เนื้อเพลง You & Me คำอ่านไทย J-Kwon

[Intro]
( [ Intro ])
I mean, I just need to talk to you right now
(I mean , I just need to talk to you right now)
Yeah,,yeah, where I begin
(Yeah , , yeah , where I begin)
Right, yeah, yeah
(Right , yeah , yeah)

[Verse 1]
([ Verse วัน ])
Sunny day, age 14
(Sunny day , age 14)
When I first saw you, you was lickin a Ice cream
(When นาย first saw you , you was lickin อะ Ice cream)
Knew you had freak in ya blood from the get go
(Knew you had freak in ya blood from เดอะ get go)
Yo’ you showed a n*gga some love from the get go
(Yo you showed อะ n*)
Cute too, so you ain’t get caught in the image
(Cute too , so you aint get caught in ดิ image)
Friends got in I should’nt of tossed out our business
(Friends got in นาย shouldnt of tossed out our business)
So religious, yeah
(So religious , yeah)
In other words, sorry could’nt explain the way I was fealin’
(In other words , sorry couldnt explain เดอะ way I was fealin)
Back to the story
(Back to เดอะ story)
Member when we used to hit concerts
(Member when we used to hit concerts)
Mainly legit and nories
(Mainly legit and nories)
Tryin to get on that was exciting for me
(Tryin to get on แดท was excitings for me)
And exciting for you that was something to see
(And excitings for you แดท was somethings to see)
Plus you had ass and I loved that
(Plus you had ass แซน ดาย loved แดท)
Back in this I was ya boyfriend I rubbed that
(Back in this ซาย was ya boyfriend ดาย rubbed แดท)
Tryin to get on, girl I accheived that
(Tryin to get on , girl I accheived แดท)
Everybody hands out from you I recieved that
(Everybody hands out from you I recieved แดท)

[Chorus- Sadiyyah]
([ Chorus Sadiyyah ])
Don’t need no ice and no billie
(Dont need no ice and no billie)
I just wanna have you here wit me
(I just wanna have you here wit me)
I’m their for you, always be true
(Im their for you , always บี true)
It’s just you and me, you and me
(Its just you and me , you and me)
You don’t have to go doubble platinum
(You dont have to go doubble platinum)
I’ll be their and I’m always goin’ back em’
(Ill บี their and Im always goin back em)
I’m their for you, always be true
(Im their for you , always บี true)
It’s just you and me you and me
(Its just you and me you and me)

[Verse 2]
([ Verse ทู ])
I can’t promise that
(I cant promise แดท)
So I know just because
(So I know just because)
How you said them words it had to be love
(How you said them words ซิท had to บี love)
Basically it had to be us
(Basically it had to บี us)
Against the world not giving 2 f*cks
(Against เดอะ world not givings ทู f*)
But know soon as sh*t picked up
(But know soon as sh*)
I start actin different so you switched up
(I start actin different so you switched up)
I don’t blame you, but I blame us
(I dont blame you , but I blame us)
Kept sh*t smooth even when it got rough
(Kept sh*)
But, I don’t see that no more
(But , I dont see แดท no more)
Got one half our wait hope he sore
(Got one half our wait hope he sore)
What the f*ck is hopin’ for
(What เดอะ f*)
When I can’t be the man I used to be no more
(When นาย cant บี เดอะ man นาย used to บี no more)
No time, we don’t go out to eat no more
(No time , we dont go out to eat no more)
Barley home, you don’t see me before you sleep no more
(Barley home , you dont see me before you sleep no more)
You love me, and I know you ain’t playin
(You love me , and ดาย know you aint playin)
Cuz the first gone, you callin’ me sayin’
(Cuz เดอะ first gone , you callin me sayin)

[Chorus]
([ Chorus ])

[Verse 3]
([ Verse ที ])
I can’t promise that
(I cant promise แดท)
Business got good, but we got bad
(Business got good , but we got bad)
Money got happy, but we got sad
(Money got happy , but we got sad)
But in the mist we had it all
(But in เดอะ mist we had ดิท all)
Evern though we floatin’ clear like ocean water
(Evern though we floatin clear like ocean water)
Came home 2 bags of findy
(Came home ทู bags of findy)
It was gone that started to offend me
(It was gone แดท started to offend me)
Child support hit, that really offend me
(Child support hit , แดท really offend me)
Puffy was right it’s all about the benjy’s
(Puffy was right its ซอร์ about เดอะ benjys)
Bitter now cuz the loves still in me
(Bitter now cuz เดอะ loves still in me)
In my boxers on couch, sippin’ Remy
(In my boxers on couch , sippin Remy)
Thinkin’ that she need to be killed like Kennedy
(Thinkin แดท she need to บี killed like Kennedy)
Then I listin to I got the remedy
(Then นาย listin to I got เดอะ remedy)
After all I still give you what you need, cuz we got a daughter to feed
(After all I still give you what you need , cuz we got ดา daughter to feed)
Though you supposed to be here at least you sold me that
(Though you supposed to บี here at least you sold me แดท)
Why the f*ck did I listen when you told me that, stupid
(Why เดอะ f*, stupid)

[Chorus 2x]
([ Chorus 2x ])

[J-Kwon talkin over music]
([ J Kwon talkin over music ])
You know, you feal my story
(You know , you feal my story)
Write me or something ya know what I’m sayin
(Write me or somethings ya know what Im sayin)
Or I’ll be in a town near you or, or
(Or Ill บี in อะ town near you or , or)
Your town or whatever ya know
(Your town or whatever ya know)
Come see me and come tell me that ya know
(Come see me and come tell me แดท ya know)
It’s been a long time traveling
(Its been อะ long time travelings)
Though you was supposed to be here
(Though you was supposed to บี here)
So uh, ya family can’t say I’m wrong
(So uh , ya family cant say Im wrong)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You & Me คำอ่านไทย J-Kwon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น