เนื้อเพลง The Noose คำอ่านไทย A Perfect Circle

So glad to see you well
( So glad to see you well)
Overcome and completely silent now
(Overcome and completely silent now)
Without himself
(Without himself)
You cast your demons out
(You cast your demons out)
And not to pull your halo down
(And not to pull your halo down)
Around your neck and tug you off your cloud
(Around your neck and tug you off your cloud)
But I’m more than just curious
(But Im more than just curious)
How you’re planning to go about
(How youre plannings to go about)
Making your amends to the dead
(Makings your amends to เดอะ dead)
To the dead
(To เดอะ dead)

Recall the deeds as if
(Recall เดอะ deeds as if)
They’re all someone else’s
(Theyre all someone elses)
Atrocious stories
(Atrocious stories)
Now you stand reborn before us all
(Now you stand reborn before us ซอร์)
So glad to see you well
(So glad to see you well)

And not to pull your halo down
(And not to pull your halo down)
Around your neck and tug you to the ground
(Around your neck and tug you to เดอะ ground)
But I’m more than just curious
(But Im more than just curious)
How you’re planning to go about
(How youre plannings to go about)
Making your amends to the dead
(Makings your amends to เดอะ dead)
To the dead
(To เดอะ dead)

With your halo slipping down
(With your halo slippings down)
Your halo slipping
(Your halo slippings)
Your halo slipping down
(Your halo slippings down)
Your halo slipping down
(Your halo slippings down)
Your halo slipping down [repeated]
(Your halo slippings down [ repeated ])

Your halo slipping down to choke you now
(Your halo slippings down to choke you now)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Noose คำอ่านไทย A Perfect Circle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น