เนื้อเพลง You’ll Just Never Know คำอ่านไทย 702

I bet you’ve never imagined
( ไอ เบ็ท ยู๊ฟ เนฝเวอะ อิแมจอิน)
That one day
(แดท วัน เด)
You’d look around
(ยูต ลุค อะเรานด)
& I just wouldn’t be there
(& ไอ จัซท วูดดึ่น บี แดร์)
So I hear you’re leavin’
(โซ ไอ เฮีย ยัวร์ เลวิน)
Please, don’t go
(พลีส , ด้อนท์ โก)
I wanna make it right
(ไอ วอนนา เมค อิท ไรท)
Cuz tomorrow is just not promised
(คัซ ทุมอโร อีส จัซท น็อท พรอมอิซ)
You’ll never know what tomorrow holds
(โยว เนฝเวอะ โน ว็อท ทุมอโร โฮลด)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today [stay]
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด [ ซเท ])
Make it last [make it last]
(เมค อิท ลาซท [ เมค อิท ลาซท ])
Always [always]
(ออลเว [ ออลเว ])

My pride
(มาย พไรด)
My destiny
(มาย เดซทินิ)
I find a peace of mind when you’re next to me
(ไอ ไฟนด อะ พีซ อ็อฝ ไมนด ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
You changed my darkest sky
(ยู เชนจ มาย ดาร์คเนท ซไค)
With the ?clean from your arm?
(วิฑ เดอะ คลีน ฟร็อม ยุร อาม)
Simply smilin’ on me
(ซีมพลิ สไมลิน ออน มี)
Makes my life complete
(เมค มาย ไลฟ ค็อมพลีท)
So what’s the use in fussin’, fightin’
(โซ ว็อท ดิ ยูซ อิน ฟัสซิน , ไฟท์ดิน)
When if you ever leave me
(ฮเว็น อิฟ ยู เอฝเออะ ลีฝ มี)
I’d be so weak
(อาย บี โซ วีค)
Oh baby
(โอ เบบิ)
Please understand when when I go to sleep at nite
(พลีส อันเดิซแทนด ฮเว็น ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ แอ็ท ไนท์)
I wanna know that everything is all right
(ไอ วอนนา โน แดท เอ๊วี่ติง อีส ซอร์ ไรท)
You’ll never know
(โยว เนฝเวอะ โน)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, & ever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , & เอฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)

& I make it so that everytime you’re around me
(& ไอ เมค อิท โซ แดท เอ๊รี่ไทม์ ยัวร์ อะเรานด มี)
You’re recreating sweet, brand new memories
(ยัวร์ recreatings สวี้ท , บแร็นด นยู เมรโมรี)
Can’t let these silly changes agravate the love in me
(แค็นท เล็ท ฑิส ซีลลิ เชนจ agravate เดอะ ลัฝ อิน มี)
Just for a moment you can concentrate on me
(จัซท ฟอ รา โมเม็นท ยู แค็น คอนเซ็นทเรท ออน มี)
Through slow dances
(ธรู ซโล ดานซ)
?& parks & lustin’ you?
(& พาค & ลัสติน ยู)
& hugs & kisses in the restraunt [in the restraunt]
(& ฮัก & คีสเซซ ซิน เดอะ restraunt [ อิน เดอะ restraunt ])
Oh baby
(โอ เบบิ)
You can’t let the sun go down before
(ยู แค็นท เล็ท เดอะ ซัน โก เดาน บิโฟ)
You let me know you’re lovin’ me
(ยู เล็ท มี โน ยัวร์ ลัฝวิน มี)
Cuz you’ll never know
(คัซ โยว เนฝเวอะ โน)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, & ever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , & เอฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)

Can’t imagine one day without you [day without you]
(แค็นท อิแมจอิน วัน เด วิเฑาท ยู [ เด วิเฑาท ยู ])
& never had a crush ?on my way till I found you?
(& เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ครัฌ ออน มาย เว ทิล ไอ เฟานด ยู)
Nuthin’ else really matters to me
(นัทติน เอ็ลซ ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ทู มี)
I’m gonna keep lovin’ you everyday
(แอม กอนนะ คีพ ลัฝวิน ยู เอวี่เดย์)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)

You’ll just never know
(โยว จัซท เนฝเวอะ โน)
To put it off till tomorrow today
(ทู พัท ดิธ ออฟฟ ทิล ทุมอโร ทุเด)
Make it last forever, & ever, forever & always
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , & เอฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)
[Repeat till end]
([ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Just Never Know คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น