เนื้อเพลง Had a Lot of Love Last Night คำอ่านไทย Bee Gees

Ah, I had a lot of love last night
( อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท)
Ah…
(อา)
Ah, I had a lot of love last night
(อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท)
Ah..
(อา)
Ah…
(อา)

I’ve given all my love away and I’ve been left with none
(แอฝ กีฝเอ็น ออล มาย ลัฝ อะเว แอ็นด แอฝ บีน เล็ฟท วิฑ นัน)
But can you say that I’m to blame for loving anyone
(บัท แค็น ยู เซ แดท แอม ทู บเลม ฟอ ลัฝอิง เอนอิวัน)
I used to think that I was always older then my time
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ วอส ออลเว โอลเดอะ เด็น มาย ไทม)
We’re all breaking promises , who will cry this time
(เวีย ออล บเรคคิง พรอมอิซ , ฮู วิล คไร ดีซ ไทม)
We’re all breaking promises , who will cry this time
(เวีย ออล บเรคคิง พรอมอิซ , ฮู วิล คไร ดีซ ไทม)

Ah, I had a lot of love last night
(อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท)
[had a lot a lot of love]
([ แฮ็ด อะ ล็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ])
Ah…..
(อา)
Ah , I had a lot of love last night
(อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท)
[had a lot a lot of love]
([ แฮ็ด อะ ล็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ])
Ah…
(อา)

I’m casting all my dreams hereto , my fish have gone to sea
(แอม คาซทิง ออล มาย ดรีม hereto , มาย ฟิฌ แฮ็ฝ กอน ทู ซี)
And fate no longer has the faith to walk ahead of me
(แอ็นด เฟท โน ลองเงอ แฮ็ส เดอะ เฟธ ทู วอค อะเฮด อ็อฝ มี)
I always used to think that I was better then my kind
(ไอ ออลเว ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ วอส เบทเทอะ เด็น มาย ไคนด)
We’re all breaking promises , who will cry this time
(เวีย ออล บเรคคิง พรอมอิซ , ฮู วิล คไร ดีซ ไทม)
We’re all breaking promises , who will cry this time
(เวีย ออล บเรคคิง พรอมอิซ , ฮู วิล คไร ดีซ ไทม)

Ah , I had a lot of love last night [had a lot a lot of love]
(อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท [ แฮ็ด อะ ล็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ])
Ah , I had a lot of love last night
(อา , ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ ลาซท ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had a Lot of Love Last Night คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น