เนื้อเพลง Let’s Get This Party Started คำอ่านไทย Korn

A man is crying, takes me to a certain place.
( อะ แม็น อีส คไรอิง , เทค มี ทู อะ เซอทิน พเลซ)
Which I don’t often mind.
(ฮวิช ไอ ด้อนท์ ออฟเอ็น ไมนด)
You see a family walking.
(ยู ซี อะ แฟมอิลิ วอคกิง)
Always thinking of being somewhere else in
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ บีอิง ซัมแวร์ เอ็ลซ อิน)
time.
(ไทม)
So I fall face down in a rut.
(โซ ไอ ฟอล เฟซ เดาน อิน อะ รัท)
I can’t seem to get out of.
(ไอ แค็นท ซีม ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ)
Please wake me.
(พลีส เวค มี)
Please give me some of me back.
(พลีส กิฝ มี ซัม อ็อฝ มี แบ็ค)
The feelings I had.
(เดอะ ฟีลอิง ซาย แฮ็ด)

Sometimes I wish I could be strong like you
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด บี ซทร็อง ไลค ยู)
. It doesn’t matter.
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ)
Each time I wake I’m somehow feeling the truth.
(อีช ไทม ไอ เวค แอม ซัมฮาว ฟีลอิง เดอะ ทรูธ)
I can’t handle.
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล)

Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
I’m sick of being you.
(แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ยู)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
We don’t give to you.
(วี ด้อนท์ กิฝ ทู ยู)
Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
I want to be the one.
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน)
To make myself sane.
(ทู เมค ไมเซลฟ เซน)

Time is ticking, it makes me feel content.
(ไทม อีส ทิคคิง , อิท เมค มี ฟีล ค็อนเทนท)
With what I have inside.
(วิฑ ว็อท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
Constant paranoia surrounds me.
(คอนสแท็นท เพเรโนยลา ซะเรานด มี)
Everyone I see is out to get me.
(เอ๊วี่วัน ไอ ซี อีส เอ้า ทู เก็ท มี)

So I fall face down in a rut.
(โซ ไอ ฟอล เฟซ เดาน อิน อะ รัท)
I can’t seem to get out of.
(ไอ แค็นท ซีม ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ)
Please wake me.
(พลีส เวค มี)
Please give me some of me back.
(พลีส กิฝ มี ซัม อ็อฝ มี แบ็ค)
The feelings I had.
(เดอะ ฟีลอิง ซาย แฮ็ด)

Sometimes I wish I could be strong like you.
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด บี ซทร็อง ไลค ยู)
It doesn’t matter.
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ)
Each time I wake I’m somehow feeling the truth.
(อีช ไทม ไอ เวค แอม ซัมฮาว ฟีลอิง เดอะ ทรูธ)
I can’t handle.
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล)

Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
I’m sick of being you.
(แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ยู)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
We don’t give to you.
(วี ด้อนท์ กิฝ ทู ยู)
Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
I want to be the one.
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน)
To make myself sane.
(ทู เมค ไมเซลฟ เซน)

You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)

Sometimes I wish I could be strong like you.
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ ไอ เคิด บี ซทร็อง ไลค ยู)
It doesn’t matter.
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ)
Each time I wake I’m somehow feeling the truth.
(อีช ไทม ไอ เวค แอม ซัมฮาว ฟีลอิง เดอะ ทรูธ)
I can’t handle.
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล)

Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
I’m sick of being you.
(แอม ซิค อ็อฝ บีอิง ยู)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
We don’t give to you.
(วี ด้อนท์ กิฝ ทู ยู)
Let’s get this party started.
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
You make me feel insane.
(ยู เมค มี ฟีล อินเซน)
I want to be the one.
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน)
To make myself sane.
(ทู เมค ไมเซลฟ เซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get This Party Started คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น