gga แด๊ท กอนนะ ลุค แกท เดอะ ซไค)
Ask God why I’m broke, b*tch, I’m cooking the pie
(อาซค ก็อด ฮไว แอม บโรค , บี *tch , แอม คูคอิง เดอะ ไพ)
We all gon’ die, sooner or later, matter of time
(วี ออล ก็อน ได , ซูเนอร์ ออ เลทเออะ , แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
My n*ggaz sell crack, with a package of dimes
(มาย เอ็น *ggaz เซ็ล คแร็ค , วิฑ อะ แพคคิจ อ็อฝ ไดม)
Hundred or more, in front of the store, waitin to bubble
(ฮันดเร็ด ออ โม , อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ ซโท , เว๊ทดิน ทู บั๊บเบิ้ล)
Brand new nine, and an eight in a bubble
(บแร็นด นยู ไนน , แอ็นด แอน เอท อิน อะ บั๊บเบิ้ล)
I put sixteen above ya neck, I love my set
(ไอ พัท ซิคซทีน อะบัฝ ยา เน็ค , ไอ ลัฝ มาย เซ็ท)
N*ggaz think they a thug, then thug to death [uh-huh]
(เอ็น *ggaz ธิงค เด อะ ธัก , เด็น ธัก ทู เด็ธ [ อา ฮู ])
Cause the P gonna squeeze ’til no slugs is left [what]
(คอส เดอะ พี กอนนะ ซควีส ทิล โน ซลัก ซิส เล็ฟท [ ว็อท ])
You know I’m good with a hundred of ‘dro, gun and an O
(ยู โน แอม เกิด วิฑ อะ ฮันดเร็ด อ็อฝ ดีโร , กัน แอ็นด แอน โอ)
You think your sh*t b*tter? Hop in front of this toast
(ยู ธิงค ยุร ฌะ *ที บี *tter ฮ็อพ อิน ฟรันท อ็อฝ ดีซ โทซท)
[Sheik]
([ ฌีค ])
Yo, aiyyo, aiyyo
(โย , เออายเอว , เออายเอว)
I say what I want, f*ck what y’all think is cool
(ไอ เซ ว็อท ไอ ว็อนท , เอฟ *ck ว็อท ยอล ธิงค อีส คูล)
And I hate cops, cause most y’all was d*cks in school
(แอ็นด ดาย เฮท ค็อพ , คอส โมซท ยอล วอส d*cks ซิน ซคูล)
No p*ssy gettin n*ggaz tryin to cuff the God
(โน พี *ssy เกดดิน เอ็น *ggaz ทายอิน ทู คัฟ เดอะ ก็อด)
Play Sheik out in the yard, but that sh*t too hard
(พเล ฌีค เอ้า อิน เดอะ ยาด , บัท แดท ฌะ *ที ทู ฮาด)
My dough too long, nowadays, my flow too strong
(มาย โด ทู ล็อง , เนาอะเดส , มาย ฟโล ทู ซทร็อง)
What y’all make in a year, I kick that for a song
(ว็อท ยอล เมค อิน อะ เยีย , ไอ คิด แดท ฟอ รา ซ็อง)
Check my car, I don’t care, I don’t play fair
(เช็ค มาย คา , ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ พเล แฟ)
Keep some sh*t in the stash box, then get me the chair
(คีพ ซัม ฌะ *ที อิน เดอะ สแตช บ็อคซ , เด็น เก็ท มี เดอะ แช)
And it don’t buck shot and the blast is hard to hear
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ บัค ฌ็อท แอ็นด เดอะ บลาซท อีส ฮาด ทู เฮีย)
I’m a true thug n*gga, bring it straight to your crew
(แอม มา ทรู ธัก เอ็น *gga , บริง อิท ซทเรท ทู ยุร ครู)
Small yell when I rap, I’m basically talkin to you
(ซมอล เย็ล ฮเว็น นาย แร็พ , แอม เบซซิคอลลี่ ทอคกิ่น ทู ยู)
You see the pain in my eye? N*gga, the flame in my eye?
