เนื้อเพลง About Last Night คำอ่านไทย Vitamin C

Morning came before I knew
( มอนิง เคม บิโฟ ไอ นยู)
Just what I had gotten into
(จัซท ว็อท ไอ แฮ็ด กอททน อีนทุ)
Glanced around in the bright light
(กลานซ อะเรานด อิน เดอะ ไบร๊ท ไลท)
I really couldn’t care if it was wrong or right
(ไอ ริแอ็ลลิ คูดซึ่น แค อิฟ อิท วอส ร็อง ออ ไรท)
Love can only break you heart
(ลัฝ แค็น โอ๊นลี่ บเรค ยู ฮาท)
But you’re never gonna know unless you give it a start
(บัท ยัวร์ เนฝเวอะ กอนนะ โน อันเลซ ยู กิฝ อิท ดา ซทาท)
Sometimes, you gotta let yourself go
(ซัมไทม์ , ยู กอททะ เล็ท ยุรเซลฟ โก)

Was it good for you? About last night
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it way too soon? You didn’t put up a fight
(วอส ซิท เว ทู ซูน ยู ดิ๊นอิน พัท อัพ อะ ไฟท)
Was it good for you? I won’t ask again
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู ไอ ว็อนท อาซค อะเกน)
See about last night, I want to do it again
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท , ไอ ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)

I know sometimes it’s worth the wait
(ไอ โน ซัมไทม์ อิทซ เวิธ เดอะ เวท)
I’m not the type to hesitate
(แอม น็อท เดอะ ไทพ ทู เฮสอิเทท)
No more feelings all night long
(โน โม ฟีลอิง ซอร์ ไนท ล็อง)
I really couldn’t care if I came on too strong
(ไอ ริแอ็ลลิ คูดซึ่น แค อิฟ ฟาย เคม ออน ทู ซทร็อง)
Experience just says it all
(เอ็คซพีเรียนซ จัซท เซ ซิท ออล)
You gotta make a move just as soon as you fall
(ยู กอททะ เมค เก มูฝ จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฟอล)
Oh, sometimes, you gotta let yourself go
(โอ , ซัมไทม์ , ยู กอททะ เล็ท ยุรเซลฟ โก)

Was it good for you? About last night
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it way too soon? You didn’t put up a fight
(วอส ซิท เว ทู ซูน ยู ดิ๊นอิน พัท อัพ อะ ไฟท)
Was it good for you? I won’t ask again
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู ไอ ว็อนท อาซค อะเกน)
See about last night, I want to do it again
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท , ไอ ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)

Was it good for you? About last night
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it way too soon? You didn’t put up a fight
(วอส ซิท เว ทู ซูน ยู ดิ๊นอิน พัท อัพ อะ ไฟท)
Was it good for you? I won’t ask again
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู ไอ ว็อนท อาซค อะเกน)
See about last night, I want to do it again
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท , ไอ ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)

Was it good for you? About last night
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it way too soon? You didn’t put up a fight
(วอส ซิท เว ทู ซูน ยู ดิ๊นอิน พัท อัพ อะ ไฟท)
Was it good for you? I won’t ask again
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู ไอ ว็อนท อาซค อะเกน)
See about last night, I want to do it again
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท , ไอ ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)

Was it good for you? About last night
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it way too soon? You didn’t put up a fight
(วอส ซิท เว ทู ซูน ยู ดิ๊นอิน พัท อัพ อะ ไฟท)
Was it good for you? I won’t ask again
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู ไอ ว็อนท อาซค อะเกน)
See about last night, I want to do it again
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท , ไอ ว็อนท ทู ดู อิท อะเกน)

Was it good for you? [was it good?]
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู [ วอส ซิท เกิด ])
Was it way to soon? [it never felt so right]
(วอส ซิท เว ทู ซูน [ อิท เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ ไรท ])
Was it good for you?
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู)
See about last night
(ซี อะเบาท ลาซท ไนท)
Was it good for you?
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู)
Was it way too soon?
(วอส ซิท เว ทู ซูน)
Was it good for you?
(วอส ซิท เกิด ฟอ ยู)
See about last night

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง About Last Night คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น