เนื้อเพลง I Have Nothing คำอ่านไทย Whitney Houston

Share my life,
(แชร์ มาย ไล๊ฟ)
Take me for what I am.
(เท้ค มี ฟอร์ วอท ไอ แอม)
‘Cause I’ll never change
(ค๊อส อิลล เน๊เว่อร์ เช้งจํ)
All my colors for you.
(ออล มาย คัลเลอร์ ฟอร์ ยู)

Take my love,
(เท้ค มาย เลิฟ)
I’ll never ask for too much,
(อิลล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ ทู มัช)
Just all that you are
(จั๊สท ออล แด้ท ยู อาร์)
And everything that you do.
(แอนด์ เอวรี่ติง แดท ยู ดู)

I don’t really need to look
(ไอ ด้อนท์ เรียลรี๊ นี๊ด ทูลุ๊ค)
Very much further,
(เฝ๊รี่ มัช เฟ๊อร์เธ่อร์)
I don’t want to have to go
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทูแฮวฟ ทูโก)
Where you don’t follow.
(แวร์ ยู ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว)
I will hold it back again,
(ไอ วิล โฮลด์ อิท แบ็ค อะเกน)
This passion inside.
(ดิส แพ๊ชชั่น อิ๊นไซด์)
Can’t run from myself,
(แค้น รัน ฟรอม มายเซลฟ์)
There’s nowhere to hide.
(แดร์ โนแวร์ ทูไฮด์)

[Chorus]
Don’t make me close one more door,
(ด้อนท์ เม้ค มี โคลส วัน มอร์ ดอร์)
I don’t want to hurt anymore.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทูเฮิร์ท แอนนี่มอ)
Stay in my arms if you dare,
(สเทย์ อิน มาย อาร์ม อิ๊ฟ ยู แดร์)
Or must I imagine you there.
(ออ มัสท์ ไอ อิมแม๊จิ้น ยู แดร์)
Don’t walk away from me.
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
I have nothing, nothing, nothing
(ไอ แฮวฟ นอทติง นอทติง นอทติง)
If I don’t have you, you, you, you, you
(อิ๊ฟ ไอ ด้อนท์ แฮวฟ ยู ยู ยู ยู ยู)
[adsense]
You see through,
(ยู ซี ทรู)
Right to the heart of me.
(ไร๊ท ทู เดอะ ฮาร์ท ออฟ มี)
You break down my walls
(ยู เบร๊ค ดาวน์ มาย วอลล์)
With the strength of your love.
(วิธ เดอะ สเต๊ง ออฟ ยัวร์ เลิฟ)

I never knew
(ไอ เน๊เว่อร์ นิว)
Love like I’ve known it with you.
(เลิฟ ไล๊ค แอบ โนว์ อิท วิธ ยู)
Will a memory survive,
(วิล อะ เม๊มโมรี่ เซอร์ไฝ๊ฝ)
One I can hold on to?
(วัน ไอ แคน โฮลด์ ออน ทู)

I don’t really need to look
(ไอ ด้อนท์ เรียลรี๊ นี๊ด ทูลุ๊ค)
Very much further,
(เฝ๊รี่ มัช เฟ๊อร์เธ่อร์)
I don’t want to have to go
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทูแฮวฟ ทูโก)
Where you don’t follow.
(แวร์ ยู ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว)
I will hold it back again,
(ไอ วิล โฮลด์ อิท แบ็ค อะเกน)
This passion inside.
(ดิส แพ๊ชชั่น อิ๊นไซด์)
Can’t run from myself,
(แค้น รัน ฟรอม มายเซลฟ์)
There’s nowhere to hide.
(แดร์ โนแวร์ ทูไฮด์)
Your love I’ll remember forever
(ยัวร์ เลิฟ อิลล รีเม๊มเบ่อร์ ฟอเอฟเวอร์)

Don’t make me close one more door,
(ด้อนท์ เม้ค มี โคลส วัน มอร์ ดอร์)
I don’t want to hurt anymore.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทูเฮิร์ท แอนนี่มอ)
Stay in my arms if you dare,
(สเทย์ อิน มาย อาร์ม อิ๊ฟ ยู แดร์)
Or must I imagine you there.
(ออ มัสท์ ไอ อิมแม๊จิ้น ยู แดร์)
Don’t walk away from me.
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
I have nothing, nothing, nothing
(ไอ แฮวฟ นอทติง นอทติง นอทติง)

Don’t make me close one more door,
(ด้อนท์ เม้ค มี โคลส วัน มอร์ ดอร์)
I don’t want to hurt anymore.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทูเฮิร์ท แอนนี่มอ)
Stay in my arms if you dare,
(สเทย์ อิน มาย อาร์ม อิ๊ฟ ยู แดร์)
Or must I imagine you there.
(ออ มัสท์ ไอ อิมแม๊จิ้น ยู แดร์)
Don’t walk away from me.
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
I have nothing, nothing, nothing
(ไอ แฮวฟ นอทติง นอทติง นอทติง)
If I don’t have you, you,
(อิ๊ฟ ไอ ด้อนท์ แฮวฟ ยู ยู)
If I don’t have you, oh, ooo
(อิ๊ฟ ไอ ด้อนท์ แฮวฟ ยู โอ้ อู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have Nothing คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น