(ยู ซี เดอะ เพน อิน มาย ไอ เอ็น *gga , เดอะ ฟเลม อิน มาย ไอ)
I’m tryin to leave my kids some real f*ckin change when I die
(แอม ทายอิน ทู ลีฝ มาย คิด ซัม ริแอ็ล เอฟ *ckin เชนจ ฮเว็น นาย ได)
from rappin or tellin some cat to reach for the sky
(ฟร็อม แรพปิน ออ เทลลิน ซัม แค็ท ทู รีช ฟอ เดอะ ซไค)
I’m that hunt down n*gga, with the four pound n*gga
(แอม แดท ฮันท เดาน เอ็น *gga , วิฑ เดอะ โฟ เพานด เอ็น *gga)
Bounty hunt your whole crew til my bullets go through, WHAT?
(เบานทิ ฮันท ยุร โฮล ครู ทิล มาย บูลเล็ท โก ธรู , ว็อท)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yo, yo, yo, yo
(โย , โย , โย , โย)
All I need is a big gun and a Coupe that’s crazy quick
(ออล ไอ นีด อีส ซา บิก กัน แอ็นด อะ คูเพ แด๊ท คเรสิ ควิค)
A nice house with five rooms, maybe six
(อะ ไน๊ซ์ เฮาซ วิฑ ไฟฝ รุม , เมบี ซิคซ)
A town where money is coming, eighty bricks
(อะ ทาวน์ ฮแว มันอิ อีส คัมอิง , เอทิ บริค)
Break ’em down to all twenties, is a crazy flip
(บเรค เอ็ม เดาน ทู ออล ทเวนทีสฺ , อีส ซา คเรสิ ฟลิพ)
Bet you never even felt the heat
(เบ็ท ยู เนฝเวอะ อีเฝ็น เฟ็ลท เดอะ ฮีท)
til I put the M1 next to your waves and melt the grease
(ทิล ไอ พัท เดอะ M1 เน็คซท ทู ยุร เวฝ แซน เม็ลท เดอะ กรีซ)
Streets help n*ggaz; n*ggaz don’t help the streets
(ซทรีท เฮ็ลพ เอ็น *ggaz ; เอ็น *ggaz ด้อนท์ เฮ็ลพ เดอะ ซทรีท)
Y’all use beats for help; we help the beats
(ยอล ยูซ บีท ฟอ เฮ็ลพ ; วี เฮ็ลพ เดอะ บีท)
Who want it with me? Who want it with Sheek? Who want it with P?
(ฮู ว็อนท ดิธ วิฑ มี ฮู ว็อนท ดิธ วิฑ Sheek ฮู ว็อนท ดิธ วิฑ พี)
If I say so myself, it’s a wonderful three
(อิฟ ฟาย เซ โซ ไมเซลฟ , อิทซ ซา วันเดอะฟุล ธรี)
Be in the hood with all your jewels in the glovebox
(บี อิน เดอะ ฮุด วิฑ ออล ยุร จูเอ็ล ซิน เดอะ glovebox)
Same n*ggas that-a rob you love L.O.X. [uh]
(เซม เอ็น *ggas แดท ดา ร็อบ ยู ลัฝ แอล โอ เอ๊กซฺ [ อา ])
All types of burners, even snub glocks [uh]
(ออล ไทพ อ็อฝ เบอเนอะ , อีเฝ็น ซนับ คล็อก [ อา ])
Nice size tecs you could carry in your sweats [uh]
(ไน๊ซ์ ไซส tecs ยู เคิด แคริ อิน ยุร ซเว็ท [ อา ])
Find your man dead in the trunk of a car [uh]
(ไฟนด ยุร แม็น เด็ด อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ อะ คา [ อา ])
It’s Jada [mwwaa] responsible for breakin your heart [uh]
(อิทซ Jada [ mwwaa ] รีสฺพอนสิเบิล ฟอ เบรกกิ้น ยุร ฮาท [ อา ])
Uh
(อา)

[Drag-On]
([ ดแร็ก ออน ])
Creep through the streets
(ครีพ ธรู เดอะ ซทรีท)
For some of y’all rappers, that’s mighty hard
(ฟอ ซัม อ็อฝ ยอล แรพเพอ , แด๊ท ไมทอิ ฮาด)
