เนื้อเพลง Come Over คำอ่านไทย Jennifer Lopez

One You Come To My Room For A Little Game
( วัน ยู คัม ทู มาย รุม ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล เกม)
Two You I’ll Do Very *rotic Things I Wanna Make Love Babe Very Slowly
(ทู ยู แอล ดู เฝริ *rotic ธิง ซาย วอนนา เมค ลัฝ เบบ เฝริ ซโลลิ)
Three Times In A Row All Night I’ll Go I Love When You Come Over And When You Come It Gives Me Feva
(ธรี ไทม ซิน อะ เรา ออล ไนท แอล โก ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู คัม โอเฝอะ แอ็นด ฮเว็น ยู คัม อิท กิฝ มี Feva)
Body Next To Mine Love Dance Syncopated Time Sugar Rush Keeps Me High
(บอดอิ เน็คซท ทู ไมน ลัฝ ดานซ ซิงโคะเพท ไทม ฌูกเออะ รัฌ คีพ มี ไฮ)
Sweet Kiss On My Thigh I Wanna Make Love Baby
(สวี้ท คิซ ออน มาย ไธ ไอ วอนนา เมค ลัฝ เบบิ)
Very Badly Feels Good In The Air Every Time You’re Here
(เฝริ แบดลิ ฟีล เกิด อิน ดิ แอ เอฝริ ไทม ยัวร์ เฮียร)
I Love When You Come Over And When You Come It Gives Me Feva
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู คัม โอเฝอะ แอ็นด ฮเว็น ยู คัม อิท กิฝ มี Feva)
Don’t Keep Me Waiting Anticipating Love I Am Saving For You
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง แอนติซิเพดิง ลัฝ ไอ แอ็ม เซฝอิง ฟอ ยู)
Hear What I’m Saying You I Am Craving Love Is Here Waiting For You
(เฮีย ว็อท แอม เซอิง ยู ไอ แอ็ม เครวิง ลัฝ อีส เฮียร เวททิง ฟอ ยู)
All Day You’re Staying Please No Delaying Patiently Waiting For You
(ออล เด ยัวร์ สเตย์ยิ่ง พลีส โน Delayings เพเฌ็นทลิ เวททิง ฟอ ยู)
Don’t Keep Me Waiting No Time For Playing Sitting Here Waiting For You
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง โน ไทม ฟอ พเลนิ่ง ซีททิง เฮียร เวททิง ฟอ ยู)
I Love When You Come Over And When You Come It Gives Me Feva
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู คัม โอเฝอะ แอ็นด ฮเว็น ยู คัม อิท กิฝ มี Feva)
Come On Over I Love When You Come Over And When You Come It Gives Me Feva
(คัมมอน โอเฝอะ ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู คัม โอเฝอะ แอ็นด ฮเว็น ยู คัม อิท กิฝ มี Feva)

Thanks To Tarek
(แธ็งค ทู Tarek)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Over คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น