เนื้อเพลง Attack คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

I won’t suffer, be broken, get tired, or wasted
( ไอ ว็อนท ซัฟเฟอะ , บี บโรเค็น , เก็ท ไทร , ออ ว็อซท)
Surrender to nothing, I’ll give up what I
(ซะเรนเดอะ ทู นัธอิง , แอล กิฝ อัพ ว็อท ไอ)
Started and stop this, from end to beginning
(ซทาท แอ็นด ซท็อพ ดีซ , ฟร็อม เอ็นด ทู บีกีนนิง)
A new day is calling, and I am finally free
(อะ นยู เด อีส คอลลิง , แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟแน็ลลิ ฟรี)

Fight!
(ไฟท !)

Run away, run away, I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค)
Run away, run away, go chase yourself
(รัน อะเว , รัน อะเว , โก เชซ ยุรเซลฟ)
Run away, run away, now I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , เนา แอล แอ็ทแทค)
I’ll attack, I’ll aa-WHOOOAAAAAAAAA
(แอล แอ็ทแทค , แอล aa WHOOOAAAAAAAAA)

I would have kept you, forever, what we had to server
(ไอ เวิด แฮ็ฝ เค็พท ยู , เฟาะเรฝเออะ , ว็อท วี แฮ็ด ทู เซิฟ)
It ended for both of us, faster than a
(อิท เอ็นด ฟอ โบธ อ็อฝ อัซ , ฟาสเทอะ แฑ็น อะ)
Kill off this thinking, it’s starting to sink in
(คิล ออฟฟ ดีซ ติ้งกิง , อิทซ ซทาททิง ทู ซิงค อิน)
I’m losing control now, and without you I can finally see
(แอม โรซิง ค็อนทโรล เนา , แอ็นด วิเฑาท ยู ไอ แค็น ไฟแน็ลลิ ซี)
Fight!
(ไฟท !)

Run away, run away, I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค)
Run away, run away, go chase yourself
(รัน อะเว , รัน อะเว , โก เชซ ยุรเซลฟ)
Run away, run away, now I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , เนา แอล แอ็ทแทค)
I’ll attack, I’ll aa-WHOOOAAAAAAAAA
(แอล แอ็ทแทค , แอล aa WHOOOAAAAAAAAA)

Your promises, they look like lies
(ยุร พรอมอิซ , เด ลุค ไลค ไล)
Your honesty, like a back that hides a knife[knife]
(ยุร ออนเอ็ซทิ , ไลค เก แบ็ค แดท ไฮด ซา ไนฟ [ ไนฟ ])
I promise you [promise you]
(ไอ พรอมอิซ ยู [ พรอมอิซ ยู ])
I promise you [promise you]
(ไอ พรอมอิซ ยู [ พรอมอิซ ยู ])
And I am finally free
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟแน็ลลิ ฟรี)

Run away, run away, I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค)
Run away, run away, go chase yourself
(รัน อะเว , รัน อะเว , โก เชซ ยุรเซลฟ)
Run away, run away, now I’ll attack
(รัน อะเว , รัน อะเว , เนา แอล แอ็ทแทค)
I’ll attack, I’ll attack, I will attack
(แอล แอ็ทแทค , แอล แอ็ทแทค , ไอ วิล แอ็ทแทค)

Run away, I’ll attack, I will attack
(รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค , ไอ วิล แอ็ทแทค)
Run away, I’ll attack, I will attack
(รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค , ไอ วิล แอ็ทแทค)
Run away, I’ll attack, I will attack
(รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค , ไอ วิล แอ็ทแทค)
Run away, I’ll attack, I’ll attack, I’ll aa-WHOOOAAAAAAAAA
(รัน อะเว , แอล แอ็ทแทค , แอล แอ็ทแทค , แอล aa WHOOOAAAAAAAAA)

Your promises
(ยุร พรอมอิซ)
[promises, promises]
([ พรอมอิซ , พรอมอิซ ])
I promise you
(ไอ พรอมอิซ ยู)
[promise you]
([ พรอมอิซ ยู ])
I promise you
(ไอ พรอมอิซ ยู)
[promise you, promise you]
([ พรอมอิซ ยู , พรอมอิซ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Attack คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น