เนื้อเพลง Cum On Everybody คำอ่านไทย Eminem

Girl Hmm Hmm Hmhmhmmhm Ahhh Whooooo Sh*t
( เกิล อึม อึม Hmhmhmmhm อาห์ Whooooo ฌะ *ที)
Em Yo Mic Check
(เอ็ม โย ไมคะ เช็ค)
Testing One Two Um Twelve
(เทสติง วัน ทู อึม ทเว็ลฝ)
Whattup Whattup Whattup Outsidaz
(ฮวอทดั๊พ ฮวอทดั๊พ ฮวอทดั๊พ Outsidaz)
Em This Is My Dance Song Outsidaz
(เอ็ม ดีซ ซิส มาย ดานซ ซ็อง Outsidaz)
Can You Hear Me
(แค็น ยู เฮีย มี)
Rah Digga Pacewon Young Zee
(รา ดิ๊กกา Pacewon ยัง Zee)
Em Aight Ay Turn My Headphones Up
(เอ็ม ไอชฺไอ เทิน มาย เฮ็ดโฟน อัพ)
Bust It Bust It
(บัซท ดิธ บัซท ดิธ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
My Favoite Color Is Red Like The Blood Shed
(มาย Favoite คัลเออะ อีส เร็ด ไลค เดอะ บลัด ชี)
From Kurt Cobain’s Head When He Shot Himself Dead
(ฟร็อม เคิท โคเบลน เฮ็ด ฮเว็น ฮี ฌ็อท ฮิมเซลฟ เด็ด)
Women All Grabbin At My Shishkabob
(วีมเอิน ออล กราบบิน แอ็ท มาย Shishkabob)
Bought Lauryn Hill’s Tape So Her Kids Could Starve
(บอท โลลีน ฮิล เทพ โซ เฮอ คิด เคิด ซทาฝ)
I Can’t Stand White People
(ไอ แค็นท ซแท็นด ฮไวท พี๊เพิ่ล)
You Thought I Was Livid Now I’m Even More So
(ยู ธอท ไอ วอส ลีฝอิด เนา แอม อีเฝ็น โม โซ)
Sh*t I Got Full Blown Aids And A Sore Throat
(ฌะ *ที ไอ ก็อท ฟูล บโลน เอด แซน อะ โซ ธโรท)
I Got A Wardrobe With An Orange Robe Wolf Whistle
(ไอ ก็อท ดา วอดโรบ วิฑ แอน ออเร็นจ โรบ วูลฟ วิสเทิ่ล)
I’m In The Fourth Row Signin Autographs At Your Show
(แอม อิน เดอะ โฟธ เรา ซายนิน ออโทะกรัฟ แอ็ท ยุร โฌ)
Yo Can You Sign This Right Here
(โย แค็น ยู ไซน ดีซ ไรท เฮียร)
I Just Remembered That I’m Absent Minded
(ไอ จัซท ริเมมเบอะ แดท แอม แอบเซ็นท ไมนด)
Wait I Mean I’ve Lost My Mind I Can’t Find It
(เวท ไอ มีน แอฝ ล็อซท มาย ไมนด ดาย แค็นท ไฟนด ดิท)
I’m Freestylin Every Verse That I Spit
(แอม Freestylin เอฝริ เฝิซ แดท ไอ ซพิท)
Cause I Don’t Even Remember The Words To My Sh*t Umm One Two
(คอส ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ริเมมเบอะ เดอะ เวิด ทู มาย ฌะ *ที อืม วัน ทู)
I Told The Doc I Need A Change In Sickness
(ไอ โทลด เดอะ ด็อค ไอ นีด อะ เชนจ อิน ซีคเน็ซ)
And Gave A Girl Herpes In Exchange For Syphilis
(แอ็นด เกฝ อะ เกิล เฮอพีส ซิน เอ็คซเชนจ ฟอ ซีฟอิลิซ)
Put My Lp On Your Christmas Gift List
(พัท มาย Lp ออน ยุร ครีซมัซ กิฟท ลิซท)
You Wanna Get High Here B*tch Just Sniff This
(ยู วอนนา เก็ท ไฮ เฮียร บี *tch จัซท ซนิฟ ดีซ)

