เนื้อเพลง Spiderwebs คำอ่านไทย No Doubt

You think that we connect
( ยู ธิงค แดท วี ค็อนเนคท)
That chemistry’s correct
(แดท เคมอิซทริ เคาะเรคท)
Your words walk right through my ears
(ยุร เวิด วอค ไรท ธรู มาย เอีย)
Presuming I like what I hear
(Presumings ไอ ไลค ว็อท ไอ เฮีย)

And I’m stuck in the web
(แอ็นด แอม ซทัค อิน เดอะ เว็บ)
You’re spinning
(ยัวร์ สปินนิ่ง)
You’ve got me for your prey
(ยู๊ฟ ก็อท มี ฟอ ยุร พเร)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sorry, I’m not home right now
(ซอริ , แอม น็อท โฮม ไรท เนา)
I’m walking into spiderwebs
(แอม วอคกิง อีนทุ spiderwebs)
So leave a message
(โซ ลีฝ อะ เมซซิจ)
And I’ll call you back
(แอ็นด แอล คอล ยู แบ็ค)
A likely story, but leave a message
(อะ ไลคลิ ซโทริ , บัท ลีฝ อะ เมซซิจ)
And I’ll call you back
(แอ็นด แอล คอล ยู แบ็ค)

You Take advantage of what’s mine
(ยู เทค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ ว็อท ไมน)
You’re taking up my time
(ยัวร์ เทคอิง อัพ มาย ไทม)
Don’t have the courage inside me
(ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เคอริจ อีนไซด มี)
To tell you please just let me be
(ทู เท็ล ยู พลีส จัซท เล็ท มี บี)

Communication, telephonic invasion
(ค็อมยูนิเคฌัน , เทลิฟอนอิค อินเฝฉัน)
I’m planning my escape
(แอม แพลนนิง มาย เอ็ซเคพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And it’s all your fault
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ยุร ฟอลท)
I screen my phone calls
(ไอ ซครีน มาย โฟน คอล)
No matter who calls
(โน แมทเทอะ ฮู คอล)
I gotta screen my phone calls
(ไอ กอททะ ซครีน มาย โฟน คอล)

Now it’s gone to deep
(เนา อิทซ กอน ทู ดีพ)
You wake me in my sleep
(ยู เวค มี อิน มาย ซลีพ)
My dreams become nightmares
(มาย ดรีม บิคัม ไนท์แมร์)
Cause you’re ringing in my ears
(คอส ยัวร์ รีงอิง อิน มาย เอีย)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spiderwebs คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น