เนื้อเพลง Jacks Shadow คำอ่านไทย Nick Cave

They dragged Jack and his shadow
( เด แดรงชฺ แจ็ค แอ็นด ฮิส แฌดโอ)
From the hole
(ฟร็อม เดอะ โฮล)
And the bulb that burned above him
(แอ็นด เดอะ บัลบ แดท เบิน อะบัฝ ฮิม)
Did shine both day and night
(ดิด ไฌน โบธ เด แอ็นด ไนท)
And his shadow learned to love his
(แอ็นด ฮิส แฌดโอ เลิน ทู ลัฝ ฮิส)
Little darks and greater light
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาค แซน กเรทเออะ ไลท)
And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
A little longer
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ)

Jack wept and kissed his shadow
(แจ็ค เว็พท แอ็นด คิซ ฮิส แฌดโอ)
” Goodbye ”
(” กู๊ดบาย “)
Spat from their dirty dungeons
(ซแพ็ท ฟร็อม แด เดอทิ ดันจัน)
Into a truly different din
(อีนทุ อะ ทรูลิ ดีฟเฟอะเร็นท ดิน)
Shat from their institutions
(Shat ฟร็อม แด อินซทิทยูฌัน)
Into a fully different din
(อีนทุ อะ ฟูลลิ ดีฟเฟอะเร็นท ดิน)
And his shadow soon became a wife
(แอ็นด ฮิส แฌดโอ ซูน บิเคม อะ ไวฟ)
And children plagued his latter life
(แอ็นด ชีลดเร็น พเลก ฮิส แลทเทอะ ไลฟ)
Until one night he took a skinning knife
(อันทีล วัน ไนท ฮี ทุค กา skinnings ไนฟ)
And stole into the town
(แอ็นด ซโทล อีนทุ เดอะ ทาวน์)
And tracked his shadow down
(แอ็นด ทแรค ฮิส แฌดโอ เดาน)

Said the shadow to Jack Henry
(เซ็ด เดอะ แฌดโอ ทู แจ็ค เฮนริ)
” What’s wrong? ”
(” ว็อท ร็อง “)
Jack said ” A home is not a hole ”
(แจ็ค เซ็ด ” อะ โฮม อีส น็อท ดา โฮล “)
” And shwdow, you’re just a gallow that I hang my body from ”
(” แอ็นด shwdow , ยัวร์ จัซท ดา gallow แดท ไอ แฮ็ง มาย บอดอิ ฟร็อม “)
” O Shadow, your a shackle from wich my time is never done ”
(” โอ แฌดโอ , ยุร รา shackle ฟร็อม wich มาย ไทม อีส เนฝเวอะ ดัน “)
Then he peeled his shadow off in strips
(เด็น ฮี พีล ฮิส แฌดโอ ออฟฟ อิน ซทริพ)
He peeled his shadow off in strips
(ฮี พีล ฮิส แฌดโอ ออฟฟ อิน ซทริพ)
Then kneeled his shadow on some steps
(เด็น นีล ฮิส แฌดโอ ออน ซัม ซเท็พ)
And cried ” What have I done? ”
(แอ็นด คไร ” ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน “)

And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
I say ” Love is blind ”
(ไอ เซ ” ลัฝ อีส บไลนด “)
” And is it any wonder?! ”
(” แอ็นด อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ ! “)
” And is it any wonder?! ”
(” แอ็นด อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ ! “)

Jacked and his damned shadow
(แจ็ค แอ็นด ฮิส แด็ม แฌดโอ)
Is gone
(อีส กอน)
And though each one of us are want to duly mourn
(แอ็นด โธ อีช วัน อ็อฝ อัซ แซร์ ว็อนท ทู ดยูลิ โมน)
And though each one of us are want to duly mourn
(แอ็นด โธ อีช วัน อ็อฝ อัซ แซร์ ว็อนท ทู ดยูลิ โมน)
Tis done in brighter corners now
(Tis ดัน อิน ไบท์เดอ คอเนอะ เนา)
Tis done in brighter corners now
(Tis ดัน อิน ไบท์เดอ คอเนอะ เนา)
Now that Jack’s black shadow’s gone
(เนา แดท แจ็ค บแล็ค แฌดโอ กอน)

And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)

And the sun it shined
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ฌิน)
A little stronger
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล สตองเกอร์)

I swear, love is blind
(ไอ ซแว , ลัฝ อีส บไลนด)
Ooh, love is blind
(อู้ , ลัฝ อีส บไลนด)
Yeah, love is blind
(เย่ , ลัฝ อีส บไลนด)
And is it any wonder?
(แอ็นด อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ)

Tis done in brighter corners now
(Tis ดัน อิน ไบท์เดอ คอเนอะ เนา)
Tis done in brighter corners now
(Tis ดัน อิน ไบท์เดอ คอเนอะ เนา)
Now that Jack’s black shadow’s gone
(เนา แดท แจ็ค บแล็ค แฌดโอ กอน)

Etcetera Etcetera
(เอ็ทเซทเออะระ เอ็ทเซทเออะระ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jacks Shadow คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น