เนื้อเพลง Way Down คำอ่านไทย Elvis Presley

Babe, you’re getting closer
( เบบ , ยัวร์ เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
The lights are goin’ dim
(เดอะ ไลท แซร์ โกอิน ดิม)
The sound of your breathin’
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร บีตดิน)
Has made the mood I’m in
(แฮ็ส เมด เดอะ มูด แอม อิน)
All of my resistance
(ออล อ็อฝ มาย ริสีซแท็นซ)
Is lying on the floor
(อีส ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
Taking me to places
(เทคอิง มี ทู พเลซ)
I’ve never been before
(แอฝ เนฝเวอะ บีน บิโฟ)

Ooh, and I can feel it,
(อู้ , แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ,)
Feel it, feel it, feel it
(ฟีล อิท , ฟีล อิท , ฟีล อิท)

Way down where the music plays
(เว เดาน ฮแว เดอะ มยูสิค พเล)
Way down like a tidal wave
(เว เดาน ไลค เก ไทดแอ็ล เวฝ)
Way down where the fires blaze
(เว เดาน ฮแว เดอะ ไฟร บเลส)
Way down, down, way, way on down
(เว เดาน , เดาน , เว , เว ออน เดาน)

Ooh, my head is spinnin’
(อู้ , มาย เฮ็ด อีส สปินนิน)
You got me in your spell,
(ยู ก็อท มี อิน ยุร ซเพ็ล ,)
A hundred magic fingers
(อะ ฮันดเร็ด แมจอิค ฟีงเกอะ)
On a whirling carousel
(ออน อะ เวอเออริง แครระเซิล)
The medicine within me
(เดอะ เมดอิซิน วิฑีน มี)
No doctor could prescribe
(โน ดอคเทอะ เคิด พริซคไรบ)
Your love is doing something
(ยุร ลัฝ อีส ดูอิง ซัมติง)
That I just can’t describe
(แดท ไอ จัซท แค็นท ดิซไครบ)

Ooh, and I can feel it,
(อู้ , แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ,)
Feel it, feel it, feel it
(ฟีล อิท , ฟีล อิท , ฟีล อิท)

Way down where the music plays
(เว เดาน ฮแว เดอะ มยูสิค พเล)
Way down like a tidal wave
(เว เดาน ไลค เก ไทดแอ็ล เวฝ)
Way down where the fires blaze
(เว เดาน ฮแว เดอะ ไฟร บเลส)
Way down, down, way, way on down
(เว เดาน , เดาน , เว , เว ออน เดาน)

Hold me again,
(โฮลด มี อะเกน ,)
Tight as you can
(ไทท แอ็ส ยู แค็น)
I need you so,
(ไอ นีด ยู โซ ,)
Baby, let’s go
(เบบิ , เล็ท โก)

Way down where it feels so good
(เว เดาน ฮแว อิท ฟีล โซ เกิด)
Way down where I hoped it would
(เว เดาน ฮแว ไอ ฮ็อพ ดิท เวิด)
Way down where I never could
(เว เดาน ฮแว ไอ เนฝเวอะ เคิด)
Way down, down, way, way on down
(เว เดาน , เดาน , เว , เว ออน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Way Down คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น