Me the Security? Protectin my body? I let my shotty guard
(มี เดอะ ซิคยูริทิ โพรเทคติน มาย บอดอิ ไอ เล็ท มาย ชอดี้ กาด)
Put chill pills in brains, bullets like Tylenol
(พัท ชิล พิล ซิน บเรน , บูลเล็ท ไลค Tylenol)
Make n*ggaz drowsy from the blood loss, got em noddin off
(เมค เอ็น *ggaz ดเราสิ ฟร็อม เดอะ บลัด โรซ, ก็อท เอ็ม นอดดิน ออฟฟ)
And take casket naps, f*ck that
(แอ็นด เทค แคซเค็ท แน็พ , เอฟ *ck แดท)
You shoulda never let this bastard rap
(ยู โช๊วดา เนฝเวอะ เล็ท ดีซ แบซเทิด แร็พ)
All I know is cold winter, hot slugs through your snorkel
(ออล ไอ โน อีส โคลด วีนเทอะ , ฮ็อท ซลัก ธรู ยุร ซนอเค็ล)
No parents, tale from my horror’s no morals
(โน แพเร็นท , เทล ฟร็อม มาย ฮอเรอะ โน มอแร็ล)
Raised in the wrong era, with no guidance
(เรส อิน เดอะ ร็อง อีระ , วิฑ โน ไกดแอ็นซ)
So you dyin? It’s no problem, no lyin
(โซ ยู ดายอิน อิทซ โน พรอบเล็ม , โน ลายอิน)
Drag’s fire; so ya hamburger beef? I french-fry ’em
(ดแร็ก ไฟร ; โซ ยา แฮมเบอะเกอะ บีฟ ไอ ฟเร็นช ฟไร เอ็ม)
Drag done ate your food
(ดแร็ก ดัน เอท ยุร ฟูด)
Like I know to raise your dukes so guard your chin up
(ไลค ไก โน ทู เรส ยุร ดยูค โซ กาด ยุร ชิน อัพ)
Drag barrels, but sh*t, I spit-bubble your skin up
(ดแร็ก แบเร็ล , บัท ฌะ *ที , ไอ ซพิท บั๊บเบิ้ล ยุร ซคิน อัพ)
Drag scorch n*ggaz for dinner but season ’em well
(ดแร็ก ซคอช เอ็น *ggaz ฟอ ดีนเนอะ บัท ซี๊ซั่น เอ็ม เว็ล)
I don’t brag I let the streets tell
(ไอ ด้อนท์ บแร็ก ไอ เล็ท เดอะ ซทรีท เท็ล)
Po’-po’ now you see he fell
(โพ โพ เนา ยู ซี ฮี เฟ็ล)

[DMX [overlapping last line]]
([ DMX [ โอเว่อร์แลปพิน ลาซท ไลน ] ])
Uh, uh, now you motherf*ckers
(อา , อา , เนา ยู motherf*ckers)
know what my name means when you hear it in the streets [uh]
(โน ว็อท มาย เนม มีน ฮเว็น ยู เฮีย อิท อิน เดอะ ซทรีท [ อา ])
Y’all b*tches fear it cause you weak
(ยอล บี *tches เฟีย อิท คอส ยู วีค)
You wanna hear it? I make it speak [WHAT?]
(ยู วอนนา เฮีย อิท ไอ เมค อิท ซพีค [ ว็อท ])
You ain’t ever bust a gun, but there’s a lot of greasy talkin [uh-huh]
(ยู เอน เอฝเออะ บัซท ดา กัน , บัท แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ กรีซอิ ทอคกิ่น [ อา ฮู ])
What the science behind that son? [I don’t know]
(ว็อท เดอะ ไซเอ็นซ บิไฮนด แดท ซัน [ ไอ ด้อนท์ โน ])
A lot of easy walkin
(อะ ล็อท อ็อฝ อีสอิ วอคกิน)
I bust sh*t down [uh] got down [uh] kick down [uh] shot down [uh]
(ไอ บัซท ฌะ *ที เดาน [ อา ] ก็อท เดาน [ อา ] คิด เดาน [ อา ] ฌ็อท เดาน [ อา ])
Ain’t tryin to talk about what I got now, but I got now [WHAT?]
