เนื้อเพลง Wish I Had an Angel คำอ่านไทย Nightwish

i wish i had an angel
( ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด แอน เอนเจล)
for one moment of love
(ฟอ วัน โมเม็นท อ็อฝ ลัฝ)
i wish i had your angel tonight
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล ทุไนท)

deep into a dying day
(ดีพ อีนทุ อะ ไดอิง เด)
i took a step outside an
(ไอ ทุค กา ซเท็พ เอาทไซด แอน)
innocent heart
(อีนโนะเซ็นท ฮาท)
prepare to hate me fall when
(พริแพ ทู เฮท มี ฟอล ฮเว็น)
i may
(ไอ เม)
this night will hurt you like
(ดีซ ไนท วิล เฮิท ยู ไลค)
never before
(เนฝเวอะ บิโฟ)

old loves die hard
(โอลด ลัฝ ได ฮาด)
old lies they die harder
(โอลด ไล เด ได อาณ์เดอ)

i wish i had an angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด แอน เอนเจล)
for one moment of love
(ฟอ วัน โมเม็นท อ็อฝ ลัฝ)
i wish i had your angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล)
your virgin mary undone
(ยุร เฝอจิน แมริ อันดัน)

i’m in love with my lust
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย ลัซท)
burning angelwings to dust
(เบรินนิง angelwings ทู ดัซท)
i wish i had your angel tonight
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล ทุไนท)

i’m going down so frail’n cruel
(แอม โกอิ้ง เดาน โซ frailn ครูเอ็ล)
drunken disguise changes all
(ดรังคเอ็น ดิซไกส เชนจ ซอร์)
the rules
(เดอะ รูล)
old loves die hard
(โอลด ลัฝ ได ฮาด)
old lies they die harder
(โอลด ไล เด ได อาณ์เดอ)

i wish i had an angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด แอน เอนเจล)
for one moment of love
(ฟอ วัน โมเม็นท อ็อฝ ลัฝ)
i wish i had your angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล)
your virgin mary undone
(ยุร เฝอจิน แมริ อันดัน)

i’m in love with my lust
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย ลัซท)
burning angelwings to dust
(เบรินนิง angelwings ทู ดัซท)
i wish i had your angel tonight
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล ทุไนท)

greatest thrill
(เกสเดด ธริล)
not to kill
(น็อท ทู คิล)
but to have the prize of
(บัท ทู แฮ็ฝ เดอะ พไรส อ็อฝ)
the night
(เดอะ ไนท)
hypocrite
(ฮีพโอะคริท)
wannabe friend
(วอนนาบี ฟเร็นด)
13th disciple who betrayed
(13th disciple ฮู บิทเร)
me for nothing!
(มี ฟอ นัธอิง !)

Last dance, first kiss
(ลาซท ดานซ , เฟิซท คิซ)
your touch my bliss
(ยุร ทั๊ช มาย บลิซ)
beauty always comes with
(บยูทิ ออลเว คัม วิฑ)
dark thoughts
(ดาค ธอท)

i wish i had an angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด แอน เอนเจล)
for one moment of love
(ฟอ วัน โมเม็นท อ็อฝ ลัฝ)
i wish i had your angel
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล)
your virgin mary undone
(ยุร เฝอจิน แมริ อันดัน)

i’m in love with my lust
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย ลัซท)
burning angelwings to dust
(เบรินนิง angelwings ทู ดัซท)
i wish i had your angel tonight
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด ยุร เอนเจล ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wish I Had an Angel คำอ่านไทย Nightwish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น