เนื้อเพลง You Don’t Bring Me Flowers คำอ่านไทย Barbra Streisand

You don’t bring me flowers
( ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ)
You don’t sing me love songs
(ยู ด้อนท์ ซิง มี ลัฝ ซ็อง)
You hardly talk to me anymore
(ยู ฮาดลิ ทอค ทู มี แอนนี่มอ)
When you come through that door at the end of the day…
(ฮเว็น ยู คัม ธรู แดท โด แรท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
I remember when you couldn’t wait to love me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู คูดซึ่น เวท ทู ลัฝ มี)
Used to hate to leave me
(ยูซ ทู เฮท ทู ลีฝ มี)
Now after loving me late at night
(เนา อาฟเทอะ ลัฝอิง มี เลท แอ็ท ไนท)
When it’s good for you
(ฮเว็น อิทซ เกิด ฟอ ยู)
And you’re feeling all right
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง ออล ไรท)
Well, you just roll over and turn out the light
(เว็ล , ยู จัซท โรล โอเฝอะ แอ็นด เทิน เอ้า เดอะ ไลท)
And you don’t bring me flowers anymore
(แอ็นด ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ แอนนี่มอ)
It used to be so natural to talk about forever
(อิท ยูซ ทู บี โซ แนชแร็ล ทู ทอค อะเบาท เฟาะเรฝเออะ)
But used-to-be’s don’t count anymore
(บัท ยูซ ทู เบซ ด้อนท์ เคานท แอนนี่มอ)
They just lay on the floor, till we sweep them away
(เด จัซท เล ออน เดอะ ฟโล , ทิล วี สวี้พ เฑ็ม อะเว)
And baby I remember all the things you taught me
(แอ็นด เบบิ ไอ ริเมมเบอะ ออล เดอะ ธิง ยู ทอท มี)
I learned how to laugh and I learned how to cry
(ไอ เลิน เฮา ทู ลาฟ แอ็นด ดาย เลิน เฮา ทู คไร)
Well, I learned how to love I even learned how to lie
(เว็ล , ไอ เลิน เฮา ทู ลัฝ ไอ อีเฝ็น เลิน เฮา ทู ไล)
So you’d think I could learn how to tell you goodbye
(โซ ยูต ธิงค ไอ เคิด เลิน เฮา ทู เท็ล ยู กู๊ดบาย)
Cause you don’t say you need me
(คอส ยู ด้อนท์ เซ ยู นีด มี)
You don’t sing me love songs
(ยู ด้อนท์ ซิง มี ลัฝ ซ็อง)
You don’t bring me flowers anymore…
(ยู ด้อนท์ บริง มี ฟเลาเออะ แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Bring Me Flowers คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น