เนื้อเพลง I Walk Beside You คำอ่านไทย Dream Theater

There’s a story in your eyes
( แดร์ ซา ซโทริ อิน ยุร ไอ)
I can see the hurt behind your smile
(ไอ แค็น ซี เดอะ เฮิท บิไฮนด ยุร ซไมล)
For every sign I recognize
(ฟอ เอฝริ ไซน นาย เรคอ็อกไนส)
Another one escapes me
(แอะนัธเออะ วัน เอ็ซเคพ มี)

Let me know what plagues your mind
(เล็ท มี โน ว็อท พเลก ยุร ไมนด)
Let me be the one to know you best
(เล็ท มี บี ดิ วัน ทู โน ยู เบ็ซท)
Be the one to hold you up
(บี ดิ วัน ทู โฮลด ยู อัพ)
When you feel like you’re sinking
(ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยัวร์ ซีงคิง)

Tell me once again
(เท็ล มี วันซ อะเกน)
What’s beneath the pain you’re feeling
(ว็อท บินีธ เดอะ เพน ยัวร์ ฟีลอิง)
Don’t abandon me
(ด้อนท์ อะแบนดัน มี)
Or think you can’t be saved
(ออ ธิงค ยู แค็นท บี เซฝ)

I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Whatever it takes
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)
No matter how far
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
Through all that may come
(ธรู ออล แดท เม คัม)
And all that may go
(แอ็นด ออล แดท เม โก)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)

Summon up your ghost for me
(ซัมมัน อัพ ยุร โกซท ฟอ มี)
Rest your tired thoughts upon my hands
(เร็ซท ยุร ไทร ธอท อุพอน มาย แฮ็นด)
Step inside this sacred place
(ซเท็พ อีนไซด ดีซ เซคเร็ด พเลซ)
When all your dreams seem broken
(ฮเว็น ออล ยุร ดรีม ซีม บโรเค็น)

Let’s remain inside this temple
(เล็ท ริเมน อีนไซด ดีซ เท๊มเพิ่ล)
Let me be the one who understands
(เล็ท มี บี ดิ วัน ฮู อันเดิซแทนด)
Be the one to carry you
(บี ดิ วัน ทู แคริ ยู)
When you can walk no further
(ฮเว็น ยู แค็น วอค โน เฟอเฑอะ)

Tell me once again
(เท็ล มี วันซ อะเกน)
What’s below the surface bleeding
(ว็อท บิโล เดอะ เซอฟิซ บรีดดิ้ง)
If you’ve lost your way
(อิฟ ยู๊ฟ ล็อซท ยุร เว)
I will take you in
(ไอ วิล เทค ยู อิน)

I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Whatever it takes
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)
No matter how far
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
Through all that may come
(ธรู ออล แดท เม คัม)
And all that may go
(แอ็นด ออล แดท เม โก)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)

Oh, when everything is wrong
(โอ , ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
Oh, when hopelessness surrounds you
(โอ , ฮเว็น โฮพเล็ซเน็ซ ซะเรานด ยู)
Oh, the sun will rise again
(โอ , เดอะ ซัน วิล ไรส อะเกน)
The time you sweep against will carry you back home
(เดอะ ไทม ยู สวี้พ อะเกนซท วิล แคริ ยู แบ็ค โฮม)
So don’t give up
(โซ ด้อนท์ กิฝ อัพ)
Don’t give in
(ด้อนท์ กิฝ อิน)

I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Whatever it takes
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)
No matter how far
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
Through all that may come
(ธรู ออล แดท เม คัม)
And all that may go
(แอ็นด ออล แดท เม โก)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)
I walk beside you
(ไอ วอค บิไซด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Walk Beside You คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น