เนื้อเพลง A Place In The Sun คำอ่านไทย Stevie Wonder

Ron Miller and Bryan Wells
( รอน มีลเลอะ แอ็นด บายเอนเว็ล)

Like a long lonely stream
(ไลค เก ล็อง โลนลิ ซทรีม)
I keep runnin’ towards a dream
(ไอ คีพ รูนนิน ทูวอด ซา ดรีม)
Movin’ on, movin’ on
(มูฝวิน ออน , มูฝวิน ออน)
Like a branch on a tree
(ไลค เก บรานช ออน อะ ทรี)
I keep reachin’ to be free
(ไอ คีพ รีชชิน ทู บี ฟรี)
Movin’ on, movin’ on
(มูฝวิน ออน , มูฝวิน ออน)

Cause there’s a place in the sun
(คอส แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
Where there’s hope for ev’ryone
(ฮแว แดร์ โฮพ ฟอ เอฟวี่วัน)
Where my poor restless heart’s gotta run
(ฮแว มาย พูร เรซทเล็ซ ฮาท กอททะ รัน)
There’s a place in the sun
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
And before my life is done
(แอ็นด บิโฟ มาย ไลฟ อีส ดัน)
Got to find me a place in the sun
(ก็อท ทู ไฟนด มี อะ พเลซ อิน เดอะ ซัน)

Like an old dusty road
(ไลค แอน โอลด ดัซทิ โรด)
I get weary from the load
(ไอ เก็ท เวียริ ฟร็อม เดอะ โลด)
Movin’ on, movin’ on
(มูฝวิน ออน , มูฝวิน ออน)
Like this tired troubled earth
(ไลค ดีซ ไทร ทรั๊บเบิ้ล เอิธ)
I’ve been rollin’ since my birth
(แอฝ บีน โรลลิน ซินซ มาย เบิธ)
Movin’ on, movin’ on
(มูฝวิน ออน , มูฝวิน ออน)

There’s a place in the sun
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
Where there’s hope for ev’ryone
(ฮแว แดร์ โฮพ ฟอ เอฟวี่วัน)
Where my poor restless heart’s gotta run
(ฮแว มาย พูร เรซทเล็ซ ฮาท กอททะ รัน)
There’s a place in the sun
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
And before my life is done
(แอ็นด บิโฟ มาย ไลฟ อีส ดัน)
Got to find me a place in the sun
(ก็อท ทู ไฟนด มี อะ พเลซ อิน เดอะ ซัน)

You know when times are bad
(ยู โน ฮเว็น ไทม แซร์ แบ็ด)
And you’re feeling sad
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง แซ็ด)
I want you to always remember
(ไอ ว็อนท ยู ทู ออลเว ริเมมเบอะ)

Yes, there’s a place in the sun
(เย็ซ , แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
Where there’s hope for ev’ryone
(ฮแว แดร์ โฮพ ฟอ เอฟวี่วัน)
Where my poor restless heart’s gotta run
(ฮแว มาย พูร เรซทเล็ซ ฮาท กอททะ รัน)
There’s a place in the sun
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
Where there’s hope for ev’ryone
(ฮแว แดร์ โฮพ ฟอ เอฟวี่วัน)
Where my poor restless heart’s gotta run
(ฮแว มาย พูร เรซทเล็ซ ฮาท กอททะ รัน)
There’s a place in the sun
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน)
Where there’s hope for ev’ryone…
(ฮแว แดร์ โฮพ ฟอ เอฟวี่วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Place In The Sun คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น