เนื้อเพลง Break Of Dawn คำอ่านไทย Michael Jackson

Hold my hand, feel the touch of your body cling to mine
( โฮลด มาย แฮ็นด , ฟีล เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร บอดอิ คลิง ทู ไมน)
You and me, makin’ love all the way through another night
(ยู แอ็นด มี , เมกิน ลัฝ ออล เดอะ เว ธรู แอะนัธเออะ ไนท)
I remember you and I walking through the park at night
(ไอ ริเมมเบอะ ยู แอ็นด ดาย วอคกิง ธรู เดอะ พาค แกท ไนท)
Kiss and touch, nothing much, let it blow just touch and go
(คิซ แซน ทั๊ช , นัธอิง มัช , เล็ท ดิธ บโล จัซท ทั๊ช แอ็นด โก)
Love me more, never leave me alone by house of love
(ลัฝ มี โม , เนฝเวอะ ลีฝ มี อะโลน ไบ เฮาซ อ็อฝ ลัฝ)
People talk, people say what we have is just a game
(พี๊เพิ่ล ทอค , พี๊เพิ่ล เซ ว็อท วี แฮ็ฝ อีส จัซท ดา เกม)
Oh, I’ll never let you go, come here girl
(โอ , แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก , คัม เฮียร เกิล)
Just got to make sweet love ‘til the break of dawn
(จัซท ก็อท ทู เมค สวี้ท ลัฝ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

Chorus:
(โครัซ :)
I don’t want the sun to shine I wanna make love
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เดอะ ซัน ทู ไฌน ไอ วอนนา เมค ลัฝ)
Just this magic in your eyes and in my heart
(จัซท ดีซ แมจอิค อิน ยุร ไอ แซน อิน มาย ฮาท)
I don’t know what I’m gonna do I can’t stop lovin’ you
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แอม กอนนะ ดู ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝวิน ยู)
I won’t stop ‘til break of dawn makin’ love
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล บเรค อ็อฝ ดอน เมกิน ลัฝ)

Hold my hand, feel the sweat, yes you’ve got me nervous yet
(โฮลด มาย แฮ็นด , ฟีล เดอะ ซเว็ท , เย็ซ ยู๊ฟ ก็อท มี เนอฝัซ เย็ท)
Let me groove, let me soothe, let me take you on a cruise
(เล็ท มี กรูฝ , เล็ท มี ซูฑ , เล็ท มี เทค ยู ออน อะ ครูส)
There’s imagination workin’, never been there before
(แดร์ อิแมจิเนฌัน เวิคกิน , เนฝเวอะ บีน แดร์ บิโฟ)
Have you ever wanted to dream about those places you’ve never known
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ว็อนท ทู ดรีม อะเบาท โฑส พเลซ ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน)
Break of dawn, there’s no sun up in the sky
(บเรค อ็อฝ ดอน , แดร์ โน ซัน อัพ อิน เดอะ ซไค)
Break of dawn, I can see it in your eyes
(บเรค อ็อฝ ดอน , ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
Break of dawn, girl you got to understand
(บเรค อ็อฝ ดอน , เกิล ยู ก็อท ทู อันเดิซแทนด)
It’s the way that I love you, let me show you I’m your man
(อิทซ เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู , เล็ท มี โฌ ยู แอม ยุร แม็น)
Break of dawn
(บเรค อ็อฝ ดอน)

Chorus x 2
(โครัซ เอ๊กซฺ ทู)

Let’s not wait, the sun is out, let’s get up and let’s get out
(เล็ท น็อท เวท , เดอะ ซัน อีส เอ้า , เล็ท เก็ท อัพ แอ็นด เล็ท เก็ท เอ้า)
It’s the day, a brand new day, let’s both go outside and play
(อิทซ เดอะ เด , อะ บแร็นด นยู เด , เล็ท โบธ โก เอาทไซด แอ็นด พเล)
Let us walk down the park, makin’ love ‘til it’s dark
(เล็ท อัซ วอค เดาน เดอะ พาค , เมกิน ลัฝ ทิล อิทซ ดาค)
Can you move, can you soothe, ‘til the break of dawn and you know it’s true, oh
(แค็น ยู มูฝ , แค็น ยู ซูฑ , ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน แอ็นด ยู โน อิทซ ทรู , โอ)

Chorus x 3
(โครัซ เอ๊กซฺ ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Of Dawn คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น