เนื้อเพลง Baby-Baby-Baby คำอ่านไทย TLC

And you want my love
( แอ็นด ยู ว็อนท มาย ลัฝ)
Well that’s alright
(เว็ล แด๊ท ออลไร๊ท)
Well it will be there for you morning, noon and night
(เว็ล อิท วิล บี แดร์ ฟอ ยู มอนิง , นูน แอ็นด ไนท)
But you gotta be good
(บัท ยู กอททะ บี เกิด)
And do it right
(แอ็นด ดู อิท ไรท)
Ain’t got no time for part-time lovin’ in my life
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ พาท ไทม ลัฝวิน อิน มาย ไลฟ)

Well you wanna be loved [uh]
(เว็ล ยู วอนนา บี ลัฝ [ อา ])
Hey that’s O.K.
(เฮ แด๊ท โอ เค)
Cause it falls in line right with my sexuality
(คอส อิท ฟอล ซิน ไลน ไรท วิฑ มาย เซคฌุแอลอิทิ)
But you gotta be down
(บัท ยู กอททะ บี เดาน)
A nickel gotta be true
(อะ นีคเค็ล กอททะ บี ทรู)
Cause otherwise this ” B ” ain’t got no time for you
(คอส อัฑเออะไวส ดีซ ” บี ” เอน ก็อท โน ไทม ฟอ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
Oh baby, baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
I got so much love in me
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ อิน มี)
Ooh [baby, baby,] baby, baby, baby
(อู้ [ เบบิ , เบบิ , ] เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Cause if you’re gonna get me off
(คอส อิฟ ยัวร์ กอนนะ เก็ท มี ออฟฟ)
You got to love me deep
(ยู ก็อท ทู ลัฝ มี ดีพ)

Well you want my heart [uh]
(เว็ล ยู ว็อนท มาย ฮาท [ อา ])
And all my time
(แอ็นด ออล มาย ไทม)
Well it won’t be there if you can’t deal with my mind
(เว็ล อิท ว็อนท บี แดร์ อิฟ ยู แค็นท ดีล วิฑ มาย ไมนด)
Cause a girl like me [uh]
(คอส อะ เกิล ไลค มี [ อา ])
Won’t stand for less
(ว็อนท ซแท็นด ฟอ เลซ)
I require plenty conversation with my sex
(ไอ ริคไวร พเลนทิ คอนเฝอะเซฌัน วิฑ มาย เซ็คซ)

Long as you know that I could have any man I want to
(ล็อง แอ็ส ยู โน แดท ไอ เคิด แฮ็ฝ เอนอิ แม็น นาย ว็อนท ทู)
Baby that’s actual and factual
(เบบิ แด๊ท แอคชวล แอ็นด แฟคชวล)
But still I choose you to be with me
(บัท ซทิล ไอ ชูส ยู ทู บี วิฑ มี)
And work on me so you better not flake it up
(แอ็นด เวิค ออน มี โซ ยู เบทเทอะ น็อท ฟเลค อิท อัพ)

Ohhhhhh
(โอ้~)

Chorus
(โครัซ)

Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Ain’t got no time for the part-time lovin’
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ เดอะ พาท ไทม ลัฝวิน)
I got so much love in me
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ อิน มี)
I gotta be loved
(ไอ กอททะ บี ลัฝ)
And that’s O.K.
(แอ็นด แด๊ท โอ เค)

Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Cause if you’re gonna get me off
(คอส อิฟ ยัวร์ กอนนะ เก็ท มี ออฟฟ)
You got to love me deep
(ยู ก็อท ทู ลัฝ มี ดีพ)
[Get me off]
([ เก็ท มี ออฟฟ ])

Baby long as you know that I could have any man I want to
(เบบิ ล็อง แอ็ส ยู โน แดท ไอ เคิด แฮ็ฝ เอนอิ แม็น นาย ว็อนท ทู)
Baby that’s actual and factual
(เบบิ แด๊ท แอคชวล แอ็นด แฟคชวล)
But still I choose you to be with me
(บัท ซทิล ไอ ชูส ยู ทู บี วิฑ มี)
And work on me so you better not flake it up
(แอ็นด เวิค ออน มี โซ ยู เบทเทอะ น็อท ฟเลค อิท อัพ)

Well you want my heart
(เว็ล ยู ว็อนท มาย ฮาท)
And all my time
(แอ็นด ออล มาย ไทม)
Well it won’t be there if you can’t deal with my mind
(เว็ล อิท ว็อนท บี แดร์ อิฟ ยู แค็นท ดีล วิฑ มาย ไมนด)
Cause a girl like me
(คอส อะ เกิล ไลค มี)
I won’t stand for less
(ไอ ว็อนท ซแท็นด ฟอ เลซ)
I require plenty conversation with my sex
(ไอ ริคไวร พเลนทิ คอนเฝอะเซฌัน วิฑ มาย เซ็คซ)

Chorus
(โครัซ)

I can have any man that I want to
(ไอ แค็น แฮ็ฝ เอนอิ แม็น แดท ไอ ว็อนท ทู)
Time and place that I choose to
(ไทม แอ็นด พเลซ แดท ไอ ชูส ทู)
But I think you know that I’d rather be here with you
(บัท ไอ ธิงค ยู โน แดท อาย ราฑเออะ บี เฮียร วิฑ ยู)

Yeah
(เย่)
That’s actual and factual
(แด๊ท แอคชวล แอ็นด แฟคชวล)
You’re the one I seem to run back to
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ซีม ทู รัน แบ็ค ทู)
Just to get me off
(จัซท ทู เก็ท มี ออฟฟ)
You got to love me, got to love me, got to love me
(ยู ก็อท ทู ลัฝ มี , ก็อท ทู ลัฝ มี , ก็อท ทู ลัฝ มี)

Chorus
(โครัซ)

Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
I want to
(ไอ ว็อนท ทู)
Time and place that I choose to
(ไทม แอ็นด พเลซ แดท ไอ ชูส ทู)
But I think you know that I’d rather be here with you [yeah]
(บัท ไอ ธิงค ยู โน แดท อาย ราฑเออะ บี เฮียร วิฑ ยู [ เย่ ])
That’s actual and factual
(แด๊ท แอคชวล แอ็นด แฟคชวล)
You’re the one I seem to run back to
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ซีม ทู รัน แบ็ค ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby-Baby-Baby คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น