Cum On Everybody Get Down Tonight 8x
(คัม ออน เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทุไนท 8x)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Yo Yo Yo Yo Yo
(โย โย โย โย โย)
I Tried Suicide Once And I’ll Try It Again
(ไอ ทไร ซยูอิไซด วันซ แอ็นด แอล ทไร อิท อะเกน)
That’s Why I Write Songs Where I Die At The End
(แด๊ท ฮไว ไอ ไรท ซ็อง ฮแว ไอ ได แอ็ท ดิ เอ็นด)
Cause I Don’t Give A F*ck Like My Middle Finger Was Stuck
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ไลค มาย มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ วอส ซทัค)
And I Was Wavin It At Everybody Screamin I S*ck I S*ck
(แอ็นด ดาย วอส เวฝวิน หนิด แอ็ท เอวี่บอดี้ สครีมมิน นาย เอส *ck ไอ เอส *ck)
I Go On Stage In Front Of A Sellout Crowd
(ไอ โก ออน ซเทจ อิน ฟรันท อ็อฝ อะ Sellout คเราด)
And Yell Out Loud All Y’all Get The Hell Out Now
(แอ็นด เย็ล เอ้า เลาด ออล ยอล เก็ท เดอะ เฮ็ล เอ้า เนา)
F*ck Rap I’m Givin It Up Y’all I’m Sorry
(เอฟ *ck แร็พ แอม กีฝอิน หนิด อัพ ยอล แอม ซอริ)
But Eminem This Is Your Record Release Party
(บัท เอมมีนเอม ดีซ ซิส ยุร เรคออด รีลีซ พาทิ)
I’m Bored Out Of My Gourd So I Took A Hammer
(แอม โบ เอ้า อ็อฝ มาย โกด โซ ไอ ทุค กา แฮมเมอะ)
And Nailed My Foot To The Floorboard Of My Ford
(แอ็นด เนล มาย ฟุท ทู เดอะ Floorboard อ็อฝ มาย โฟด)
Guess I’m Just A Sick Sick Bastard
(เก็ซ แอม จัซท ดา ซิค ซิค แบซเทิด)
Who’s One Sandwich Short Of A Picnic Basket I Ain’t Got It All
(ฮู วัน แซนวิช ฌอท อ็อฝ อะ พีคนิค บาซเค็ท ไอ เอน ก็อท ดิธ ดอร์)
One Excederin Tablet Short Of A Full Medicine Cabinet
(วัน Excederin แทบเล็ท ฌอท อ็อฝ อะ ฟูล เมดอิซิน ค๊าบิเหน็ต)
I Feel Like My Head Has Been Shredded Like Lettuce And Cabbage
(ไอ ฟีล ไลค มาย เฮ็ด แฮ็ส บีน ฌเรดดิด ไลค เลททิซ แอ็นด แคบบิจ)
Ohhhhhhh And If You Ever See A Video For This Sh*t
(โอ้~ แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ ซี อะ ฝีดอิโอ ฟอ ดีซ ฌะ *ที)
I’ll Probably Be Dressed Up Like A Mummy With My Wrists Slit
(แอล พรอบอับลิ บี ดเรซ อัพ ไลค เก มัมมิ วิฑ มาย ริซท ซลิท)

Cum On Everybody Get Down Tonight 8x
(คัม ออน เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทุไนท 8x)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Got B*tches On My Jock Out In East Detroit
(ก็อท บี *tches ออน มาย จอค เอ้า อิน อีซท ดีทอยดฺ)
Cause They Think That I’m A Motherf*ckin Beastie Boy Wolf Whistle
(คอส เด ธิงค แดท แอม มา Motherf*ckin Beastie บอย วูลฟ วิสเทิ่ล)
So I Told Em I Was Mike D
(โซ ไอ โทลด เอ็ม ไอ วอส ไมค ดี)
They Was Like Gee I Don’t Know He Might Be
(เด วอส ไลค จี ไอ ด้อนท์ โน ฮี ไมท บี)
I Told Em Meet Me At Kid Rock’s Next Concert
(ไอ โทลด เอ็ม มีท มี แอ็ท คิด ร็อค เน็คซท คอนเซิท)
I’ll Be Standin By The Loch Ness Monster Okay Peace Out Bye
(แอล บี แสตนดิน ไบ เดอะ ล็อค เน็ซ มอนซเทอะ โอเค พีซ เอ้า ไบ)
Then I Jetted To The Weed House
(เด็น นาย Jetted ทู เดอะ วี เฮาซ)
Smoked Out Til I Started Bustin Freestyles
(ซโมค เอ้า ทิล ไอ ซทาท บัสติน ฟรีสทาย)
Broke Out Then I Dipped Quick Back To The Crib Put On Lipstick
(บโรค เอ้า เด็น นาย ดริพ ควิค แบ็ค ทู เดอะ คริบ พัท ออน ลิพซทิค)
Crushed Up The Tylenol And Ate It With A Dipstick Slurping
(ครัฌ อัพ เดอะ Tylenol แอ็นด เอท อิท วิฑ อะ Dipstick สเลอปิง)
Made A Couple Of Crank Calls Collect Brrrrrrring Click
(เมด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ คแร็งค คอล ค็อลเลคท Brrrrrrrings คลิค)
Ken Kaniff From Connecticut Can You Accept
(เค็น Kaniff ฟร็อม Connecticut แค็น ยู แอ็คเซพท)
I Wanna Make Songs All The Fellas Dub
(ไอ วอนนา เมค ซ็อง ซอร์ เดอะ เฟลลา ดับ)
And Murder Every Rich Rapper That I’m Jealous Of
(แอ็นด เมอเดอะ เอฝริ ริช แรพเพอ แดท แอม เจลอัซ อ็อฝ)
So Just Remember When I Bomb Your Set
(โซ จัซท ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย บ็อม ยุร เซ็ท)
Yo I Only Cuss To Make Your Mom Upset
(โย ไอ โอ๊นลี่ ครัสทู เมค ยุร มัม อัพเซ็ฑ)

Cum On Everybody Get Down Tonight 20x
(คัม ออน เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทุไนท 20x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cum On Everybody คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น