เนื้อเพลง Now You’ve Got Something to Die for คำอ่านไทย Lamb Of God

Now you’ve got something to die for.
( เนา ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ทู ได ฟอ)
Infidel, Imperial
(อีนฟิเด็ล , อิมเพียเรียล)
Lust for blood, a blind crusade
(ลัซท ฟอ บลัด , อะ บไลนด ครูเซด)
Apocalyptic, we count the days.
(Apocalyptic , วี เคานท เดอะ เด)
Bombs to set the people free, blood to feed the dollar tree
(บ็อม ทู เซ็ท เดอะ พี๊เพิ่ล ฟรี , บลัด ทู ฟี เดอะ ดอลเลอะ ทรี)
Flags for coffins on the screen, oil for the machine
(ฟแล็ก ฟอ คอฟฟิน ออน เดอะ ซครีน , ออยล ฟอ เดอะ มะฌีน)
Army of liberation, gunpoint indoctrination
(อามิ อ็อฝ ลิเบอะเรฌัน , gunpoint อินดอคทริเนฌัน)
The fires of sedition
(เดอะ ไฟร อ็อฝ ซิดีฌอัน)
Fulfill the prophecy.
(ฟุลฟีล เดอะ พรอฟอิซิ)
Now you’ve got something to die for.
(เนา ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ทู ได ฟอ)
Send the childrean to the fire, sons and daugthers stack the pyre
(เซ็นด เดอะ childrean ทู เดอะ ไฟร , ซัน แซน daugthers ซแท็ค เดอะ ไพร)
Stoke the flame of the empire, live to lie another day
(ซโทค เดอะ ฟเลม อ็อฝ ดิ เอมไพร , ไลฝ ทู ไล แอะนัธเออะ เด)
Face of hypocrisy, raping the democracy
(เฟซ อ็อฝ ฮิพอคริซิ , เรปพิง เดอะ ดิมอคระซิ)
Apocalyptic, we count the days.
(Apocalyptic , วี เคานท เดอะ เด)
We’ll never get out of this hole until we’ve dug our own grave
(เว็ล เนฝเวอะ เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ โฮล อันทีล หวีบ ดัก เอ๊า โอน กแรฝ)
And drug the rest down with us, the burning home of the brave
(แอ็นด ดรัก เดอะ เร็ซท เดาน วิฑ อัซ , เดอะ เบรินนิง โฮม อ็อฝ เดอะ บเรฝ)
Burn.
(เบิน)
Now you’ve got something to die for.
(เนา ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ทู ได ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now You’ve Got Something to Die for คำอ่านไทย Lamb Of God

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น