เนื้อเพลง Drive คำอ่านไทย R.E.M.

This version is from the lyric sheet distributed to participants in
( ดีซ เฝอฉัน อีส ฟร็อม เดอะ ลีริค ฌีท ดิซทรีบอิวท ทู พาทีซอิแพ็นท ซิน)
the ” Drive ” video, the only difference from the songbook lyrics being
(เดอะ ” ดไรฝ ” ฝีดอิโอ , ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ ฟร็อม เดอะ songbook ลีริค บีอิง)
the use here of the title in the song [vs. ” tried ” ].
(ดิ ยูซ เฮียร อ็อฝ เดอะ ไท๊เทิ่ล อิน เดอะ ซ็อง [ vs ” ทไร ” ])

Smack, crack, bushwhacked.
(ซแม็ค , คแร็ค , bushwhacked)
Tie another one to the racks, baby.
(ไท แอะนัธเออะ วัน ทู เดอะ แร็ค , เบบิ)

Hey kids, rock and roll.
(เฮ คิด , ร็อค แอ็นด โรล)
Nobody tells you where to go, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ฮแว ทู โก , เบบิ)

What if I ride? What if you walk?
(ว็อท อิฟ ฟาย ไรด ว็อท อิฟ ยู วอค)
What if you rock around the clock?
(ว็อท อิฟ ยู ร็อค อะเรานด เดอะ คล็อค)
Tick-tock. Tick-tock.
(ทิค ทอก ทิค ทอก)
What if you did? What if you walk?
(ว็อท อิฟ ยู ดิด ว็อท อิฟ ยู วอค)
What if you tried to get off, baby?
(ว็อท อิฟ ยู ทไร ทู เก็ท ออฟฟ , เบบิ)

Hey, kids, where are you?
(เฮ , คิด , ฮแว อาร์ ยู)
Nobody tells you what to do, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ว็อท ทู ดู , เบบิ)

Hey kids, shake a leg.
(เฮ คิด , เฌค เก เล็ก)
Maybe you’re crazy in the head, baby.
(เมบี ยัวร์ คเรสิ อิน เดอะ เฮ็ด , เบบิ)

Maybe you did. Maybe you walked.
(เมบี ยู ดิด เมบี ยู วอค)
Maybe you rocked around the clock.
(เมบี ยู ร็อค อะเรานด เดอะ คล็อค)
Tick-tock. Tick-tock.
(ทิค ทอก ทิค ทอก)
Maybe I ride. Maybe you walk.
(เมบี ไอ ไรด เมบี ยู วอค)
Maybe I drive to get off, baby.
(เมบี ไอ ดไรฝ ทู เก็ท ออฟฟ , เบบิ)

Hey kids, shake a leg.
(เฮ คิด , เฌค เก เล็ก)
Maybe you’re crazy in the head, baby.
(เมบี ยัวร์ คเรสิ อิน เดอะ เฮ็ด , เบบิ)

Ollie, ollie.
(Ollie , ollie)
Ollie ollie ollie.
(Ollie ollie ollie)
Ollie ollie in come free, baby.
(Ollie ollie อิน คัม ฟรี , เบบิ)

Hey, kids, where are you?
(เฮ , คิด , ฮแว อาร์ ยู)
Nobody tells you what to do, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ว็อท ทู ดู , เบบิ)

Smack, crack. Shack-a-lack.
(ซแม็ค , คแร็ค แฌ็ค กา แล็ค)
Tie another one to your back, baby.
(ไท แอะนัธเออะ วัน ทู ยุร แบ็ค , เบบิ)

Hey kids, rock and roll.
(เฮ คิด , ร็อค แอ็นด โรล)
Nobody tells you where to go, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ฮแว ทู โก , เบบิ)

Maybe you did. Maybe you walk.
(เมบี ยู ดิด เมบี ยู วอค)
Maybe you rock around the clock
(เมบี ยู ร็อค อะเรานด เดอะ คล็อค)
Tick-tock. Tick-tock.
(ทิค ทอก ทิค ทอก)
Maybe I ride. Maybe you walk.
(เมบี ไอ ไรด เมบี ยู วอค)
Maybe I drive to get off, baby.
(เมบี ไอ ดไรฝ ทู เก็ท ออฟฟ , เบบิ)

Hey kids, where are you?
(เฮ คิด , ฮแว อาร์ ยู)
Nobody tells you what to do, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ว็อท ทู ดู , เบบิ)

Hey kids, rock and roll.
(เฮ คิด , ร็อค แอ็นด โรล)
Nobody tells you where to go, baby, baby, baby.
(โนบอดี้ เท็ล ยู ฮแว ทู โก , เบบิ , เบบิ , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drive คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น