(เอน ทายอิน ทู ทอค อะเบาท ว็อท ไอ ก็อท เนา , บัท ไอ ก็อท เนา [ ว็อท ])
I ain’t never sold a brick, I done stuck n*ggaz up [c’mon]
(ไอ เอน เนฝเวอะ โซลด อะ บริค , ไอ ดัน ซทัค เอ็น *ggaz อัพ [ ซีมอน ])
And for talkin too much sh*t? I done f*cked n*ggaz up [uh]
(แอ็นด ฟอ ทอคกิ่น ทู มัช ฌะ *ที ไอ ดัน เอฟ *cked เอ็น *ggaz อัพ [ อา ])
It can get ” Dark ” for real, and I think you already know that [uh-huh]
(อิท แค็น เก็ท ” ดาค ” ฟอ ริแอ็ล , แอ็นด ดาย ธิงค ยู ออลเรดอิ โน แดท [ อา ฮู ])
Well think about it with the brick in your hand before you throw that
(เว็ล ธิงค อะเบาท ดิธ วิฑ เดอะ บริค อิน ยุร แฮ็นด บิโฟ ยู ธโร แดท)
Now don’t act, cause actin might get you rollin
(เนา ด้อนท์ แอ็คท , คอส แอสติน ไมท เก็ท ยู โรลลิน)
with what you ain’t ready to handle [UHH]
(วิฑ ว็อท ยู เอน เรดอิ ทู แฮ๊นเดิ้ล [ อา ])
All that’s left of your memory, is a candle [WOO!]
(ออล แด๊ท เล็ฟท อ็อฝ ยุร เมมโอะริ , อีส ซา แค๊นเดิ้ล [ วู ! ])
It happens quick fast n*gga, to b*tch ass n*ggaz
(อิท แฮพเพ็น ควิค ฟัซท เอ็น *gga , ทู บี *tch อาซ เอ็น *ggaz)
Talkin reckless behind your back, them kiss ass n*ggaz [uh]
(ทอคกิ่น เรคเล็ซ บิไฮนด ยุร แบ็ค , เฑ็ม คิซ อาซ เอ็น *ggaz [ อา ])
From the rap sh*t to the street sh*t, I keep sh*t tight
(ฟร็อม เดอะ แร็พ ฌะ *ที ทู เดอะ ซทรีท ฌะ *ที , ไอ คีพ ฌะ *ที ไทท)
Let them cats spit that weak sh*t [What!]
(เล็ท เฑ็ม แค็ท ซพิท แดท วีค ฌะ *ที [ ว็อท ! ])
I’m DOG FOR LIFE! N*GGA!
(แอม ด็อก ฟอ ไลฟ ! เอ็น *GGA !)

[Styles] [Sheek]
([ ซไทล ] [ Sheek ])
They gon’ need extra guns and extra blocks
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า กัน แซน เอ๊กซทร่า บล็อค)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra jails and extra cops
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า เจล แซน เอ๊กซทร่า ค็อพ)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra pits and extra glocks
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า พิท แซน เอ๊กซทร่า คล็อก)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra chains and extra watches
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า เชน แซน เอ๊กซทร่า วัทเชซ)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])

They gon’ need extra guns and extra blocks
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า กัน แซน เอ๊กซทร่า บล็อค)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra jails and extra cops
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า เจล แซน เอ๊กซทร่า ค็อพ)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra pits and extra glocks
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า พิท แซน เอ๊กซทร่า คล็อก)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])
They gon’ need extra chains and extra watches
(เด ก็อน นีด เอ๊กซทร่า เชน แซน เอ๊กซทร่า วัทเชซ)
[They wanna Ruff Ryde, Ruff Ryde, Ruff Ryde]
([ เด วอนนา รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ , รัฟ ไรท์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D-X-L (Hard White) คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น