เนื้อเพลง Reach คำอ่านไทย The B*tterfly Effect

Last night I dreamt I held you with me,
( Last night I dreamt I held you with me ,)
Close enough to feel you breathe,
(Close enough to feel you breathe ,)
When i awoke I lay here empty,
(When นาย awoke ไก lay here empty ,)
Cought between the want and need,
(Cought between เดอะ want and need ,)

Now in the drakness i am only,
(Now in เดอะ drakness ซาย am only ,)
Thoughtful hopes and peices mind,
(Thoughtful hopes แซน peices mind ,)
These dreams are all I’ve ever wanted,
(These dreams แซร์ all Ive ever wanted ,)
Found behind the closing eyes,
(Found behind เดอะ closings eyes ,)

How long we’ve been trying to reach you,
(How long weve been tryings to reach you ,)
We all fall down like this sometimes,
(We all fall down like this sometimes ,)
Trying to reach you,
(Tryings to reach you ,)
I’m trying,
(Im tryings ,)

Last night I dreamt I had you with me,
(Last night I dreamt I had you with me ,)
Closer still to see you leave,
(Closer still to see you leave ,)
When i awoke the fear of lonley,
(When นาย awoke เดอะ fear of lonley ,)
Gripped my heart in conscious sleep,
(Gripped my heart in conscious sleep ,)

Now in the darkness I lay empty,
(Now in เดอะ darkness ซาย lay empty ,)
Hollow beaten like a drum,
(Hollow beaten like เก drum ,)
Sill water cages I am hoping,
(Sill water cages ซาย am hopings ,)
In these dreams to me you’ll come,
(In these dreams to me youll come ,)

How long we’ve been trying to reach you,
(How long weve been tryings to reach you ,)
We all fall down like this sometimes,
(We all fall down like this sometimes ,)
Trying to reach you,
(Tryings to reach you ,)
I’m trying,
(Im tryings ,)

These fields alive with fire and ashes,
(These fields alive with fire and ashes ,)
Inside these fields we’ll find oceans of ashes,
(Inside these fields well find oceans of ashes ,)
When all your dreams have died,
(When all your dreams have died ,)
I don’t want to die,
(I dont want to die ,)

Just keeping holding my hand,
(Just keepings holdings my hand ,)
Because i’m trying to reach you,
(Because im tryings to reach you ,)
I’m never letting you go,
(Im never lettings you go ,)
Because i’m dying to keep you,
(Because im dyings to keep you ,)

I’m trying…
(Im tryings)

I’m walking through your fields,
(Im walkings through your fields ,)
Of broken flowers,
(Of broken flowers ,)
They fall upon my face like tears for hours,
(They fall upon my face like tears for hours ,)
If all we are we are,
(If all we อาร์ we อาร์ ,)
If all we are we are,
(If all we อาร์ we อาร์ ,)
To wake and call your name,
(To wake and call your name ,)
In the tine hours,
(In เดอะ tine hours ,)
We all fall down
(We all fall down)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reach คำอ่านไทย The B*tterfly Effect

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น