เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Maroon 5

I miss the taste of a sweeter life
(ไอ มิส เดอะเท๊ซท ออฟ อะ สวีทเทอร์ ไลฟ์)
I miss the conversation
(ไอ มิส เดอะ คอนเวอร์เซชั่น)
I’m searching for a song tonight
(แอม เซิร์ชฺชิง ฟอร์ อะ ซอง ทูไน๊ท)
I’m changing all of the stations
(แอม เช้งจิ้ง ออล ออฟ เดอะสเทชั่น)

I like to think that we had it all
(ไอ ไล๊ค ทู ทริ๊งค แด้ท วี แฮด อิท ออล)
We drew a map to a better place
(วี ดริว อะ แม๊พ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
But on that road I took a fall
(บั๊ท ออน แด้ท โร้ด ไอ ทุก อะฟอลล์)
Oh baby why did you run away?
(โอ้ เบ๊บี้ วาย ดิด ยู รัน อะเวย์)

I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
In your darkest times
(อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไทม์)
I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
In your darkest nights
(อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไน๊ท)

But I wonder where were you?
(บั๊ท ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When I was at my worst
(เว็น ไอ วอส แอ็ท มาย เวิ๊ร์สท)
Down on my knees
(ดาวน์ ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอนด์ ยู เซด ยู แฮด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When all the roads you took came back to me
(เว็น ออล เดอะโร้ด ยู ทุก เคม แบ็ค ทูมี)

So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอโร่วิ่ง เดอะ แม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Following, following, following to you
(ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Following, following, following
(ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง)

I hear your voice in my sleep at night
(ไอ เฮียร ยัวร์ ว๊อยซ์ อิน มาย สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Hard to resist temptation
(ฮาร์ด ทู รีซิ๊สท เท๊มพท์เทชั่น)
‘Cause something strange has come over me
(ค๊อส ซัมติง สเทร๊งจ แฮส คัม โอ๊เว่อร์ มี)
And now I can’t get over you
(แอนด์ นาว ไอ แค้น เก็ท โอ๊เว่อร์ ยู)
No, I just can’t get over you
(โน ไอ จั๊สท แค้น เก็ท โอ๊เว่อร์ ยู)

I was there for you
(ไอ วอสแดร์ ฟอร์ ยู)
In your darkest times
(อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไทม์)
I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
In your darkest nights
(อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไน๊ท)

But I wonder where were you?
(บั๊ท ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When I was at my worst
(เว็น ไอ วอส แอ็ท มาย เวิ๊ร์สท)
Down on my knees
(ดาวน์ ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอนด์ ยู เซด ยู แฮด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When all the roads you took came back to me
(เว็น ออล เดอะโร้ด ยู ทุก เคม แบ็ค ทูมี)
[adsense]
So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอโร่วิ่ง เดอะ แม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Following, following, following to you
(ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)

Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)

Oh, I was there for you
(โอ้ ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
Oh, in your darkest time
(โอ้ อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไทม์)
Oh, I was there for you
(โอ้ ไอ วอสแดร์ ฟอร์ ยู)
Oh, in your darkest nights
(โอ้ อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไน๊ท)

Oh, I was there for you
(โอ้ ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
Oh, in your darkest time
(โอ้ อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไทม์)
Oh, I was there for you
(โอ้ ไอ วอสแดร์ ฟอร์ ยู)
Oh, in your darkest nights
(โอ้ อิน ยัวร์ ดาร์คเนท ไน๊ท)

But I wonder where were you?
(บั๊ท ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When I was at my worst
(เว็น ไอ วอส แอ็ท มาย เวิ๊ร์สท)
Down on my knees
(ดาวน์ ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอนด์ ยู เซด ยู แฮด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วั๊นเด้อร แวร์ เวีย ยู)
When all the roads you took came back to me
(เว็น ออล เดอะโร้ด ยู ทุก เคม แบ็ค ทูมี)

So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอโร่วิ่ง เดอะ แม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Following, following, following to you
(ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นอทติง ไอ แคน ดู)
The map that leads to you
(เดอะแม๊พ แด้ท ลี๊ด ทูยู)
Following, following, following
(ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง ฟอโร่วิ่ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น